JESENjA DERATIZACIJA POČINjE DRUGOG OKTOBRA

Odjeljenje za inspekcijske poslove obavještava stanovništvo opštine Prnjavor da je u cilju sprečavanja i suzbijanja zaraznih bolesti načelnik opštine Prnjavor donio  Naredbu o obaveznoj jesenjoj sistematskoj deratizaciji na teritoriji opštine Prnjavor. Jesenja sistematska deratizacija će biti sprovedena na teritoriji opštine Prnjavor u periodu od 2. do 29. oktobra, a deratizacija obuhvata: zgrade državne uprave i objekte kojima gazduje opština, predškolske, školske i vjerske objekte, objekte državnih i privatnih preduzeća, objekte privatnih uslužnih, trgovinskih, zanatskih i ugostiteljskih radnji, stambene objekte i individualna domaćinstva, javne zelene površine, obale rijeka i kanalizacionu mrežu. Deratizaciju će obavljati preduzeće „Sanitarac“ doo Vlasenica. Protiv preduzeća i odgovornih lica u preduzećima, vlasnika privatnih samostalnih radnji, vlasnika stambeno-porodičnih zgrada, nosilaca stanarskog prava, vlasnika stanova i pomoćnih objekata koji ne postupe u skladu sa Naredbom biće podnesene prekršajne prijave. Plaćanja usluge deratizacije oslobođena su domaćinstva porodica poginulih i nestalih boraca i ratnih vojnih invalida od 1-4 kategorije. Primjedbe i prigovore na kvalitet izvršene deratizacije u toku akcije, mogu se dostaviti Odjeljenju za inspekcijske poslove – inspekciji za hranu i sanitarnu zaštitu.

ODRŽANA KONSTITUTIVNA SJEDNICA PRIVREDNOG SAVJETA OPŠTINE PRNjAVOR

U prostorijama prnjavorskog Centra za kulturu danas je održana konstitutivna sjednica Privrednog savjeta Opštine Prnjavor. Na sjednici je usvojen Poslovnik o radu Privrednog savjeta, a razgovaralo se o jačanju lokalnog poslovnog okruženja, te preduzimanju konkretnih koraka u cilju privrednog razvoja opštine Prnjavor.

Sastanku su prisustvovali i predstavnici Garantnog fonda Republike Srpske koji su, nakon današnjeg potpisivanja Protokola o saradnji sa Opštinom Prnjavor, iskoristili priliku da privrednicima predstave svoju viziju, kao i konkretne mjere koje će im u narednom periodu biti na raspolaganju.

POTPISAN PROTOKOL O SARADNjI OPŠTINE PRNjAVOR I GARANTNOG FONDA REPUBLIKE SRPSKE

U kabinetu načelnika opštine Prnjavor danas je potpisan Protokol o saradnji Opštine Prnjavor i Garantnog fonda Republike Srpske. Prema riječima potpisnika, protokol predviđa uslove i način na koji će u narednom periodu biti ostvarena saradnja, a potpisnici su složni u ocjeni da će od toga najviše koristi imati privrednici sa područja opštine Prnjavor.

Načelnik opštine Prnjavor Darko Tomaš istakao je da se značaj protokola koji je danas potpisan odnosi prije svega na domaće privrednike, te izrazio uvjerenost da će predstavljati jedan vid olakšanja u njihovom poslovanju.

“Protokol je manje vezan za Opštinu Prnjavor, koja je ovom procesu tehničko lice, a više za privrednike sa područja naše opštine kojima otvara novu mogućnost, odnosno garancije prilikom njihovih kreditnih zaduženja”, naglasio je Tomaš i dodao da će Opština Prnjavor biti na raspolaganju za pomoć, kako privrednicima, tako i Garantnom fondu.

Direktor Garantnog fonda Republike Srpske Radivoje Krčmar istakao je da je potpisivanje protokola početak saradnje, te da će ona u narednom periodu biti intenzivirana.

“Prije ovoga, imali smo nekoliko sastanaka na kojima smo dogovorili današnje potpisivanje, a naši će saradnici u narednom periodu doći i privrednicima konkretnije ukazati na to koje su pogodnosti i kako im Garanti fond može pomoći”, naglasio je Krmar.

