ODRŽAN RADNI SASTANAK OPŠTINSKOG RAZVOJNOG TIMA

U prostorijama Opštine Prnjavor juče je, uz prisustvo načelnika opštine i predsjednika Skupštine opštine, održan radni sastanak Opštinskog razvojnog tima u postupku revizije Strategije razvoja opštine Prnjavor, gdje su dogovoreni dalji koraci vezani za finalizaciju revizije dokumenta Strategija razvoja opštine Prnjavor za period 2012-2020. godina.

Aktivnosti su trenutno usmjerene na izradu Plana implemantacije za period 2018-2020. godina i usklađivanje sa budžetom, nakon čega se očekuje okončanje postupka revizije i upućivanje dokumenta u skupštinsku proceduru na usvajanje. Radnu verziju revidiranog strateškog dokumenta možete pogledati ovdje. Sve eventualne sugestije, prijedloge i komentare možete uputiti na mejl adresu [email protected].

SUPRUGA POGINULOG BORCA DOBILA KROV NAD GLAVOM

U postupku stambenog zbrinjavanja porodica poginulih boraca i ratnih vojnih invalida, koji sprovodi Ministarstvo rada i boračko-invalidske zaštite, danas je krov nad glavom dobila supruga poginulog borca Vojske Republike Srpske Milosava Savković iz Prnjavora.

Ključeve stambene jedinice, površine 86 kvadratnih metara, u Ulici Bože Tatarevića, novom korisniku uručio je zamjenik načelnika opštine Prnjavor, Slaviša Milanković.

ODRŽANA SJEDNICA OPŠTINSKOG ŠTABA ZA VANREDNE SITUACIJE

U sali Skupštine opštine Prnjavor danas je održana treća sjednica Opštinskog štaba za vanredne situacije. Sjednicom je predsjedavao komandant Opštinskog štaba, načelnik opštine Darko Tomaš, a na dnevnom redu su bili:

 1. Plan rada Opštinskog štaba za vanredne situacije u 2018. godini;
 2. Plan rada Opštinskog štaba za vanredne situacije na sprovođenju mjera zaštite i spasavanja od većih snježnih padavina i snijega za period 2017-2020. godine;
 3. Plan operativnog sprovođenja Plana aktivnosti na sprovođenju mjera zaštite i spasavanja od većih snježnih padavina i snijega od interesa za opštinu Prnjavor za period 2017-2020. godine:
  a) Analiza kapaciteta sa pregledom subjekata od značaja za zaštitu i spasavanje od većih snježnih padavina i snijega
  b) Finansijska sredstva za sprovođenje zadataka iz ove oblasti;
 4. Procjena ugroženosti od elementarne nepogode i druge nesreće opštine Prnjavor.

POTPISAN UGOVOR O NABAVCI TEHNIČKOG VOZILA ZA VATROGASNU JEDINICU PRNjAVOR

U prostorijama Opštinske uprave danas je potpisan ugovor o nabavci tehničkog vozila za potrebe Teritorijalne vatrogasne jedinice Prnjavor. Potpisivanju ugovora su prisustvovali načelnik opštine Prnjavor Darko Tomaš i predstavnici firme “Eko-Bel” d.o.o. iz Laktaša. Vrijednost ugovora je 170.000KM, od čega je 80 hiljada obezbijedio Vatrogasni savez Republike Srpske, a razliku od 90 hiljada Opština Prnjavor.

Predstavnik dobavljača, firme “Eko-Bel” d.o.o, Ljiljana Đoković, istakla je da je vozilo namjenjeno za tehničke intervencije, tačnije za pomoć povrijeđenima prilikom saobraćajnih nezgoda.

“Sve komponente vozila se izrađuju u skladu sa evropskim standardima, a pored Prnjavora, vozilo posjeduju Opština Laktaši i Grad Banjaluka”, naglasila je Đoković.

