POJAŠNjENjE U VEZI SA ZAKLjUČKOM O RADNOM VREMENU U DANE PRAZNIKA

S obzirom na različito tumačenje Zaključka o radnom vremenu u dane republičkih praznika i pokušaja da se u javnosti plasira pogrešna informacija vezana za navedeni zaključak, izdajemo sljedeće saopštenje.

„Članom 7. Zakona o praznicima Republike Srpske, pravoslavni Vaskrs je vjerski praznik i vjernici pravoslavne vjeroispovjesti imaju pravo na plaćeni izostanak sa radnog mjesta u dane praznika.

Ovim Zakonom nije omogućeno načelnicima opština da svojim odlukama regulišu rad u dane vjerskih praznika, već je to isključivo odluka poslodavca da omogući radniku pravo na plaćeno odsustvo.

Vodeći se iskustvom iz ranijih godina, vjerujemo da će poslodavci poštovati Zakon i omogućiti radnicima da dostojanstveno u krugu svojih najbližih proslave najveći hrišćanski praznik.

Načelnik opštine može zaključkom dozvoliti rad privrednim subjektima samo u dane republičkih praznika, a radi zadovoljenja neophodnih potreba građana.“

VASKRŠNjA ČESTITKA

Povodom najvećeg hrišćanskog praznika Vaskrsa, načelnik opštine Prnjavor, Darko Tomaš i predsjednik Skupštine opštine, Željko Simić uputili su čestitku sveštenstvu i svim vjernicima pravoslavne vjeroispovijesti, sa željom da praznični dani budu ispunjeni duhovnim mirom, ljubavlju i zadovoljstvom.

„U duhu najvećeg hrišćanskog praznika Vaskrsa, koji hrabri pred svim životnim izazovima, podsjetimo se na neprolazne vrijednosti zajedništva, razumijevanja i praštanja, jer slaveći dan Hristovog vaskrsnuća slavimo pobjedu života i dobra i budimo nadu u bolje sutra. Neka nam Vaskrs donese snagu da se svako iskušenje prevaziđe, a u domove unese radost, zdravlje, sloga i sreća“,  navodi se u zajedničkoj čestitki.

 

 

 

RADNO VRIJEME TOKOM PRAZNIKA

Zaključkom načelnika opštine, na Međunarodni praznik rada, 1. maj (subota) na području opštine Prnjavor, od 7.00 do 12.00 časova mogu da rade sve trgovinske i zanatsko uslužne radnje.

U nedjelju, 2. maj radno vrijeme poslovnim subjekatima je regulisano, kao rad nedjeljom.

Radno vrijeme privrednih subjekata u ponedjeljak, 3. maj je od 7.00 do 12.00 časova.

Zaključak je donesen na zahtjev poslovnih subjekata koji obavljaju navedenu djelatnost na području opštine Prnjavor i ukazane potrebe za radom istih, a u cilju zadovoljenja potreba građana u vrijeme praznika.

U skladu sa Zakonom o praznicima Republike Srpske, ukoliko drugi dan republičkog praznika koji se praznuje dva dana, pada u nedjelju, prenosi se u ponedjeljak.

Zaključak o radnom vremenu 

PRNjAVOR: SASTANAK U OKVIRU KAMPANjE „OPREZNI PAZE NA PRUŽNE PRELAZE”

Pomoćnik ministra saobraćaja i veza Republike Srpske Dragan Stanimirović rekao je danas u Prnjavoru da Vlada Republike Srpske aktivno učestvuje u kampanji „Oprezni paze na pružne prelaze“, kao i da se u Prnjavoru  razgovaralo o problemima lokalne zajednice po pitanju pružnih prelaza u ranijem periodu.

“Ustanovili smo da je u prethodnih pet godina zabilježeno više vanrednih događaja, odnosno saobraćajnih nezgoda, od čega je u jednoj  iz 2016. godine jedno lice smrtno stradalo. U prethodne četiri godine nije bilo saobraćajnih nezgoda sa smrtnim slučajevima, što je za pohvalu u ovoj jedinici lokalne samouprave” , rekao je Stanimirović.

Vršilac dužnosti zamjenika direktora Agencije za bezbjednost saobraćaja Republike Srpske Milija Radović  rekao je da je cilj kampanje da se unaprijedi infrastruktura na područjima gdje se ukrštaju saobraćajnica i pruga, kao i da se ukaže na značaj poruke kampanje svim učesnicima u saobraćaju.

„Ovo je prilika da se zahvalimo i načelniku opštine Prnjavor na podršci i na zaista konstruktivnom sastanku gdje smo razgovarali o nizu problema kako treba unaprijediti propise koji regulišu ovu materiju“, rekao je Radović.

