OSNOVNOJ ŠKOLI “BRANKO ĆOPIĆ” GRAD DONIRAO 12 RAČUNARA

U Osnovnoj školi „Branko Ćopić“ u Prnjavoru danas je upriličena prezentacija učeničkih eksponata koji su nagrađeni na ovogodišnjoj Međunarodnoj izložbi ideja, inovacija i stvaralaštva „Inost mladih 2023“ , a škola je dobila i vrijedne donacije Grada Prnjavor i kompanije „Supernova“.

Učenik sedmog razreda David Ružičić dobio je priznanje sa zlatnom plaketom za najbolji učenički rad iz oblasti automatike za eksponat „Robot Blinki-pomoć starijim osobama“, dok se tročlana ekipa u sastavu Miloš Prelić, Mihajlo Janković i David Bojanović predstavila  biciklom koji ima funkciju da puni bateriju mobilnog telefona za šta su dobili diplomu sa srebrnom plaketom.

Gradonačelnik Darko Tomaš uručio je školi 12 računara za kabinet informatike.

On je čestitao učenicima na postignutom uspjehu, a nastavnicima i rukovodstvu škole što ove mlade ljude koji su budućnost lokalne zajednice izvode na pravi put i dodao da njihovu kreativnost i inovativnost treba podržavati.

Prezentaciji je prisustvovala i predsjednik Udruženja inovatora Grada Banjaluka Ana Lojić.

„Učenici ove škole su ostvarili veliki uspjeh u kategorijama automatike i informatike za koje je pristiglo i najviše radova. Ponosni smo i što je Grad Prnjavor na pravi način prepoznao vrijednost njihovih rezultata na izložbi inovacija“ , rekla je Lojićeva.

Borka Pavlović, nastavnik informatike i mentor nagrađenih učenika na „Inost mladih 2023“ , istakla je da su najvažniji entuzijazam i volja za radom kod učenika jer bez toga ne bi bilo rezultata i zahvalila na donaciji računara i televizora koji će doprinijeti još kvalitetnijem radu informatičke sekcije, ali i škole u cjelini.

Direktor OŠ „Branko Ćopić“ Prnjavor Jasmina Malešević kaže da su nagrade dodatna motivacija i „vjetar u leđa“ da se nastavi sa dobrim i kvalitetnim radom i u budućnosti.

Na „Inost mladih 2023“ od 19. do 21. aprila u Banjaluci učestvovalo je 700 učenika osnovnih i srednjih škola, studenata, inovatora i organizacija iz Republike Srpske, Federacije BiH, Srbije, Rusije, Slovenije i Češke. Izložen je 361 rad od 513 autora i dodijeljeno 123 plakete i 28 posebnih priznanja. Organizatori 25. Međunarodne izložbe ideja, inovacija i stvaralaštva bili su Savez inovatora Republike Srpske i Udruženje inovatora grada Banja Luka.

Srna T.S.

SERVISNE INFORMACIJE ZA 28.04.2023. GODINU

SERVISNE INFORMACIJE ZA 28.04.2023. GODINU

POLICIJSKA STANICA: U protekla 24 časa dogodile su se dvije saobraćajne nezgode, jedna na području naseljenog mjesta Lužani u kojoj su učestvovali divljač i putničko vozilo, na kome je pričinjena materijalna šteta i druga u gradu u kojoj su učestvovala tri putnička vozila, pri čemu je pričinjena materijalna šteta na istim, na sreću bez povrijeđenih lica.

TERITORIJALNA VATROGASNO-SPASILAČKA JEDINICA: U protekla 24 časa nije bilo intervencija.

JZU DOM ZDRAVLjA PRNjAVOR – HITNA POMOĆ: U protekla 24 časa obavljeno je 72 pregleda pacijenata.

KP „VODOVOD“ a.d. PRNjAVOR: Uredno snabdijevanje vodom. Nema planskih isključenja.

RJ ELEKTRODISTRIBUCIJA: Nema najava planskih isključenja struje, u toku je očitanje brojila.