Načelnik opštine Prnjavor Darko Tomaš izrazio je zadovoljstvo današnjim potpisivanjem ugovora, uz želju da vozilo. namjenjeno za pomoć povrijeđenima u saobraćajnim udesima, bude što manje korišteno.

“Ovom prilikom napominjem da je prošle godine, u saradnji sa Vatrogasnim savezom Republike Srpske, obezbijeđeno jedno vozilo vrijednosti skoro 300.000KM, od čega je Vatrogasni savez obezbijedio 240.oooKM”, istakao je Tomaš i dodao da će ovom nabavkom biti zaokružen proces modernizacije opreme Teritorijalne vatrogasne jedinice u Prnjavoru.

JAVNI UVID U ZAHTJEV I DOKUMENTACIJU ZA IZDAVANjE EKOLOŠKE DOZVOLE

Odjeljenje za prostorno uređenje obavještava građane i stručnu javnost sa područja opštine Prnjavor da mogu izvršiti javni uvid u zahtjev i dokumentaciju za izdavanje ekološke dozvole za farmu za tov pilića, na lokaciji k.č. 1360/1 i 1358/1 k.o. Gornji Palačkovci, što odgovara br. parcela 130/3 i 130/6 (stari premjer) k.o. Palačkovci, opština Prnjavor kapaciteta 20.000 brojlera po turnusu, investitora Ružičić Darka iz Gornjih Palačkovaca, opština Prnjavor, u prostorijama Opštinske uprave opštine Prnjavor, Odjeljenja za prostorno uređenje, ulica Karađorđeva broj 2, prizemlje, kancelarija broj 4, i to svakim radnim danom od 7:00 do 15:00 časova u periodu od 23.10.2017. godine do 23.11.2017. godine. Primjedbe i mišljenja na navedenu dokumentaciju za izdavanje ekološke dozvole za farmu za tov pilića, kapaciteta 20 000 brojlera po turnusu, investitora Ružičić  Darka iz Gornjih Palačkovaca, opština Prnjavor, dostaviti u pismenoj formi lično ili poštom Odjeljenju za prostorno uređenje, Opštinske uprave opštine Prnjavor. Sve informacije u vezi sa javnim uvidom u predmetni zahtjev mogu se dobiti lično u Odjeljenju za prostorno uređenje, kancelarija broj 4. i putem telefona broj 051/663-162 i 051/663-740, lokal 227.

 

OBAVJEŠTENjE

Opštinska uprava opštine Prnjavor obavještava organizacije, udruženja, javne ustanove i preduzeća, vjerske organizacije, mjesne zajednice, sportske klubove i druga pravna lica, da je pokrenula aktivnosti na izradi Kalendara manifestacija opštine Prnjavor za 2018. godinu. Prijedlog projekta manifestacije potrebno je dostaviti na propisanom obrascu i to putem protokola u Odjeljenje za lokalni ekonomski razvoj i društvene djelatnosti, najkasnije do 27.10.2017. godine. Za sve dodatne informacije zainteresovani se mogu obratiti putem telefona broj 051/663-740 lokal 212.

OBRAZAC ZA MANIFESTACIJE

JAVNI POZIV ZA DOSTAVLjANjE ZAHTJEVA ZA DODJELU STUDENTSKIH NAGRADA

Na osnovu člana 6. Pravilnika o dodjeli studentske nagrade najboljim studentima sa područja opštine Prnjavor („Službeni glasnik opštine Prnjavor“ broj 26/17), načelnik opštine objavljuje

JAVNI POZIV

Za dostavljanje zahtjeva za dodjelu studentske nagrade najboljim studentima sa područja opštine Prnjavor u 2017. godini

Pozivaju se studenti sa područja opštine Prnjavor da podnesu zahtjev za dodjelu studentske nagrade za najbolje studente u 2017. godini.

