PROJEKTNI PRIJEDLOZI ZA OSNAŽIVANjE ŽENA KROZ UZGOJ I PRERADU LjEKOVITOG BILjA

Obavještavamo da USAID/Sweden FARMA II poziva domaće neprofitne, profitne i nevladine organizacije, obrazovne institucije ili pružaoce poslovnih razvojnih usluga, da predaju projektne prijedloge za pružanje usluga podrške osnaživanju žena kroz uzgoj i preradu ljekovitog bilja.

Zainteresovane organizacije, legalno registrovane i prepoznate u skladu sa zakonima BiH, mogu preuzeti informacije o projektu putem sljedećeg linka: http://farmabih.ba/assets/content/rfp-004-2016-women-empowerment-through-map-cultivation-and-processing-1471879519.pdf.

Projektne prijedloge potrebno je dostaviti najkasnije do 23. septembra 2016. godine do 16:00 časova putem email-a ([email protected]) ili lično/poštom na adresu jedne od kancelarija USAID/Sweden FARMA II projekta.

Sve dodatne informacije zainteresovani mogu pronaći na stranici: http://farmabih.ba/bs/press/rfp-004-2016-osnazivanje-zena-kroz-uzgoj-i-preradu-ljekovitog-bilja/36.

FINANSIJSKA I MENTORSKA PODRŠKA MLADIMA

Odjeljenje za lokalni ekonomski razvoj i društvene djelatnosti obaještava omladinske organizacije, neformalne grupe i pojedince sa područja opštine Prnjavor da Fondacija SHL nudi finansijsku i mentorsku podršku mladima kroz dva oblika podrške: Fond omladinskog angažmana (namijenjen lokalnim inicijativama u Bih) i Movements Across Borders (fond za prekograničnu saradnju mladih iz BiH i Republike Srbije).

Program Omladinski angažman je otvoren tokom cijele godine, tako da ne postoji fiksni rok za dostavljanje projekata.

Sve dodatne informacije zainteresovani mogu pronaći na stranici: http://shl.ba/index.php/lat/omladinski-angazman.

REZULTATI KONTROLE KVALITETA VODE JAVNE VODOVODNE MREŽE OD 15.08.2016. GODINE

Prema izvještaju Instituta za javno zdravstvo RS od 15. avgusta 2016. godine, broj: HH-5823-5828/V/03/2016, ispitivanjem šest uzoraka gradskog vodovoda uzetih dana 8.8.2016. godine, utvrđeno je da svih šest uzoraka odgovara odredbama Pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće, u pogledu analiziranih fizičko-hemijskih i mikrobioloških parametara. Zbog neujednačenosti kvaliteta vode u prethodnom periodu i na osnovu mišljenja Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske, vode se i dalje smatra zdravstveno nebezbjednom i opasnom po zdravlje ljudi i rješenje broj: 10-510-940/15 od 12.11.2015. godine o zabrani korišćenja vode za piće i pripremu hrane i dalje ostaje na snazi.

PRODUŽEN ROK ZA AŽURIRANjE PODATAKA U REGISTRU POLjOPRIVREDNIH PROIZVOĐAČA

Odjeljenje za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo Opštinske uprave opštine Prnjavor obavještava poljoprivredne proizvođače da je produžen rok do 30. septembra 2016. godine za ažuriranje podataka u Registru poljoprivrednih gazdinstava i Registru korisnika podsticajnih sredstava za razvoj poljoprivrede i sela u Republici Srpskoj. Upisom i ažuriranjem podataka u Registru poljoprivrednici ostvaruju pravo na korištenje novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i sela. Ovo propisuje Uredba o upisu u Registar, a upis i vođenje registra obavlja Agenija za posredničke, informatičke i finansijske usluge (APIF). Za sve dodatne informacije poljoprivredni proizvođači mogu se obratiti u kancelarije Odjeljenja za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo ili putem kontakt telefona 051/660-860.

