OBEZBJEĐENA DODATNA SREDSTVA ZA NABAVKU SPECIJALNOG VOZILA ZA PREVOZ OTPADA

Fond za zaštitu životne sredine i energetsku efikasnost Republike Srpske dodijelio je Opštini Prnjavor sredstva za nabavku specijalnog vozila za prevoz otpada.

“Putem javnog konkursa za dodjeljivanje sredstava za sufinansiranje programa i projekata iz oblasti zaštite životne sredine obezbjedili smo dodatnih 90.000 KM za nabavku najmanje još jednog vozila za sakupljanje i odvoz komunalnog otpada”, rekao je načelnik opštine Prnjavor, Darko Tomaš.

Načelnik Tomaš se ovim putem zahvalio Fondu za pomoć i podršku.

 

ODRŽAN FORUM ŽENA „ONA MOŽE“

U Prnjavoru je danas u organizaciji Opštinskog  odjeljenja za lokalni ekonomski razvoj i društvene djelatnosti i Agencije „Signature“ održan Forum žena pod nazivom „Ona može“ čiji je cilj promocija i osnaživanje žena.

Direktor agencije  Nataša Petrović pojasnila je da je ovaj projekat namijenjen svim ženama u Republici Srpskoj, a da je radionica organizovana  iz tri dijela – „Ona može“ , „Nisi usamljena“  i „Budi svoja“.

„Našem prvom forumu u Prnjavoru prisustvovalo je 30 žena sa područja ove opštine koje su potpuno različite, a opet na neki svoj način potpuno jedinstvene, imaju svoje životne priče“ , rekla je Petrovićeva u izjavi novinarima.

Ona kaže da agencija nastoji da ženama omogući priliku za razgovor o problemim i njihovo lakše savladavanje, kao i stručne savjete.

„Forum vidimo kao pozitivan projekat, a nadamo se da će ga kao takvog prepoznati i žene u Republici Srpskoj“ , kaže Petrovićeva.

Petrovićeva  je zahvalila načelniku opštine Prnjavor Darku Tomašu na pruženoj podršci i prilici za održavanje foruma, kao i posebnoj gošći panela pjevačici Tijani Dapčević.

Jedna od učesnica današnjeg foruma bila je i vlasnica preduzeća „Eksport siti“ iz Prnjavora Mediha Turčinović. Ona je rekla da je forum predstavljao priliku za lijepo druženje i međusobno upoznavanje žena iz različitih oblasti društvenog i privrednog života.

 „Poručila bih posebno mladim ženama da se ničega ne plaše, da više vjeruju u sebe. I mi koji smo sada već godinama u poslu nismo na početku mnogo znali o biznisu, ali smo naučili. U našoj državi ima toliko potencijala za svakoga, ovdje se sve može samo uz jaku vjeru u sebe“ , rekla je Turčinovićeva.

SRNA.

TOMAŠ : „STRUKA ĆE UTVRDITI DA LI POVEĆAN VODOSTAJ NA JEZERU DRENOVA UGROŽAVA NjEGOV EKOSISTEM“

Predstavnici SRD „Prnjavor“ iz Prnjavora uputili su dopis  načelniku opštine Prnjavor u kojem su apelovali na povećan vodostaj jezera Drenova, smatrajući da je na taj način ugrožen ekosistem koji  tamo egzistira. Tim povodom načelnik opštine Prnjavor Darko Tomaš  i predstavnici opštinskog Odjeljenja za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, obišli su danas jezero Drenova,  kako bi se na licu mjesta uvjerili u stvarno stanje i nivo vodostaja jezera Drenova.

  „Čim smo primili dopis, nadležno odjeljenje odmah je reagovalo i od juče prate stanje sa vodostajem jezera Drenova. Činjenica jeste da je vodostaj povećan,  međutim u današnjem razgovoru sa vlasnikom mini hidroelektrane, koja se ovdje nalazi, oni smatraju da povećan vodostaj ne ugrožava ekosistem. Kontaktirali smo i predstavnike JU„Voda Srpske“, čija ekipa je takođe dolazila da utvrdi trenutno stanje“, rekao je danas Toma dodajući da će već sledeće sedmice biti održan zajednički sastanak na ovu temu.