 

www.prnjavorlive.info

OBAVJEŠTENjE O PRIVREMENOM ZATVARANjU PARKINGA

Odjeljenje za stambeno komunalne poslove i investicije Gradske uprave Prnjavor obavještava javnost da je za dan 29.04.2023. godine, povodom obilježavanja Međunarodnog dječijeg festivala „Ćeram“, planiran koncert folklornih ansambala na Trgu srpskih boraca, stoga će parking na Trgu srpskih boraca biti zatvoren u subotu 29.04.2023. godine u periodu od 07:00 do 22:00 sata.

RANG LISTA ODABRANIH KORISNIKA ZA DODJELU PLASTENIKA

Na osnovu raspisanog Javnog poziva za podnošenje zahtjeva za dodjelu 20 plastenika od 100 m2 sa sadnim/sjemenskim materijalom, sistemom za navodnjavanje i dodatnom opremom putem sufinansiranja u projektu, broj 01/1-330-676-4/22 od 07.03.2023. godine, te utvrđenih kriterija za bodovanje, komisija je sačinila sljedeću rang listu od 20 odabranih korisnika za dodjelu plastenika:

Red. br. Prezime i ime korisnika Adresa Ukupan broj bodova
1. Soprenić Marica Prosjek 28
2. Belenzada Sanja Ratkovac 27
3. Ninković Nedo Donji Štrpci 26
4. Božić Zoran Naseobina Lišnja 26
5. Mandić Danijela Prosjek 25
6. Sibinčić Slaven Donji Smrtići 23
7. Barišić Snežana Potočani 22
8. Vrhovac Nataša Gusak 22
9. Zec Samir Lišnja 22
10. Petrović Njegovan Popovići 21
11. Janković Zlatko Šarinci 21
12. Panić Velibor Mujinci 20
13. Palikuća Željka Gornji Štrpci 19
14. Palikuća Sretko Crkvena 19
15. Ignjatić Gorana Srpovci 19
16. Nović Biljana Gornji Smrtići 18
17. Salihović Nihad Mravica 18
18. Softić Emir Lišnja 18
19. Grebenarević Ramo Babanovci 18
20. Petrović Sanela Popovići 17

Rang lista odabranih korisnika za dodjelu plastenika.

SERVISNE INFORMACIJE ZA 27.04.2023. GODINU

SERVISNE INFORMACIJE ZA 27.04.2023. GODINU

POLICIJSKA STANICA: U protekla 24 časa nije bilo intervencija.

TERITORIJALNA VATROGASNO-SPASILAČKA JEDINICA: U protekla 24 časa nije bilo intervencija.

JZU DOM ZDRAVLjA PRNjAVOR – HITNA POMOĆ: U protekla 24 časa obavljeno je 62 pregleda pacijenata.

KP „VODOVOD“ a.d. PRNjAVOR: Uredno snabdijevanje vodom. Nema planskih isključenja.

RJ ELEKTRODISTRIBUCIJA: Nema najava planskih isključenja struje, kompletan prostor opštine Prnjavor uredno je snabdijeven strujom.

 

www.prnjavorlive.info

SERVISNE INFORMACIJE ZA 26.04.2023. GODINU

SERVISNE INFORMACIJE ZA 26.04.2023. GODINU

POLICIJSKA STANICA: U protekla 24 časa dogodilo se jedno nasilje u porodici u naseljenom mjestu Gajevi.

TERITORIJALNA VATROGASNO-SPASILAČKA JEDINICA: U protekla 24 časa nije bilo intervencija.

JZU DOM ZDRAVLjA PRNjAVOR – HITNA POMOĆ: U protekla 24 časa obavljeno je 86 pregleda pacijenata.

KP „VODOVOD“ a.d. PRNjAVOR: Uredno snabdijevanje vodom. Nema planskih isključenja.

RJ ELEKTRODISTRIBUCIJA: u toku je očitanje brojila.

 

www.prnjavorlive.info

RADNO VRIJEME U DANE PRAZNIKA

U skladu sa zakonskim i podzakonskim aktima, Međunarodni praznik rada je republički praznik.

