Skupština opštine Prnjavor će na 11. zasjedanju, zakazanom za dan 17.11.2017. godine, razmatrati odobravanje kreditnog zaduženja za Opštinu Prnjavor, u iznosu od 7.000.000,00 KM, čija bi namjena bila refinansiranje kreditnih obaveza i finansiranje kapitalnih investicija.

Obavještenje o kreditnom zaduženju