„Ono što tražimo jeste da se već sledeće sedmice održi zajednički sastanak  sa predstavnicima opštinskih udruženja ribolovaca, komunalnog preduzeća „Vodovod“, vlasnikom mini hidroleketrane, kao i sa predstavnicima JU „Voda Srpske“, koji su i najkompetentniji da daju svoj sud o trenutnoj situaciji, kao i smjernice  na koji način riješiti postojeći problem. Jedni smatraju da trenutni vodostaj šteti ekosistemu, drugi da doprinosi, ali na zajedničkom sastanku struka će utvrditi kakvo je pravo stanje stvari i problem mora biti rješen“, zaključio je Tomaš.

 

STABILNO POSLOVANjE PRNjAVORSKOG VODOVODA, AKUMULIRANI GUBITAK SMANjEN ZA VIŠE OD 80 ODSTO

Komunalno preduzeće „Vodovod“ u Prnjavoru u poslednje četiri godine  ima stabilno poslovanje,  finansijska sredstva za završetak nekoliko značajnih projekata obezbijedilo je učešćem u MEG projektu,  a od 2017. godine akumulirani gubitak smanjen je za više od 80 odsto, rekao danas tokom radne  posjete ovom preduzeću  načelnik opštine Prnjavor Darko Tomaš.

„Opština je u saradnji sa preduzećem „Vodovod“  zahvaljujući dobrim ostvarenim rezultatima dva puta  povlačila značajna finansijska sredstva od UNDP-a u okviru učešća u prvoj fazi MEG projekta.Za gradnju vodovodne i kanalizacione mreže u ulici Vida Nježića povučena su sredstva u iznosu od 195.000 KM i oko 30.000 KM za gradnju DMA zona u gradu. Ukupna vrijednost izgradnje ulice koštala je oko 1,2 miliona KM, a gradnja DMA zona  i mjernih mjesta 85.000 KM. Takođe za gradnju vodovodne mreže prema poslovnoj zoni „Vijaka“ koja je ukupno koštala 339.000 KM kroz MEG projekat povučeno je 133.000 KM“, naglasio je Tomaš dodajući da nijedan od ovih projekata ne bi bilo moguće realizovati bez svih preduzetih aktivnosti samog preduzeća „Vodovod“ ali  i finansijske podrške UNDP-a.

„Napravili su veliki pomak u smislu poslovne reorganizacije i finansijske konsolidacije. Od 18 opština i gradova u BiH koji su u MEG projektu trenutno je prnjavorski ‘Vodovod’   drugi na rang listi po ispunjenju svih šest mjerljivih kriterijuma koji se prate u napretku komunalnih preduzeća“ , rekao je Tomaš.

„Isto tako podatak da je akumulirani gubitak preduzeća koji je 2017. godine iznosio 1.063.000 KM smanjen za više od 80 odsto i  danas iznosi 230.688 KM,  je svakako rezultat vrijedan pažnje zbog čega sadašnje rukovodstvo ovog preduzeća ima našu punu podršku“, rekao je Tomaš.

U poslednje četiri godine registrovano je više od 1.000 novih priključaka, urađeni su kilometri nove mreže, a istovremeno gubici na vodovodnoj mreži smanjeni su za 11% i to sa 39 na 28 odsto, dodao je Tomaš.

Direktor prnjavorskog „Vodovoda“ Ljubiša Sibinčić napomenuo je da je preduzeće osim zajedničkih ulaganja sa opštinom kroz MEG projekat uspjelo samostalno obezbijediti finansijska sredstava za nabavku opreme za detekciju kvarova u iznosu od oko 30.000 KM, uz donaciju od 80.000 KM urađen je hidraulički model vodovodnog sistema opštine Prnjavor, koji u BiH imaju još samo Gradiška i Gračanica, a ovih dana dobijen je značajan dokument “Elaborat o količinama vode na izvorištu Povelič“  vrijednosti 80.000 do 90.000 KM.

Sibinčić je podsjetio da „Vodovod“ na području opštine Prnjavor održava oko 360 kilometara primarne i sekundarne mreže i oko 350 kilometara priključnih vodova.