Pravo na dodjelu studentske nagrade imaju svi studenti koji ispunjavaju sljedeće uslove:

a) da imaju prebivalište na području opštine Prnjavor najkraće dvije godine prije podnošenja zahtjeva,

b) da su studenti druge i viših godina prvog ciklusa studija na javnim visokoškolskim ustanovama u Bosni i Hercegovini i zemljama bivše Jugoslavije,

v) da nisu obnovili nijednu godinu tokom studija,

g) da su prema nastavnom planu i programu visokoškolske ustanove položili sve ispite iz prethodnih godina studija,

d) da su postigli prosječnu ocjenu najmanje 9,50.

Pored opštih uslova poželjno je da je student u toku osnovnog i srednjeg obrazovanja učestvovao i ostvario zapažene rezultate na međunarodnim takmičenjima iz nekog od nastavnih predmeta.

Zahtjevi za dodjelu stipendije podnose se u šalter sali opštine Prnjavor, na propisanom obrascu i dostavljaju Odjeljenju za lokalni ekonomski razvoj i društvene djelatnosti.

Uz zahtjev je potrebno priložiti sljedeću dokumentaciju:

 • Uvjerenje o prebivalištu, ne starije od 6 mjeseci,
 • Uvjerenje o upisanoj akademskoj 2016/2017. godini,
 • Ovjerena kopija indeksa,
 • Uvjerenje o prosjeku ocjena zaključno sa 30.09.2017. godine,
 • Ovjerena izjava da student nije obnavljao nijednu godinu u toku studija,
 • Potvrda o položenim ispitima iz prethodnih godina studija,
 • Svjedočanstvo iz osnovne škole sa završnim ocjenama od šestog do devetog razreda,
 • Svjedočanstva iz svih razreda srednje škole,
 • Fotokopiju kartice tekućeg računa.

Studenti koji su u toku svog dosadašnjeg školovanja učestvovali i ostvarili uspjeh na nekom od međunarodnih takmičenja iz nastavnih predmeta trebaju priložiti ovjerene kopije diploma o osvojenom prvom, drugom ili trećem mjestu, ili druga dokumenta iz kojih se nedvosmisleno vidi da su učestvovali na takmičenju ili ostvarili uspjeh koji odgovara uslovima Javnog poziva.

Javni poziv za dodjelu studentskih nagrada u 2017. godini objavljen je 19.10.2017. godine i traje osam dana od dana objavljivanja, odnosno zaključno sa 27.10.2017. godine. Naknadno predate i nepotpune prijave neće biti uzete u razmatranje.

Sve informacije zainteresovani mogu dobiti na telefon broj: 051/663-740, lokal 212.

Javni poziv za dodjelu studentskih nagrada

Obrazac zahtjeva za studentske nagrade

OGLAS O PRODAJI NEPOKRETNOSTI

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 97/16), čl. 4. i 9. Pravilnika o postupku javnog konkursa za raspolaganje nepokretnostima u svojini Republike Srpske i jedinica lokalne samouprave („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 20/12), člana 67. Statuta opštine Prnjavor („Službeni glasnik opštine Prnjavor“, broj 15/17) i Odluke Skupštine opštine Prnjavor o načinu i uslovima prodaje nepokretnosti (k.č.br. 209/21 k.o. Gornji Štrpci) u svojini opštine Prnjavor („Službeni glasnik opštine Prnjavor“, broj 24/17) Načelnik opštine Prnjavor objavljuje:

OGLAS

o prodaji nepokretnosti u svojini opštine Prnjavor putem usmenog javnog nadmetanja – licitacije

I

Opština Prnjavor, sa sjedištem u Prnjavoru u ulici Karađorđeva broj 2, zastupana po načelniku opštine, oglašava prodaju nepokretnosti putem usmenog javnog nadmetanja – licitacije.