OČUVANjE PORODILIŠTA ZAJEDNIČKI INTERES PRNjAVORA I DERVENTE

U prostorijama Opštinske uprave danas je održan sastanak načelnika opštine Prnjavor Darka Tomaša sa poslanikom u Narodnoj skupštini Republike Srpske Igorom Žunićem, te direktorima prnjavorskog i derventskog Doma zdravlja, Svjetlanom Malić i Mirkom Šaranom. Na sastanku je zaključeno da je očuvanje lokalnih porodilišta zajednički interes Prnjavora i Dervente i da će predstavnici dvije opštine uložiti maksimalne napore kako bi porodilišta nastavila da funkcionišu kao i do sada.

Direktor derventskog Doma zdravlja Mirko Šaran naglasio je da potreba za porodilištima u obje opštine postoji, te da niko nema pravo da insistira na njihovom zatvaranju.

“Smatramo da porodilišta treba da nastave da funkcionišu kao što su i do sada, s obzirom na standard stanovništva i činjenicu da se žene i danas porađaju na putu ka našim porodilištima”, istakao je Šaran, dodavši da bi putovanje do porodilišta u Doboju ili Banjaluci u takvim slučajevima predstavljalo ogroman rizik.

Načelnik opštine Prnjavor Darko Tomaš istakao je da zatvaranje porodilišta u Prnjavoru i Derventi zahtjev koji proizilazi iz pravilnika Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite, te da stoga nije suštinski, već prvenstveno formalni zahtjev.

“Porodilište u Prnjavoru postoji još od 1905. godine i od tada funkcioniše bez ijednog dana prestanka”, naglasio je Tomaš i dodao da će lokalne zajednice tražiti od ministarstva da izmijeni sporni pravilnik, kako bi porodilišta nastavila da funkcionišu kao i do sada.

“Ono što ispred lokalne zajednice možemo uraditi, to je da obezbijedimo sredstva za plate zaposlenih u porodilištu, tako da ne vidimo niti jedan razlog da porodilište bude zatvoreno”, istakao je Tomaš.

DVIJE POVRATNIČKE PORODICE DOBIJAJU KROV NAD GLAVOM

U prostorijama Opštine Prnjavor danas su potpisani ugovori o donaciji građevinskog materijala za stambeno zbrinjavanje dvije povratničke porodice sa područja opštine Prnjavor. Ugovor su, osim korisnika, potpisali Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica, koje je obezbijedilo sredstva za građevinski materijal, te Opština Prnjavor u svojstvu koordinatora.

Predstavnica Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica Emira Mešić istakla je da ministarstvo u kontinuitetu pomaže povratničke porodice sa područja opštine Prnjavor.

“Prošle godine smo uručili donacije za tri povratničke porodice iz Prnjavora, ove godine su predviđene dvije, a nadamo se da ćemo i u narednom periodu nastaviti sa ovom praksom”, izjavila je Mešićeva i dodala da korisnici u okviru donacije dobiju sve što im je potrebno da bi stvorili minimum stambenih uslova za pristojan život.

Prema njenim riječima, svaki korisnik mora ispuniti opšte, zakonom propisane uslove, kao i posebne kriterijume.

“Opšti uslovi su da ima status povratnika i imovinu, da je 1991. godine živio na adresi na kojoj traži obnovu i da ima potpisanu izjavu da će nakon donacije tu živjeti, dok se u posebne kriterijume ubraja socijalni status povratnika”, naglasila je Mešićeva.

Zamjenik načelnika opštine Prnjavor Slaviša Milanković naglasio je da Opština Prnjavor ima ulogu koordinatora u ovom projektu, dok ministarstvo pokriva kompletnu finansijsku konstrukciju.

“Ovo je primjer dobre saradnje i zahvalni smo Federalnom ministarstvu raseljenih osoba i izbjeglica, jer će naši sugrađani dobiti krov nad glavom”, izjavio je Milanković, dodavši da je povratak raseljenih lica sa područja opštine Prnjavor realizovan u maksimalnom obimu.