U dane republičkog praznika, u okviru prijavljenog radnog vremena mogu da rade:

  • subjekti koji obavljaju djelatnost pružanja medicinskih i apotekarskih usluga (humana, stomatološka i veterinarska medicina i apotekarske službe),
  • subjekti koji obavljaju djelatnost proizvodnje hljeba, peciva i drugih pekarskih proizvoda i njihove prodaje u prodajnom prostoru koji je u sastavu proizvodnog objekta i u vlastitom prodajnom prostoru specijalizovanom za prodaju hljeba, peciva i drugih pekarskih proizvoda,
  • subjekti koji obavljaju djelatnost trgovine na malo motornim gorivima i mazivima – benzinske pumpe,
  • subjekti koji obavljaju djelatnost trgovine na malo cvijećem, uz istovremeno registrovanu trgovinu na malo pogrebnom opremom.

Zaključkom Gradonačelnika, prvog dana Međunarodnog praznika rada, 1. maj pored navedenih subjekata, mogu da rade i mesnice u vremenu od 07.00 do 11.00 časova, a drugog dana praznika, 2. maj mogu da rade sve trgovinske i uslužne radnje, u vremenu od 07.00 do 12.00 časova.

Zaključak je donesen na zahtjev poslovnih subjekata koji obavljaju navedenu djelatnost na području grada i ukazane potrebe za radom istih, a u cilju zadovoljenja potreba građana za vrijeme praznika.

PRELIMINARNA RANG LISTA KORISNIKA I RASPODJELA NOVČANIH PODSTICAJA ZA SAMOZAPOŠLjAVANjE NA PODRUČJU OPŠTINE PRNjAVOR ZA 2023. GODINU

Na osnovu rješenja Načelnika opštine Prnjavor, broj 01/1-022-29-2/23 od 05.04.2023. godine, člana 10. Pravilnika o kriterijumima, načinu i postupku ostvarivanja novčanih podsticaja za samozapošljavanje mladih na području opštine Prnjavor za 2023. godine (“Službeni glasnik opštine Prnjavor”, broj 10/23) i Zapisnika sa sastanka Komisije za ocjenu prijava, broj 01/1-022-29-4/23 od 19.04.2023. godine, Komisija za ocjenu prijava za dodjelu sredstava u okviru programa pomoći mladima kroz “start up” preduzetništvo, d o n o s i:

O D L U K U

o utvrđivanju Preliminarne rang liste korisnika i raspodjeli novčanih podsticaja za samozapošljavanje na području opštine Prnjavor za 2023. godinu

I

            Nakon okončanog postupka po Javnom pozivu za odabir korisnika novčanih podsticaja za samozapošljavanje mladih na području opštine Prnjavor za 2023. godine, broj 01/1-022-29-1/23 od 17.03.2023. godine, a prema ukupnom broju osvojenih bodova, Komisija utvrđuje Preliminarnu rang listu korisnika kojima će biti dodijeljeni novčani podsticaji za samozapošljavanje za 2023. godinu:

 

Redni

broj

 

Prezime

 

Ime roditelja

 

Ime

Ukupan

broj ostvarenih bodova

(max 100)

1. Mijatović Drago Boris 79
2. Đukić Željko Dejan 77
3. Bunić Rade Bojana 76
4. Đurđević Brane Marinko 70
5. Đuraš Željko Đorđe 68
6. Sandić Danilko Danijel 65
7. Duronjić Dragana David 65
8. Štipula Željko Aleksandar 60

 

Prijava aplikanta Denisa Tisota nije uzeta u razmatranje jer je imenovani odustao.

II

Ukupan iznos novčanih sredstava koji se dodjeljuje jednom korisniku je       6.000,00 KM za pet prvorangiranih korisnika, a za korisnike koji se na rang listi nalaze na šestoj, sedmoj i osmoj poziciji dodjeljuje se iznos od 5.000,00 KM.

III

Odluka o utvrđivanju Preliminarne rang liste korisnika i raspodjeli novčanih podsticaja za samozapošljavanje na području opštine Prnjavor za 2023. godinu, objavljuje se na oglasnoj tabli i zvaničnoj internet stranici Opštine Prnjavor.