 

ASFALTIRANA DIONICA PUTA U OKOLICI

U mjesnoj zajednici Okolica asfaltirana je dionica puta dužine 400 metara i širine 4 metra. Iz budžeta opštine za ove aktivnosti izdvojena su sredstva u iznosu od 35.000 KM. „Veoma bitna stvar je da pored mještana Okolice, koji će sada imati puno bržu komunikaciju i više neće imati problema sa prašinom, daleko  bolju komunikaciju će imati i naši sugrađani u Mravici i Galjipovcima, koji ovaj put takođe koriste kao komunikaciju do grada“, rekao je načelnik opštine Prnjavor dr Siniša Gatarić. Načelnik Gatarić je naglasio da su ovo aktivnosti planirane programom izgradnje i rekonstrukcije infrastrukturnih objekata, koji je lokalni parlament usvojio još u decembru mjesecu prošle godine. „Ove aktivnosti se provode u skladu sa programom, a nakon provedenog postupka javnih nabavki, tako da nisu istinite priče da su ovo predizborni asfalti“, rekao je Gatarić. Branko Deket, odbornik u lokalnom parlamentu je istakao da je lokalna vlast obećala građanima da će asfaltirati ovaj dio lokalnog puta u Okolici i da je to obećanje u svom mandatu i ispunila. „Dato obećanje smo i ispunili i želim da se zahvalim načelniku Gatariću i Skupštini opštine što su prepoznali problem mještana Okolice i isti riješili“, rekao je Deket. Mještani Okolice ne kriju zadovoljstvo provedenim aktivnostima i naglašavaju da su sada stvoreni svi uslovi za ostanak na ovom području, naročito ako se uzme činjenica da na ovom području ima 16 djece ispod 15 godina.

SANIRAN KROV PORODIČNE KUĆE MILADINA ĐURIĆA

Načelnik opštine Prnjavor dr Siniša Gatarić posjetio je danas Miladina Đurića, odlikovanog borca prve kategorije iz Gornje Mravice, kome je u proteklom periodu saniran krov porodične kuće. „Ovo je jedna od brojnih akcija pomoći boračkim kategorijama koje smo realizovali u protekle četiri godine. Na inicijativu Savjeta mjesne zajednice Gornja Mravica i mještana pomogli smo porodici Đurić i sanirali krov na kući“, rekao je načelnik opštine Prnjavor dr Siniša Gatarić i naglasio da bi ovo trebalo biti opomena ljudima koji su institucijalno vezani za brigu o boračkoj kategoriji.

„Opština Prnjavor u okviru svojih mogućnosti nastoji da pomogne boračkoj kategoriji kroz određene novčane pomoći, ali to nije dovoljno ako država koja je stvorena zahvaljujući ovakvim ljudima sistemski ne počne rješavati njihove probleme“, rekao je Gatarić. Miladin Đurić, borac prve kategorije i RVI zahvalio se načelniku Gatariću i mjesnoj zajednici Gornja Mravica što su riješili njegov problem i naglasio da od republike nije dobio ništa nego su mu još smanjili kategoriju invalidnosti.

TO ZAISTA POSTOJI: OPŠTINA U BIH KOJA VRAĆA DUGOVE, ZAPOŠLjAVA LjUDE A VIŠE IZVOZI NEGO ŠTO UVOZI

Odavde potiče najbogatiji čovjek u Bosni i Hercegovini. Ovo je ujedno svijetli primjer razvijene opštine koja ulaže u svoje privrednike. Ovdje se mnogo radi a podaci govore kako opština više izvozi nego što uvozi…

Put do Prnjavora, opštine na nekih četrdesetak kilometara od Banjaluke, traje neobično dugo. S obzirom na gradnju autoputa, kamioni su česta pojava pa je učestalija i signalizacija sa ograničenjem brzine.

Put protiče bez problema, a magistralni put prema Derventi prepun je privrednih subjekata. Gotovo pa se ne mogu ni nabrojati firme sa sedištem u ovoj opštini, one najveće dakako najviše se i reklamiraju: Komerc mali, preduzeće u vlasništvu najbogatijeg čovjeka u BiH Drage Malinovića, zatim Mladegspak, kompanija koja proizvodi najbolji kečap u Bosni i Hercegovini, Mesna industrija Trivas, Leburić komerc, Topling, poslovna jedinica kompanije Sanino, najvažnijeg saradnika moćnog Adidasa, čije je sjedište u Derventi, itd, itd..