„Ove godine u planu je gradnja  još dvije DMA zone zahvaljujući čemu će oko 80 odsto vodovodnog sistema biti pokriveno sa mjeračima protoka“, rekao je Sibinčić.

Najvećim uspjehom dosadašnjeg poslovanja Sibinčić  smatra završetak projekta Povelič, na kojem trenutno imam oko 8.500 potrošača. Preduzeće „Vodovod“ zapošljava 55 radnika.

 

 

POZIV ZA PODNOŠENjE ZAHTJEVA ZA PONOSNE KARTICE RS

„Odjeljenje za lokalni ekonomski razvoj i društvene djelatnosti opštine Prnjavor, obavještava porodice sa troje i više djece koje do sada nisu podnijele zahtjev za Ponosnu karticu RS, da isto mogu učiniti putem Šalter sale Opštinske uprave opštine Prnjavor, svaki radni dan u periodu od 07:00 do 15:00 časova. Pravo prijave imaju porodice ili roditelji sa troje i više djece od kojih je najmanje jedno maloljetno.

Obrazac zahtjeva, kao i obrazac izjave o saglasnosti, može se preuzeti u Šalter sali (Info pult) u zgradi Opštine Prnjavor.

Uz zahtjev i potpisanu izjavu potrebno je dostaviti i sljedeću dokumentaciju:

  • dokaz o broju članova domaćinstva (kućna lista),
  • izvod iz matične knjige rođenih za svako dijete,
  • potvrda o prebivalištu podnosioca zahtjeva (PBA-3 obrazac).

Za sve dodatne informacije zainteresovani se mogu obratiti u Odjeljenje za lokalni ekonomski razvoj i društvene djelatnosti Opštinske uprave opštine Prnjavor, na telefonski broj 051/663-740, lok. 212, lično u kancelariju broj 43 ili putem mejla [email protected] “.

 

IZABRANO NOVO SKUPŠTINSKO RUKOVODSTVO

Nova skupštinska većina danas je za predsjednika Skupštine opštine Prnjavor izabrala Mirka Bukvića, nekadašnjeg člana NDP-a, dok je za potpredsjednika izabran Milorad Kondić iz Srpske radikalne stranke dr Vojislav Šešelj.

Bukvić je izabran sa 16 glasova, a u izjavi novinarima, novi predsjednik Skupštine, rekao je da će skupštinska većina raditi i donositi odluke u korist svih građana opštine Prnjavor.

On ističe da neće biti nikakve opstrukcije od strane skupštinske većine kada je riječ o funkcionisanju lokalne uprave i da je njihova ruka pružena načelniku opštine za saradnju.

Dosadašnji predsjednik Skupštine, Željko Simić ističe da je nova skupštinska većina formirana u cilju opstrukcije rada načelnika opštine, što se pokazalo kod izbora vršioca dužnosti načelnika odjeljenja, jer na samom početku nisu imenovani načelnikovi prvi saradnici.

Simić je naglasio, da će ukoliko dođe do sudskih sporova, današnja rješenja biti poništena, jer će zbog neznanja i nepoštovanja propisa sigurno pasti rješenje o izboru Komisije za izbor i imenovanje, koja je ključna za dalja imenovanja.

Na samom početku četvrtog skupštinskog zasjedanja, izabrani su članovi Komisije za izbor i imenovanje, a nova skupštinska većina imenovala je Vojislavku Gatarić za vršioca dužnosti sekretara Skupštine opštine.

Na današnjem skupštinskom zasjedanju nisu prihvaćeni prijedlozi načelnika opštine o imenovanju vršioca dužnosti načelnika odjeljenja Opštinske uprave.

Načelnik opštine Prnjavor, Darko Tomaš ističe da nova skupštinska većina nije formirana iz dobrih namjera prema opštini i građanima, nego iz ličnih interesa pojedinaca, iz čega će ovakvi postupci proizvesti nove troškove i sporove i usporiti dalji razvoj lokalne zajednice.

„Postoje propusti u izboru nove skupštinske većine i oni će izazvati nove sudske sporove. Ukoliko se to desi, protiv svih onih koji su glasali na taj način, a upozoreni su, biće podnesena krivična prijava“, rekao je Tomaš.