Predstavnik “Željeznica Republike Srpske ” Rade Cvijanović rekao je da su danas na sastanku doneseni određeni zaključci i budući koraci kako bi nivo bezbijednosti saobraćaja podigli na veći stepen. „Svi zajedno treba da poštujemo saobraćajnu signalizaciju, da budemo oprezni prilikom prelaska pružnih prelaza i da se pridržavamo svih propisa kako ne bi došlo do neželjenih posljedica.“, naglasio je Cvijanović.

Načelnik opštine Prnjavor Darko Tomaš rekao je da ova lokalna zajednica u potpunosti podržava kampanju “Oprezni paze na pružne prelaze”.

„Svjesni smo činjenice da je neophodno da se učini sve kako bi podigli nivo bezbijednosti saobraćaja na svim pružnim prelazima, što znači da će vjerovatno doći i do zatvaranja pojedinih pružnih prelaza. Zatvaranje bilo kojeg pružnog prelaza ne smije biti na štetu ljudi koji tamo žive. U narednom periodu ćemo nastaviti analizirati frekvenciju saobraćaja i troškove zatvaranja svakog pružnog prelaza, a takođe treba da ukažemo na odgovoronost svakog pojedinca da svojim primjerom učini sve da bezbijednost saobraćaja bude veća“, rekao je Tomaš.

Sastanku u Prnjavoru u okviru kampanje „Oprezni paze na pružne prelaze“ prisustvovali su i  predstavnici Inspektorata RS, Auto-moto saveza RS, JP „Putevi Republike Srpske“ kao i predstavnici Policijske stanice Prnjavor. Delegacija uključena u kampamnju posjetila je i pružni prelaz Kulaši, na pruzi Doboj-Novi Grad.

 

NAREDBA O IZMJENI NAREDBE O REGULISANjU RADA TRGOVINSKIH, UGOSTITELjSKIH I DRUGIH OBJEKATA NA PODRUČJU OPŠTINE

Na prijedlog Opštinskog štaba za vanredne situacije, načelnik opštine Prnjavor donio je Naredbu o izmjeni Naredbe o regulisanju rada trgovinskih, ugostiteljskih, zanatskih, uslužnih i drugih objekata i službi na području opštine Prnjavor.

 1. U Naredbi o regulisanju rada trgovinskih, ugostiteljskih, zanatskih, uslužnih i drugih objekata i službi na području opštine Prnjavor broj 01/1-014-187/21 od 26.04.2021. godine („Službeni glasnik opštine Prnjavor“, broj 20/21) tačka 10. mijenja se i glasi:                                                                                                                                                       „10. Od 26.04.2021. do 10.05.2021. godine dozvoljavaju se organizovane rekreativne i trenažne aktivnosti sportskih organizacija i sportista u grupama do 30 lica kao i takmičarske aktivnosti sportskih organizacija i sportista koji sportska takmičenja obavljaju na otvorenom (atletika, auto i moto sport, vazduhoplovni sportovi, biciklizam, fudbal, kajak, rafting, planinarstvo, sportovi podvodnih aktivnosti, smučanje, sportski ribolov, veslanje, streličarstvo, tenis i konjički sportovi) te profesionalne takmičarske aktivnosti sportskih organizacija i sportista koji takmičenja obavljaju u zatvorenom, bez prisustva publike ili drugih lica koja nisu akreditovana od strane organizatora.“
 2. Ova naredba stupa na snagu odmah, a objaviće se u „Službenom glasniku opštine Prnjavor“.

 

JAVNI POZIV za dostavljanje prijava za dodjelu sredstava udruženjima iz oblasti kulture i ostalim udruženjima

Na osnovu člana 3. Pravilnika o kriterijumima, načinu i postupku raspodjele sredstava udruženjima iz oblasti kulture i ostalim udruženjima („Službeni glasnik opštine Prnjavor“ broj 2/18), Načelnik opštine objavljuje

 

JAVNI POZIV

za dostavljanje prijava za dodjelu sredstava udruženjima iz oblasti kulture i ostalim udruženjima

Pozivaju se udruženja građana registrovana na području opštine Prnjavor da podnesu prijave za dodjelu sredstava udruženjima iz oblasti kulture i ostalim udruženjima u 2021. godini.

Pravo na dodjelu sredstava imaju udruženja građana koja ispunjavaju sljedeće uslove:

a) da su registrovani u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima najmanje (1) jednu godinu prije objavljivanja Javnog poziva.

b) da imaju sjedište na području opštine Prnjavor,

v) da su dostavili izvještaj o utrošku sredstava u prethodnoj godini, ukoliko su koristili budžetska sredstva i

g) da nemaju obezbijeđeno finansiranje sa druge budžetske pozicije.