STIPENDIJE ZA 22 UČENIKA SA PODRUČJA OPŠTINE PRNjAVOR

U prostorijama opštine Prnjavor danas su potpisani ugovori o stipendiranju između predstavnika fondacije Hastor i 22 stipendista sa područja naše opštine. Fondacija Hastor postoji od 2006. godine, a ovo je deveta godina od kako se stipendiraju učenici i studenti sa područja opštine Prnjavor.

Direktor fondacije Hastor Sead Fijuljanin naglasio je da sa pojedinim stipendistima danas po deveti put potpisuje ugovor.

“Bitno je da roditelji, zajedno sa nama, motivišu svoju djecu da uče i da se zalažu za osnovne vrijednosti kao što su izuzetan uspjeh u školi i primjereno vladanje, ali i volontiranje, te pomoć našim mlađim stipendistima”, naveo je Fijuljanin, dodavši da je fondacija prisutna u 110 opština širom BiH, a da je stipendiranjem obuhvaćeno više od 1.800 učenika i studenata.

Učenica devetog razreda Osnovne škole “Meša Selimović” Alisa Halilić već šestu godinu je stipendista fondacije Hastor.

“Stipendija nam znači mnogo, pomaže nam da kupimo kartu, užinu i druge stvari koje su nam neophodne za školu”, naglasila je Alisa.

Načelnik opštine Prnjavor Darko Tomaš izrazio je zahvalnost predstavniku fondacije Hastor, kao i nadu da će ovaj vid podrške učenicima i studentima biti nastavljen i u budućnosti.

“Cilj fondacije jeste pružanje podrške mladim ljudima i to je nešto što se potpuno uklapa u politiku naše lokalne zajednice”, istakao je Tomaš.

SUTRA SJEDNICA SKUPŠTINE OPŠTINE

Deseta redovna sjednica Skupštine opštine Prnjavor biće održana sutra, 26. septembra, a planirano je da na dnevnom redu bude razmatrano 19 tačaka. Odbornici lokalnog parlamenta razmatraće Izvještaj o izvršenju budžeta opštine Prnjavor za period 01.01-30.06.2017. godine, Informaciju o vršenju inspekcijskog nadzora na području opštine Prnjavor za period 01.01-30.6.2017. godine, Informaciju o izgrađenim spomenicima poginulim borcima Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske i programu obilježavanja godišnjica izgradnje spomenika u opštini Prnjavor u 2016. godini, Nacrt Odluke o uslovima i načinu organizacije javnog prevoza lica i stvari u drumskom saobraćaju na području opštine Prnjavor, kao i odluke, rješenja i zaključke imovinsko pravne službe. U formi prijedloga odbornici će razmatrati Odluku o davanju saglasnosti za brisanje zabilježbe potraživanja upisane u korist Opštine Prnjavor, Odluku o načinu i uslovima prodaje nepokretnosti (k.č. br. 209/21 k.o. Gornji Štrpci) u svojini opštine Prnjavor, Rješenje o imenovanju Komisije za sprovođenje javnog nadmetanja, Odluku o vrijednosti boda za plaćanje komunalne naknade za 2018. godinu, Odluku o javnom vodovodu i javnoj kanalizaciji, Odluku o izmjeni Odluke o organizovanju Javne ustanove Centar za kulturu Prnjavor, Odluku o dodjeli objekta stare škole u Donjoj Ilovi na privremeno korišćenje, te Odluku o usvajanju procjene ugroženosti od elementarne nepogode i druge nesreće opštine Prnjavor. Na dnevnom redu osmog skupštinskog zasjedanja naći će se i Prijedlog Rješenja o razrješenju članova Upravnog odbora Javne ustanove Centar za socijalni rad Prnjavor, Prijedlog Rješenja o imenovanju v.d. članova Upravnog odbora Javne ustanove Centar za socijalni rad Prnjavor, Prijedlog Odluke o utvrđivanju kriterijuma za izbor i imenovanje članova Upravnog odbora Javne ustanove Centar za socijalni rad Prnjavor i raspisivanje javnog konkursa, Prijedlog Rješenja o imenovanju Komisije za sprovođenje postupka po Javnom konkursu za izbor i imenovanje članova Upravnog odbora Javne ustanove Centar za socijalni rad Prnjavor, Prijedlog Odluke o utvrđivanju kriterijuma za izbor i imenovanje članova Upravnog odbora Javne zdravstvene ustanove Dom zdravlja Prnjavor i raspisivanje javnog konkursa, Prijedlog Rješenja o imenovanju Komisije za sprovođenje postupka po Javnom konkursu za izbor i imenovanje članova Upravnog odbora Javne zdravstvene ustanove Dom zdravlja Prnjavor, zatim Prijedlog Rješenja o izboru člana Školskog odbora Javne ustanove Centar srednjih škola „Ivo Andrić“ Prnjavor, Prijedlog Rješenja o izboru člana Školskog odbora Javne ustanove Škola za osnovno muzičko obrazovanje Prnjavor, Prijedlog Rješenja o izboru člana Školskog odbora Javne ustanove Osnovna škola „Petar Kočić“ Šibovska, Prijedlog Rješenja o izmjeni Rješenja o izboru članova Odbora za boračko- invalidsku zaštitu i Prijedlog Rješenja o izmjeni Rješenja o izboru članova Komisije za mjesne zajednice. Deseta sjednica Skupštine opštine Prnjavor počinje u 09:00 časova, a na samom početku biće održan aktuelni čas.