II

Predmet prodaje je nepokretnost označena kao k.č.br.209/21 „Musin Cer“ njiva 5, u ukupnoj površini od 753 m2, upisana u PL broj 83 k.o. Gornji Štrpci, posjed opštine Prnjavor sa 1/1 dijela (novi premjer), što po starom premjeru odgovara k.č.br.1031/24 „Musin cer“ njiva, u ukupnoj površini od 753 m2, upisana u zk.ul.2570 k.o. Štrpci, vlasništvo opštine Prnjavor sa 1/1 dijela, koja se nalazi van urbanog područja grada.Predmetna nepokretnost prodaje se po početnoj prodajnoj cijeni od 1.501,50 KM, utvrđenoj na osnovu uvjerenja Poreske uprave, Područni centar Banja Luka, PJ Prnjavor broj 06/1.02/0811-0524-78512/17 od 05.09.2017. godine.

III

Za učešće u postupku licitacije učesnici su dužni položiti na ime kaucije iznos od 1.000,00 KM, na račun Opštine Prnjavor broj 555-00701215707-45 otvoren kod Nove banke a.d. Banja Luka. Licitacija se može održati samo ako u njoj učestvuju najmanje dva učesnika. Ako se na licitaciju javi samo jedan učesnik, komisija može pristupiti postupku prodaje nepokretnosti neposrednom pogodbom, pod uslovom da cijena ne može biti niža od početne cijene objavljene u oglasu o licitaciji. Sa učesnikom licitacije čija je ponuda utvrđena kao najpovoljnija zaključuje se odgovarajući ugovor u pisanoj formi, nakon pribavljenog pozitivnog mišljenja Pravobranilaštva Republike Srpske. Pozitivno mišljenje Pravobranilaštva Republike Srpske je uslov za zaključenje ugovora. Ako učesnik licitacije čija je ponuda utvrđena kao najpovoljnija, nakon zaključenja licitacije odustane od kupovine predmetne nepokretnosti, gubi pravo na povraćaj položene kaucije. Ako ne uspije licitacija, niti postupak prodaje neposrednom pogodbom, u skladu sa Pravilnikom o postupku javnog konkursa za raspolaganje nepokretnostima u svojini Republike Srpske i jedinica lokalne samouprave („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 20/12), licitacija se ponavlja.

IV

Ugovorom o kupoprodaji predmetne nepokretnosti će biti određeno sljedeće:

– kupac je obavezan da kupoprodajnu cijenu isplati u cjelosti na račun prodavca do dana potpisivanja i ovjere ugovora kod nadležnog notara, a najkasnije u roku od 7 dana od dana prijema pozitivnog mišljenja Pravobranilaštva Republike Srpske,

– u iznos kupoprodajne cijene će se uračunati uplaćena kaucija,

– sve troškove u vezi ovog ugovora snosi kupac.

Ukoliko u ostavljenom roku ne isplati u cjelosti kupoprodajnu cijenu, kupac gubi pravo na povraćaj položene kaucije i neće doći do zaključenja ugovora.

V

Opština Prnjavor je saglasna da se bez njenog daljnjeg znanja i pristanka uknjiži pravo svojine na predmetnoj nepokretnosti u korist kupca, nakon potpisivanja i ovjere ugovora kod nadležnog notara i isplate kupoprodajne cijene.

VI

Licitacija će biti održana dana 02.11.2017. godine u 11,00 časova, u sali Skupštine opštine Prnjavor, ulica Karađorđeva broj 2. Uvid u dokumentaciju se može izvršiti svaki radni dan od 7,00 do 15,00 časova, počev od dana objave u dnevnom listu, i to u Odjeljenju za prostorno uređenje Opštinske uprave opštine Prnjavor, te se isto tako može izvršiti razgledanje nepokretnosti u prisustvu službenika, u navedenom periodu. Postupak licitacije sprovodi Komisija za sprovođenje javnog nadmetanja, u skladu sa Pravilnikom o postupku javnog konkursa za raspolaganje nepokretnostima u svojini Republike Srpske i jedinica lokalne samouprave („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 20/12).