Prijava za dodjelu sredstava podnosi se u Šalter sali Opštinske uprave opštine Prnjavor na propisanom obrascu koji sadrži sljedeće podatke:

a) naziv programa/projekta

b) pun naziv udruženja,

v) oblik, broj, datum i mjesto registracije,

g) broj žiro računa,

d) ime i prezime odgovorne osobe za provođenje programa/projekta, telefon, i adresa elektronske pošte,

đ) oblast na koju se odnosi program/projekat,

e) iznos sredstava potrebnih za provođenje programa/projekta u cjelini i udio koji se traži iz Budžeta opštine i

ž) ostalo (dodatne informacije o programu/projektu, partnerima i budućim aktivnostima).

 Uz popunjen prijavni obrazac potrebno je priložiti:

a) ovjerenu kopiju rješenja o registraciji,

b) ovjerenu kopiju uvjerenja o poreskoj registraciji,

v) žiro račun,

g) program/projekat kojim udruženje konkuriše za dodjelu sredstava.

Udruženja koja konkurišu sa više programa/projekata dostavljaju jedan primjerak potrebne dokumentacije pod tačkama a), b) i v).

Javni poziv za dodjelu sredstava objavljen je 26.04.2021. godine i traje 15 dana od dana objavljivanja.

Naknadno predate i nepotpune prijave neće biti uzete u razmatranje.

Sve informacije zainteresovani mogu dobiti na telefon broj: 051/663-740, lokal 212.

JAVNI POZIV ZA UDRUŽENjA GRAĐANA

NAREDBA O REGULISANjU RADA TRGOVINSKIH, UGOSTITELjSKIH I DRUGIH OBJEKATA I SLUŽBI

Na prijedlog Opštinskog štaba za vanredne situacije, načelnik opštine donio je Naredbu o regulisanju rada trgovinskih, ugostiteljskih, zanatskih, uslužnih i drugih objekata i službi na području opštine Prnjavor.