OBILjEŽEN SVJETSKI DAN BEZ AUTOMOBILA

Prikladnim manifestacijama, danas je u Prnjavoru obilježen Svjetski dan bez automobila. Jednočasovno obustavljanje saobraćaja u Ulici Svetog Save, iskoristili su učenici osnovnih škola i djeca iz vrtića kako bi prošetali glavnom gradskom ulicom i okupili se na Trgu srpskih boraca. Tu su se polaznici saobraćajne sekcije prnjavorskih osnovnih škola provozali biciklom, demonstrirajući pravilnu i sigurnu vožnju, dok su mlađi učenici uživali u crtanju, plesanju i drugim aktivnostima.

Na kraju su, teorijski i praktično, prnjavorski policajci svojim mlađim sugrađanima demonstrirali pravilan prelazak ulice preko pješačkog prelaza, usmjeravajući im pažnju na bezbjednost i odgovornost svih učesnika u saobraćaju.

VEČERNjE NOVOSTI: PRNjAVOR VELIKO GRADILIŠTE U RS

Opština Prnjavor jedno je od najvećih gradilišta u Srpskoj, u kojoj se građevinske mašine ne gase ni nakon završetka značajnih projekata. „Uz dograđeni dječiji vrtić izgradili smo novu zgradu Muzičke škole, u vrijednosti od 610.000 KM, koju od ovoga mjeseca prvi put pohađaju i srednjoškolci sa naše i susjednih opština. Tako smo stekli lidersku poziciju u muzičkom obrazovanju u ovom dijelu RS“, ističe za „Novosti“ načelnik ove opštine Darko Tomaš. Asfaltirana je i Ulica Save Kovačevića, sa osvjetljenim igralištem rekonstruisan je SC „Siniša Peulić“, a novom „led“ rasvjetom, napokon obasjani su glavna Svetosavska ulica i gradski trg. „U jeku je gradnja druge dionice kapitalnog auto-puta „9. januar“ koji od Doboja do Banjaluke u najvećem dijelu prolazi prnjavorskom opštinom“, naglašava Tomaš. Da se širom opštine radi punom parom uvjerio se i reporter „Novosti“. “Zahvaljujemo što već u prvoj godini ispunjavate obećanja o uređenju gradskog jezgra“, prima Tomaš čestitke sugrađana na Trgu srpskih boraca. Posebno zadovoljni su đaci na izgradnji, u vrijednosti od 200.000 KM, pješačkih staza u ulicama Novaka Pivaševića, Hilandarskoj, Bože Tatarevića, Miloša Kondića i Vojvode Bojovića do ovdašnjih škola i centra grada.

Asfalt – Dok grad dobija novo ruho, istovremeno, neka sela prvi put u svojoj istoriji dobijaju prve metre asfalta. Riječ je o asfaltiranju 1.000 metara puta u Srpovcima i 600 metara u Otpočivaljci.

Večernje Novosti, N.Đ.