VII

Uz prijavu za učešće na licitaciji se dostavlja dokaz o uplati kaucije, ovjerena fotokopija lične karte za fizička lica, odnosno ovjerena fotokopija rješenja o upisu u sudski registar za pravna lica, ovjerena punomoć za zastupanje za lica koja ne učestvuju u svoje ime i broj žiro ili tekućeg računa na koji će se izvršiti povrat uplaćene kaucije učesnicima sa kojima neće biti zaključen ugovor. Prijave za učešće na licitaciji sa potrebnom dokumentacijom se dostavljaju neposredno u Šalter salu Opštinske uprave opštine Prnjavor (Karađorđeva broj 2, 78430 Prnjavor) ili putem pošte, u zatvorenim kovertama na adresu: Opština Prnjavor, Ul. Karađorđeva broj 2, sa naznakom: “Komisija za sprovođenje javnog nadmetanja – prijava za učešće na licitaciji broj 01/1-014-299/17”. Pravo učešća u postupku licitacije imaju sva pravna i fizička lica koja do 02.11.2017. godine do 09,00 časova dostave uredne prijave sa svim naprijed navedenim dokazima. Prijave se primaju do 02.11.2017. godine do 09,00 časova, bez obzira da li se dostavljaju neposredno ili putem pošte. Učesnicima javnog nadmetanja – licitacije, uplaćeni iznos kaucije vraća se u roku od tri dana od dana održavanja javnog nadmetanja – licitacije, osim učesniku licitacije čija je ponuda utvrđena kao najpovoljnija.

VIII

Oglas o licitaciji objaviće se u dnevnom listu „Večernje novosti“, na internet stranici Opštine i oglasnim tablama Opštine. Sve ostale informacije se mogu dobiti na broj 051/663-286 (kontakt osoba: Siniša Tešanović).

Broj: 01/1-014-299/17

Datum: 12.10.2017. godine

                                                                                                                                                 N A Č E L N I K

                                                                                                                                                   Darko Tomaš

 

 

DONATORSKA SREDSTVA U IZNOSU OD 97.700 KM ZA OŠ “MEŠA SELIMOVIĆ” IZ NASEOBINE LIŠNjE

 Opštinu Prnjavor danas je posjetio ministar finansija Republike Srpske dr Zoran Tegeltija povodom potpisivanja Sporazuma, kojim se Osnovnoj školi  „Meša Selimović“ iz Naseobine Lišnja, na području  opštine Prnjavor, dodijeljuju donatorska sredstva u iznosu 97.700 konvertibilnih maraka.

Naime, radi se o Sporazumu o finansiranju projekta donatorskim sredstvima u okviru mehanizma saradnje po Sporazumu o uspostavljanju specijalnih paralelnih odnosa između Republike Srpske i Republike Srbije.

Donatorskim sredstvima finansiraće se izvođenje mašinskih instalacija, toplotne izolacije i zamjena stolarije u OŠ „Meša Selimović“.

 „Opština Prnjavor je prva kandidovala projekat rekonstrukcije škole u Naseobini Lišnja. Na opštini je da sada u što kraćem roku izabere izvođača radova i da se ti radovi završe u što kraćem roku“, istakao je ministar Tegeltija.

„Vrijednost ovog projekta je oko 130.000 konvertibilnih maraka. Vlada Republike Srpske je iz donatorskih sredstava obezbjedila 97.700 maraka, a razliku će finansirati opština Prnjavor. Ovo je samo jedan u nizu projekata koji opština Prnjavor realizuje uz podršku Vlade Republike Srpske“, istakao je ovom prilikom načelnik Tomaš.

Sporazum su potpisali ministar finansija Republike Srpske dr Zoran Tegeltija i načelnik opštine Prnjavor Darko Tomaš. U okviru posjete, pored ministra Tegeltije, sastanku su prisustvovali i  ministar za ekonomske odnose i regionalnu saradnju Republike Srpske  Zlatan Klokić, pomoćnik ministra finansija Republike Srpske Radmila Mihić sa saradnicima.