 1. U cilju sprečavanja širenja virusa korona SARS-CoV-2 i COVID-19 bolesti na teritoriji opštine Prnjavor i zaštite i spasavanja stanovništva od 26.04. do 10.05.2021. godine zabranjuju se:
 • sva javna okupljanja u grupama većim od 30 lica,
 • sva privatna okupljanja u grupama većim od 10 lica (svadbe, krštenja, rođendani, proslave i drugi porodični skupovi slične prirode),
 • organizacija i izvođenje muzike uživo u ugostiteljskim objektima za smještaj, ishranu i piće, na otvorenom i u zatvorenom prostoru,
 • rad „wellness“ i spa centrima,
 • rad bazenima, osim za obavljanje trenažnog procesa od strane profesionalnih sportista i profesionalnih sportskih organizacija,
 • rad bioskopima.
 1. U periodu od 26.04.2021. do 10.05.2021. godine ograničava se radno vrijeme u periodu od 06.00 do 22.00 časa:
 • svim vrstama ugostiteljskih objekata za ishranu i piće bez obzira da li posluju samostalno ili u okviru drugih objekata u kojima se obavlja privredna djelatnost (benzinske pumpne stanice, objekti za smještaj i dr.),
 • priređivačima igara na sreću (kladionice, automat klubovi, kazina, tombole i dr.)
 1. Obavezuju se građani da u zatvorenom prostoru nose zaštitnu masku (prekrivena usta, nos i brada), da se pridržavaju zaštitne mjere fizičkog rastojanja od dva metra kako u zatvorenom tako i na otvorenom prostoru, te da se pridržavaju uputstava Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske za boravak u zatvorenom prostoru, u zavisnosti od djelatnosti koja se obavlja.
 2. Preporučuje se građanima da na otvorenom prostoru koriste zaštitne maske ukoliko nije moguće održavati fizičku distancu od dva metra, a u skladu sa uputstvom JZU „Institut za javno zdravstvo Republike Srpske“ za korišćenje zaštitne maske na otvorenom prostoru.
 3. Izuzetno od tačke 3., obaveze nošenja zaštitne maske su izuzeta:
 • lica mlađa od 7 godina života,
 • lica sa invaliditetom i djeca sa smetnjama u razvoju,
 • lica koja obavljaju fizičku i sportsku aktivnost u okviru sportskih objekata.
 1. Obavezuju se pravna lica, preduzetnici i fizička lica koji u direktnom kontaktu pružaju usluge građanima da:
 • usluge pružaju zaštićeni maskom,
 • obavezno sprovode mjere dezinfekcije,
 • obezbijede masku građanima koji koriste njihove usluge, a nemaju ih,
 • pridržavaju se uputstava JZU „Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske“ za organizovanje rada, u zavisnosti od djelatnosti koju obavljaju,
 • odrede jedno ili više lica za sprovođenje epidemioloških mjera unutar prodajnog objekta, uz mogućnost uskraćivanja pružanja usluge u slučaju nepridržavanja mjera.
 1. Ograničava se rad od 26.04.2021. do 10.05.2021. godine od 06:00 do 22:00 časa, a nedjeljom od 07:00 do 12:00 časova:
 • trgovinama na veliko,
 • trgovačkim centrima,
 • privatnim stomatološkim ambulantama,
 • svim subjektima koji obavljaju zanatsko-uslužne djelatnosti,
 • poljoprivrednim apotekama,
 • drogerijama.
 1. Obavezuju se trgovački centri, robne kuće, tržnice, kao i ostali prodajni objekti da odrede jedno ili više lica za sprovođenje epidemioloških mjera u zajedničkim prostorima objekta (glavni ulaz, prolaz, hodnici) u skladu sa tačkom 3. ove naredbe sa posebnom pažnjom na ograničenje broja lica u objektu u zavisnosti od površine ukupnog prostora objekta.
 2. Od 26.04.2021. do 10.05.2021. godine zabranjuje se prodaja alkoholnih pića svim privrednim subjektima u periodu od 22:00 do 06:00 časova.
 3. Od 26.04.2021. do 10.05.2021. godine dozvoljavaju se organizovane rekreativne i trenažne aktivnosti sportskih organizacija i sportista u grupama do 30 lica kao i profesionalne takmičarske aktivnosti sportskih organizacija i sportista, bez prisustva publike ili drugih lica koja nisu akreditovana od strane organizatora.
 4. Od 26.04.2021. do 10.05.2021. godine u autobusima kojim se obavlja prevoz lica u drumskom saobraćaju broj lica koja se prevoze ne može biti veći od broja registrovanih mjesta za sjedenje, dok u autobusima u kojima se obavlja prevoz lica u gradskom i prigradskom drumskom saobraćaju popunjenost autobusa ne može biti veća od 50% od kapaciteta autobusa (mjesta za stajanje i mjesta za sjedenje).
 5. Ograničava se rad od 26.04.2021. do 10.05.2021. godine od 05:00 do 15:00 časova stočnoj pijaci i tržnici na veliko.
 6. Ograničava se rad od 26.04.2021. do 10.05.2021. godine od 06:00 do 22:00 časa radnim danom, a nedjeljom od 07:00 do 17:00 časova tržnici na malo i zelenoj pijaci.
 7. Subjektima koji obavljaju djelatnost proizvodnje hljeba, peciva, svježe tjestenine i kolača isključivo u pogledu prodaje njihovih proizvoda, ograničava se rad od 26.04.2021. do 10.05.2021. godine od 06:00 do 22:00 časa.
 8. U propisanom redovnom radnom vremenu mogu raditi:
 • dragstori, s tim da u periodu od 22:00 do 06:00 časova prodaju mogu vršiti isključivo putem šaltera i

2) dječiji vrtići.

 1. Apoteke mogu da rade svakim danom od 07:00 do 22:00 časa.
 2. Svi naprijed navedeni subjekti dužni su organizovati rad uz obavezno preduzimanje mjera propisanih u uputstvu JZU „Institut za javno zdravstvo Republike Srpske“ za sprečavanje pojave i širenja COVID-19 bolesti na radnom mjestu.
 3. Subjekti koji pružaju usluge građanima dužni su:

1)  organizovati svoj rad uz primjenu propisanih epidemioloških mjera od strane JZU „Institut za javno zdravstvo Republike Srpske“ sa posebnom pažnjom na ograničenje broja lica u objektu u zavisnosti od površine prostora i uz obavezno poštovanje propisane fizičke distance i

2) na ulazu u objekat postaviti obavještenje o ukupnom broju lica koja mogu boraviti u objektu u odnosu na njegovu površinu.