On je naglasio, da je nova skupštinska većina danas pokazala pravo lice na način da su razrješili vršioce dužnosti načelnika odjeljenja, a nisu nikoga imenovali. „Ljudi kojima oni danas nisu produžili mandat, na značajan način su doprinijeli razvoju naše lokalne zajednice.  Načelnik odjeljenja za finansije sa svojim saradnicima prepoznao je problem u Republici, donio Opštini Prnjavor milion i sto hiljada KM, a nova skupštinska većina mu nije produžila mandat, što govori o njihovoj iskrenosti i namjerama”, rekao je Tomaš.

Tomaš ističe, da ovakvim stvarima SDS pokazuje, da u Prnjavoru nema svog kadra, koji može voditi lokalni parlament, nego su danas rehabilitovani kadrovi iz devedesetih godina koji su vedrili i oblačili Prnjavorom.

Šef Kluba odbornika SDS-a, Milan Petrović u izjavi novinarima ponovio je raniji stav da nova skupštinska većina neće opstruisati rad načelnika i da će raditi za dobrobit svih građana bez obzira na političku opciju.

Današnje skupštinsko zasjedanje savršeno je nešto poslije 15.00 časova , a na dnevnom redu bilo je šest tačaka.

URUČENE 232 PONOSNE KARTICE ZA PORODICE SA TROJE I VIŠE DJECE

 Za 232 porodice sa troje i više djece sa područja opštine Prnjavor danas je u organizaciji opštine Prnjavor i Fondacije „Za porodicu“ upriličena podjela „Ponosnih kartica“.

Predsjednik Fondacije   Dragan Dakić u izjavi novinarima rekao je da u projektu učestvuje više od 10 opština, a da se do sada prijavilo više od 150 privrednih subjekata – prijatelja porodice iz cijele Republike Srpske.

Dakić kaže da je cilj projekta da se porodicama sa troje i više djece korištenjem kartice omoguće popusti prilikom kupovine roba i usluga kod privrednih partnera.

„Projektom su pokriveni skoro svi segmenti potrošačke korpe. Novina u odnosu na prošlu godinu je u tome da u fokus našeg interesovanja stavljamo i privrednike kojima kao društveno odgovornim kompanijama dajemo poseban vid podrške u poslovanju kroz otvaranje tržišta“ , rekao je on.

 Dakić napominje da se kartica koja se izda u jednoj lokalnoj zajednici može koristiti u cijeloj Republici Srpskoj.

Načelnik opštine Prnjavor Darko Tomaš podsjetio je da ova lokalna zajednica kroz više projekata pomaže višečlanim porodicama.

„ Jedan od projekata koji najduže traje je isplata jednokratne pomoći u iznosu od 500 KM za treće i svako naredno rođeno dijete, za šta smo ove godine izdvojili oko 30.000 KM. Izdvojićemo i oko 15.000 KM za porodice koje nisu uspjele doći do potomstva nakon dva pokušaja vantjelesne oplodnje koje finansira Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske“ , istakao je Tomaš.

On kaže da će opština ove godine prvi put za porodice sa četvoro i više djece obezbijediti besplatne udžbenike, za šta je prema procjenama potrebno obezbijediti oko 15.000 KM.

„Smatramo da je najveći benefit ne samo porodicama sa troje i više djece nego generalno na području opštine Prnjavor cijena smještaja djece u opštinskom vrtiću u iznosu od 100 KM, a za jasličku grupu 130 KM, što je jedinstveno u Republici Srpskoj“ , rekao je Tomaš i dodao da je ta cijena po djetetu po proračunima oko 300 KM, što znači da opština sufinansira porodice čija su djeca u vrtiću  sa po 200 KM mjesečno.

Ponosnu karticu danas je preuzela i Maja Demirović iz Gornjih Palačkovaca, majka troje djece.  Ona kaže da će kartica biti od velike koristi za ostvarenje značajnih ušteda u kućnom budžetu, posebno za nabavku školskih knjiga i pribora koji po pravilu iziskuju najviše troškova u njenom domaćinstvu.

SRNA

POLOŽENI VIJENCI NA SPOMENIK JUNACIMA GRADA

Polaganjem vijenaca i parastosom kod spomenika junacima grada u Prnjavoru je obilježen 12.maj,  Dan Vojske Republike Srpske.