IV

            U skladu sa članom 10. Pravilnika o kriterijumima, načinu i postupku ostvarivanja novčanih podsticaja za samozapošljavanje mladih na području opštine Prnjavor za 2023. godine (“Službeni glasnik opštine Prnjavor”, broj 10/23), podnosioci prijava mogu podnijeti prigovor načelniku opštine u roku od osam dana od dana objave ove odluke.

Prigovor se dostavlja na protokol Opštinske uprave opštine Prnjavor svakim radnim danom od 7:00 do 15:00 časova u šalter sali ili poštom na adresu Opština Prnjavor, ul. Karađorđeva broj 2, 78430 Prnjavor sa naznakom „Prigovor na Odluku o utvrđivanju Preliminarne rang liste korisnika i raspodjeli novčanih podsticaja za samozapošljavanje na području opštine Prnjavor za 2023. godinu“.

V

Konačnu rang listu korisnika objaviće načelnik opštine u roku od 10 dana od dana isteka roka za podnošenje prigovora.

PODRŠKA ZA DEVET PROJEKATA I DVA MIKROBIZNISA

Omladinska banka Prnjavor u saradnji sa Fondacijom “Mozaik” i Gradom Prnjavor podržala je realizaciju devet projekata i dva mikrobiznisa čija je ukupna vrijednost 26.000 KM.

Gradonačelnik Darko Tomaš istakao je da su podržane odlične ideje mladih ljudi koji na terenu rješavaju konkretne društvene probleme.

“Vrijednost svih projekata je 26.000 KM, polovinu sredstava obezbijedio je Grad,a polovinu Fondacija” , precizirao je Tomaš.

On je zahvalio svima koji su dali doprinos realizaciji projekata i istakao da s obzirom na pozitivna iskustva iz ranije trogodišnje saradnje podrška Grada neće izostati ni u narednom periodu.

Član Omladinske banke Prnjavor Nikolina Jovanić kaže da su u ovoj organizaciji zadovoljni zbog činjenice da im se javljaju nova lica koja do sada nisu učestvovala sa projektima što je pozitivan znak da se omladinski aktivizam u Prnjavoru širi.

Učenik prnjavorske Gimnazije Milijana Đumić  sa grupom školskih kolega učestvuje u projektu “Gledaj i uči” , a dobijena sredstva omogućiće im nabavku televizora za kabinet informatike.

“To će nam omogućiti učestvovanje u različitim radionicama i projektima koji će podstaknuti učenike završnih razreda osnovnih škola da upišu našu školu” , kaže ona.

Rok grupa “Deminutiv” za sredstva Omladinske banke kandidovala je projekat “Sedmica druženja i muzike”.

Članica grupe Maja Kitić pojasnila je da su projektom predviđene organizovane edukacije za mlade talente.

“Mladi će imati priliku da nauče nešto novo o instrumentima, da pjevaju, a potom i da pokažu naučeno na koncertu koji će biti organizovan na kraju projekta”, kaže Kitićeva.

Srna T.S.

SERVISNE INFORMACIJE ZA 24.04.2023. GODINU

SERVISNE INFORMACIJE ZA 24.04.2023. GODINU

POLICIJSKA STANICA: U protekla 24 časa nije bilo intervencija.

TERITORIJALNA VATROGASNO-SPASILAČKA JEDINICA: U protekla 24 časa nije bilo intervencija.

JZU DOM ZDRAVLjA PRNjAVOR – HITNA POMOĆ: U protekla 24 časa obavljeno je 99 pregleda pacijenata.

KP „VODOVOD“ a.d. PRNjAVOR: Uredno snabdijevanje vodom. Nema planskih isključenja.

RJ ELEKTRODISTRIBUCIJA: Za danas su najavljena planska isključenja struje zbog radova na nisko naponskoj mreži i to:

  • 09.00 – 13.00 Ulice Vojvode Sinđelića, Alekse Malića i Alekse Šantića,
  • 11.00 – 13.00 Novarlići,
  • 10.00 – 12.00 Babanovci i
  • 12.00 – 14.00 M. Galjipovci.

 

www.prnjavorlive.info