SUTRA SJEDNICA SKUPŠTINE OPŠTINE

Odbornici Skupštine opštine Prnjavor raspravljaće sutra na dvanaestoj sjednici o nacrtu budžeta opštine Prnjavor za 2018. godinu. Nacrtom Odluke o usvajanju budžeta opštine Prnjavor za 2018. godinu planirana su sredstva u iznosu od 21.147.000,00 KM, i veća su za 53,38% ili 7.359.500,00 KM u odnosu na plan budžeta za 2017. godinu. Na dnevnom redu dvanaestog skupštinskog zasjedanja naći će se i Prijedlog Odluke o usvajanju rebalansa budžeta opštine Prnjavor za 2017. godinu, Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o izvršenju budžeta opštine Prnjavor za 2017. godinu, kao i Prijedlog Odluke o utvrđivanju poreske stope za oporezivanje nepokretnosti na području opštine Prnjavor u 2018. godini. Predložena poreska stopa za 2018. godinu ostala je na istom nivou kao i prošle godine, i iznosi 0,05%, za sve nepokretnosti na području opštine Prnjavor, uključujući i nepokretnosti u kojima se neposredno obavlja proizvodna djelatnost. Odbornici lokalnog parlamenta raspravljaće i o Prijedlogu Odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika o radu Skupštine opštine Prnjavor, Prijedlogu Odluke o ispitivanju zadovoljstva građana radom Opštinske uprave i Skupštine opštine Prnjavor, Prijedlogu Programa rada Skupštine opštine Prnjavor za 2018. godinu, kao i odlukama, rješenjima i zaključcima imovinsko – pravne službe. Sjednica Skupštine opštine Prnjavor počinje u 9:00 časova, a na samom početku biće održan aktuelni čas.

JAVNI POZIVI ZA SUFINANSIRANjE PROJEKATA IZ OBLASTI PODRŠKE PORODICI I SPORTSKIM ORGANIZACIJAMA

Odjeljenje za lokalni ekonomski razvoj i društvene djelatnosti opštine Prnjavor obavještava sportske organizacije, osnovne i srednje škole sa područja opštine Prnjavor da je Ministarstvo porodice, omladine i sporta Republike Srpske objavilo nekoliko javnih poziva za sufinansiranje projekata iz oblasti podrške porodici i sportskim organizacijama, i to:

  1. Konkurs za finansiranje i sufinansiranje projekata i aktivnosti u oblasti podrške porodici.
  2. Konkurs za sufinansiranje aktivnosti sportskih organizacija sa sjedištem u Republici Srpskoj u 2017. godini.
  3. Konkurs za sufinansiranje projekata izgradnje, rekonstrukcije, sanacije i adaptacije sportskih objekata ili terena na teritoriji Republike Srpske u 2017. godini.

Sve dodatne informacije zainteresovani mogu pronaći na zvaničnoj internet stranici Ministarstva porodice, omladine i sporta Republike Srpske: http://www.vladars.net/sr-SP-Cyrl/Vlada/Ministarstva/mpos/Pages/default.aspx.

JAVNA RASPRAVA O NACRTU IZVJEŠTAJA O STRATEŠKOJ PROCJENI UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU URBANISTIČKOG PLANA PRNjAVOR

Odjeljenje za prostorno uređenje obavještava građane i stručnu javnost sa područja opštine Prnjavor, da će javna rasprava o nacrtu Izvještaja o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu Urbanističkog plana Prnjavor biti održana dana 8.12.2017. godine u 11:00 časova u sali Skupštine opštine Prnjavor (bijela zgrada), ulica Karađorđeva broj 2. Sve informacije vezane za održavanje javne rasprave mogu se dobiti u Odjeljenju za prostorno uređenje.

INDUSTRIJSKA PREDUZEĆA IZ PRNjAVORA PLANIRAJU ZAPOŠLjAVANjE NOVE RADNE SNAGE

Na javni poziv za izražavanje interesa za poslovne subjekte u Prnjavoru za obuku nove radne snage u okviru projekta “Partnerstvo za kvalitetna radna mjesta i konkurentnost” prijavilo se ukupno šest preduzeća (dva drvoprerađivača, dva preduzeća iz prehrambene industrije i po jedno preduzeće iz metaloprerađivačke i industrije kože i obuće) koja su izrazila potrebu za zapošljavanjem ukupno 68 osoba tokom 2017 i 2018. godine. Od toga, najveći broj novozaposlenih se planira u metalskoj industriji (29), a zatim slijede drvoprerađivačka industrija (16), prehrambena industrija (13) i industrija obuće (10 osoba).

Nezaposlenim osobama iz Prnjavora će biti pružena podrška kroz finansiranje obuke za sticanje vještina u oblastima za koja su preduzeća izrazila interes. Cilj obuke je sticanje specifičnih vještina potrebnih za rad u industriji za 75 nezaposlenih osoba, kako bi se, nakon završetka obuke, stvorili uslovi za zapošljavanje najmanje 50 nezaposlenih osoba u poslovnim subjektima koja imaju potrebu za novim radnicima.

Projekat je finansiran u okviru projekta “Podrška lokalnim partnerstvima za zapošljavanje u Bosni i Hercegovini”, koji je finansiran od strane Evropske unije i implementiran od strane Međunarodne organizacije rada (ILO).