Načelnik opštine Prnjavor Darko Tomaš rekao je da je ova opština dala nemjerljiv doprinos gubitkom 626 sugrađana u proteklom ratu što se više nikada ne smije ponoviti.

„Danas želimo da uputimo poruke mira i razumijevanja. Ovakvi spomenici su dio istorije koji opominju, a na nama je da ne dozvolimo da se zaboravi“ , rekao je Tomaš u izjavi novinarima.

Tomaš je podsjetio da je Prnjavor jedna od rijetkih lokalnih zajednica u Republici Srpskoj u kojoj su u svim mjesnim zajednicama izgrađeni spomenici palim borcima i gdje se tokom godine organizuju parastosi.

On je uputio čestitku svim pripadnicima Trećeg pješadijskog /Republika Srpska/ puka. 

Spomenik junacima grada u Prnjavoru otkriven je 28. juna 2014. godine, a na njemu  je uklesan 71 lik boraca Vojske Republike Srpske  sa područja grada i naselja Ratkovac. /SRNA

SUD ODLUČIO: LUTRIJA MORA OPŠTINI  ISPLATITI POREZ OD LOTO DOBITKA  

Okružni sud u Banja Luci odlučio i presudom u korist opštine Prnjavor konačno je završena priča oko poreza na loto dobitak. Presudom ove institucije od 16. aprila tekuće godine,  odbijena je tužba JP „Lutrija RS“ protiv rješenja kojim je utvrđena obaveza plaćanja poreza ovog subjekta opštini Prnjavor u iznosu 954.818,03 KM, odnosno 30% od  loto dobitka u iznosu od skoro 3,2 miliona KM,  sa pripadajućom  zateznom kamatom, koja sa današnjim danom iznosi oko 1,1 milion KM,potvrdio je ovo danas novinarima načelnik opštine Prnjavor Darko Tomaš.
„Ovo je nešto što pripada građanima opštine Prnjavor i ne interesuje nas zašto su druge lokalne zajednice u nekim momentima drugačije postupale. Ovdje smo da radimo i da se borimo za interese građana opštine Prnjavor. Ovom presudom je konačno dokazano ono čime se bavimo skoro dvije godine, da smo bili u pravu i da su zakonski propisi na strani jedinica lokalne zajednice.  Želim da se zahvalim svojim saradnicima koji su od početka bili u ovom procesu, prije svega načelniku Odjeljenja za finansije Aleksandru Njegomiroviću, njegovim saradnicima iz nadležnog odjeljenja Nikolini Marinković i Galić Predragu. Posebna zahvalnost i advokatskoj kancelariji odnosno advokatu Đorđu Bijeliću koji je u cijelom procesu zastupao naše interese“, rekao je Tomaš.
Tomaš je dodao da od Lutrije RS očekuje da dobrovoljno isplate navedeni iznos. „Ukoliko to ne bude slučaj zakonom je jasno definisana procedura kojom Poreska uprava RS ima rok od 15 dana da blokira račun Lutrije RS i da prinudnom naplatom naplati iznos, što svakako i očekujemo“, naglasio je Tomaš.
„Ovo je nagrada za jedan kvalitetan i predan rad službenika iz Odjeljenja za finansije.Ova sudska odluka je konačan epilog postupka koji je pokrenut inicijativom  iz ovog odjeljenja, koji je načelnik Tomaš na pravi način prepoznao i podržao, a rezultat svega toga jesu odluke nadležnih organa u korist opštine Prnjavor i u prvostepenom i drugostepenom postupku, kao i u upravnom sporu. Prnjavor je jedina opština u Republici Srpskoj  koja je pokrenula pitanje naplate poreza od loto dobitaka, a takvih je prije ovoga slučaja bilo  šest. Ovo je velika satisfakcija za sav uloženi trud, ali i za sve one opstrukcije i negativne konotacije koje su pratile čitav ovaj slučaj“, rekao je načelnik Odjeljenja za finansije Aleksandar Njegomirović.
Ova tema postala je aktuelna 20. septembra 2019. godine kada je Lutrija  Srpske objavila da je u Prnjavoru izvučen loto dobitnik sedmice u iznosu 3.182.726,77KM