 1. Svi naprijed navedeni subjekti mogu samostalno vršiti dezinfekciju poslovnih prostora u skladu sa Uputstvom JZU „Institut za javno zdravstvo Republike Srpske“.
 2. Opštinska uprava, javna preduzeća i ustanove organizovaće svoj rad kako slijedi:
 • na ulazu u sve službene prostorije organa ograničiti broj osoba koje istovremeno mogu da uđu i borave u prostorijama organa, onemogućiti zadržavanje u prostorijama organa i pravljenje dužih redova u zatvorenom prostoru,
 • održavati rastojanje između građana u zatvorenim prostorima od najmanje dva metra, uz preduzimanje mjera dezinfekcije i pojačane higijene i
 • kontrola broja korisnika usluga šalter sale i matičnih službi zavisno od prostora, održavanje fizičke distance od dva metra i uz obezbjeđenje fizičke providne barijere na radnom mjestu koja pruža dovoljnu zaštitu zaposlenom i korisniku.
 1. Pravni subjekti kao i javna preduzeća i ustanove trebaju organizovati rad od kuće za radnike za poslove za koje je to moguće.

Nadzor nad sprovođenjem ove Naredbe sprovodi Ministarstvo unutrašnjih poslova- Policijska stanica Prnjavor, te inspektori i komunalni policajci Odjeljenja za inspekcijske poslove opštine Prnjavor.

Naredba o regulisanju rada trgovinskih, ugostiteljskih, zanatskih, uslužnih i drugih objekata i službi na području opštine Prnjavor

U PROTEKLA 24 ČASA DVIJE NOVOZARAŽENE OSOBE NA PODRUČJU OPŠTINE

Opštinski štab za vanredne situacije održao je danas sjednicu na kojoj je zaključeno, da su u protekla 24 časa na području opštine Prnjavor registrovana dva lica zaražena virusom korona, dok se pod zdravstvenim nadzorom trenutno nalazi 201 osoba.

U skladu sa zaključkom Republičkog štaba za vanredne situacije, do 10. maja na snazi ostaju postojeće epidemiološke mjere. Istim zaključkom od danas, 26. aprila dozvoljava se rad pozorišta.

Od početka pandemije, na području opštine Prnjavor registrovane su 1243 osobe zaražene virusom korona, dok je 85 osoba preminulo.

Opštinski štab za vanredne situacije apeluje na građane da budu odgovorni i poštuju epidemiološke mjere i preporuke Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske.

MILAN MITROVIĆ I LUCIA KIMANI POBJEDNICI 22. MEĐUNARODNE ULIČNE TRKE

Reprezentativac Beogradskog trkačkog kluba, Milan Mitrović i atletičarka Banjalučkog atletskog kluba, Lucia Kimani, pobjednici su 22. Međunarodne ulične trke u Prnjavoru “Prnjavor 2021”.

„Ovo je već peta godina kako učestvujem u ovoj manifestaciji. Pripreme su bile veoma naporne, ali se na kraju sav trud isplatio, što je pokazao i moj današnji rezultat“ kazala je Lucia, koja je kroz cilj prošla sa rezultatom od 18:57 minuta na 5000 metara.

Milan Mitrović, atletičar iz Srbije, ove godine je prvi put učestvovao u Međunarodnoj uličnoj trci u Prnjavoru, sa rezultatom od 15:21 minuta. „Prije svega želio bih da se zahvalim organizatorima ove manifestacije i da uputim čestitke svim učesnicima sa kojima sam vodio borbu do kraja. Veoma sam zadovoljan i sretan zbog ostvarenog rezultata“.

Drugo i treće mjesto u utrci na 5000 metara u ženskoj kategoriji osvojile su Sara Tešić i Jelena Kosić, dok su u muškoj kategoriji ista zauzeli Miloš Krstić i Nikola Pejčić.

Međunarodnu uličnu trku u Prnjavoru, koja drugu godinu ima status pet zlatnih zvjezdica potvrđenih od strane Evropske atletske asocijacije, podržalo je i Ministarstvo porodice, omladine i sporta u Vladi Republike Srpske.

“Ovo je jedna od rijetkih trka u BiH koje imaju rang od pet zlatnih zvjezdica i lokalna vlast će nastaviti da ulaže u organizaciju kako bi se održao ovaj standard. U Prnjavoru je danas bila odlična atmosfera i promocija atletike na vrhunskom nivou sa vrhunskim atletičarima. Trka dodatno dobija na značaju jer ima i humanitarni karakter”, izjavio je Darko Tomaš, načelnik opštine Prnjavor.

Predsjednik Atletskog kluba „Prnjavor“ i domaćin Željko Petrović kaže da je dovoljno vidjeti spisak učesnika da se izvede zaključak kakav je kvalitet imala trka i kolika je bila masovnost.

Sva sredstva prikupljena od humanirane akcije namijenjena su za pomoć Udruženju roditelja djece sa poteškoćama u razvoju „Neven“ iz Prnjavora.

Čestitamo svim učesnicima, pobjednicima i organizatoru 22. Međunarodne ulične trke “Prnjavor 2021” i vidimo se i do godine.