Obuka za aktivno traženje posla za treću grupu polaznika

Obuka za aktivno traženje posla za treću grupu polaznika – nezaposlenih osoba iz Prnjavora će se održati 4. i 5. decembra 2017u Domu kulture u Prnjavoru, sa početkom u 09.30 sati. Tokom obuke, nezaposleni će raditi na pripremi biografije, motivacionog pisma i vježbaće intervju za posao. Sve informacije u vezi sa načinom prijavljivanja za obuku su dostupne ovdje.

U okviru projekta Partnerstvo za kvalitetna radna mjesta i konkurentnost, već su održane obuke za dvije grupe polaznika koji su uspješno prošli obuku. Projekat je finansiran u okviru projekta Podrška lokalnim partnerstvima za zapošljavanje u Bosni i Hercegovini, koji je finansiran od strane Evropske unije i implementiran od strane Međunarodne organizacije rada (ILO).

prnjavor

ODRŽAN PRVI RADNI SASTANAK ZA IZRADU AKCIONOG PLANA ZAPOŠLjAVANjA

U okviru projekta „Partnerstvo za konkurentnost i radna mjesta“, održan je prvi radni sastanak za izradu Akcionog plana zapošljavanja Opštine Prnjavor za period 2018-2020 godine. Radnom sastanku su prisustvovali predstavnici Opštine Prnjavor, Biroa za zapošljavanje, Centra srednjih škola “Ivo Andrić”, preduzeća “Trivas” i Ede. Na sastanku je diskutovano o rezultatima prezentovane analize tržišta rada opštine Prnjavor i potencijalnim mjerama za zapošljavanje, kao i o načinu pripreme Akcionog plana.

Akcioni plan zapošljavanja opštine Prnjavor predstavlja osnovni instrument sprovođenja aktivne politike zapošljavanja i uspostavljanja efikasnog sistema tržišta rada, kojim se definišu prioriteti i ciljevi politike zapošljavanja. Osnov za utvrđivanje Akcionog plana predstavlja Strategija zapošljavanja Republike Srpske za period 2016 – 2020. i Strategija razvoja Opštine Prnjavor za period 2012-2020. Akcioni plan će, pored ostalog, obuhvatiti razrađen plan implementacije za 2018. godinu sa utvrđenim programima, mjerama i projektima koji će se realizovati na teritoriji opštine kako bi se dostigli zacrtani ciljevi i postiglo održivo povećanje zaposlenosti.

Naredne aktivnosti u vezi sa pripremom Akcionog plana će obuhvatiti definisanje ciljeva i mjera za realizaciju ciljeva i razrada plana implementacije, a nosioci tih aktivnosti će biti radna grupa za izradu Akcionog plana koja je sačinjena od članova partnerstva za zapošljavanje opštine Prnjavor. Učesnici sastanka su izrazili uvjerenje da će priprema Akcionog plana predstavljati značajan korak u realizaciji cilja projekta – poslovnog osposobljavanja 75 osoba, zapošljavanja 50 osoba, kao i povećanje zapošljivosti 150 osoba sa područja opštine Prnjavor, te da će u velikoj mjeru doprinijeti usklađivanju ponude i tražnje na tržištu rada opštine Prnjavor.

Projekat je finansiran u okviru projekta Podrška lokalnim partnerstvima za zapošljavanje u Bosni i Hercegovini, koji je finansiran od strane Evropske unije i implementiran od strane Međunarodne organizacije rada (ILO).

U UTORAK NERADNI DAN

Opštinska uprava opštine Prnjavor obavještava građane da je, u skladu sa zakonskim i podzakonskim aktima, 21. novembar, Dan uspostavljanja Opšteg okvirnog sporazuma za mir u BiH, republički praznik i neradni dan.

U dane praznika u okviru prijavljenog radnog vremena, mogu da rade: subjekti koji obavljaju djelatnost pružanja medicinskih i apotekarskih usluga (humana, stomatološka i veterinarska medicina i apotekarske službe), subjekti koji obavljaju djelatnost proizvodnje hljeba, peciva i drugih pekarskih proizvoda i njihove prodaje u prodajnom prostoru koji je u sastavu proizvodnog objekta i u vlastitom prodajnom prostoru specijalizovanom za prodaju hljeba, peciva i drugih pekarskih proizvoda, subjekti koji obavljaju djelatnost trgovine na malo motornim gorivima i mazivima – benzinske pumpe, kao i subjekti koji obavljaju djelatnost trgovine na malo cvijećem, uz istovremeno registrovanu trgovinu na malo pogrebnom opremom i dragstori.

OBAVJEŠTENjE O PRIVREMENOJ OBUSTAVI SAOBRAĆAJA

Odjeljenje za stambeno – komunalne poslove i investicije obavještava građane da se privremeno obustavlja odvijanje saobraćaja za sva vozila na lokalnom putu prvog reda, put od kraja Banjalučke ulice – Radunjevac – Galjipovci – centar Gornje Mravice – most u Milanovićima – Milijevići – regionalni put R 476 u Donjim Vijačanima, dionica: od raskrsnice sa Tešanjskim putem u Galjipovcima do raskrsnice na Anskoj obali u Gornjoj Mravici, radi izvođenja radova na rekonstrukciji i asfaltiranju puta. Privremena obustava saobraćaja važi od 13.11.2017. godine do 1.12.2017. godine.