U posljednje tri godine Prnjavor  bilježi trend rasta broja zaposlenih, tako da je trenutno broj zaposlenih u ovoj opštini 6811 lica.

U najavi je investicija pomenute fabrike obuće „Sanino“ koja će u narednom periodu otvoriti novi proizvodni pogon i zaposliti dodatnih 250 radnika do kraja godine. Ovom investicijom broj zaposlenih u posljednje četiri godine biće povećan za 1000 radnika.

Inače, Prnjavor kao i susjedne opštine Derventa, i Teslić (zajedno sa Tešnjom i Žepčem), privredno su veoma aktivne i pripadaju zdravijim primjerima u RS i BiH. Nabrojene opštine su oaze u jednoj pustinji koja se zove Bosna i Hercegovina, kada su u pitanju ekonomija i privreda.

U prnjavorskoj opštini ističu da nabrojane opštine moraju imati podršku sa viših nivoa vlasti te da mora doći do sistemske borbe protiv kriminala i korupcije i stvaranja globalnog i povoljnog ekonomskog ambijenta, inače ove opštine neće biti u stanju zadržati ovaj pozitivan trend poslovanja.

Prnjavor je u prošlosti ali i danas poznat i pod nezvaničnim nazivom “Mala Evropa” jer su tu krajem 19. i početkom 20. vijeka naselili brojni Poljaci, Ukrajinci (tada Rusini), Nijemci, Česi, Mađari, Italijani i nekoliko slovačkih porodica. I danas su u toj opštini aktivna brojna Udruženja nacionalnih manjina, a svake godine Prnjavor je organizator velike smotre folklora, kojim se predstavljau manjine koje žive u toj opštini.

U Opštini nam kažu  da je ova opština izvozno orjentisana i druga je po visini ostvarenog izvoza odmah poslije Banjaluke. Ostvaruju najveći pozitivan saldo robne razmjene, odnosno Prnjavor je opština sa najvišim procentom pokrivenosti uvoza izvozom. U 2015. godini opština je u izvozu Republike Srpske učestvovala sa 6,7%, a u odnosu na područje Privredne komore Banja Luka sa 11,6% (opština Prnjavor sama izvozi skoro 12% u odnosu na izvoz koji ostvaruje 21 opština na posmatranom području).

Sve ovo govori da se radi o razvijenoj opštini, a načelnik Prnjavora dr. Siniša Gatarić ističe da je prelazak iz nerazvijene u razvijenu opštinu jedan dugotrajan proces. “Naime, imali smo sreću da je vlast tokom rata sačuvala proizvodne kapacitete, tako da je privreda odmah nakon završetka rata nastavila sa radom. Do određenih problema došlo je u procesu privatizacije i neki od privrednih subjekata po kojima je Prnjavor bio prepoznatljiv, a koji su bili giganti na nivou BiH su ugašeni. To je bila sudbina i svih ostalih preduzeća tih karakteristika, jer je takav koncept preduzeća bio neodrživ. S druge strane veliki broj ljudi koji su privatni kapital obezbijedili radom u inostranstvu uložili su kapital ovdje i osnovali porodična preduzeća” naglašava prvi čovjek opštine, inače doktor veterinarstva.

Naglašava kako se Prnjavor strateški orijentisao za razvoj malih i srednjih preduzeća, jer su iskustva pokazala da su ona fleksibilnija u poslovanju i u skladu sa postavljenim strateških planom i ciljevima, godinama se stvaralo povoljno okruženje za investitore – pojednostavljene su procedure za dobijanje odobrenja za rad, skraćeno je vrijeme potrebno za rješavanje zahtjeva, a usluge su približene privrednicima. “Ove aktivnosti dovele su do stalnog trenda rasta preduzetništva i dobrih ekonomskih rezultata” kaže za BUKU Gatarić.

Kako bi izašla u susret i ostalim privrednicima koji žele investirati u Prnjavor, opština je sprovela Regulatornu reformu. Projekat je finansiran sredstvima Svjetske banke, a investitorima omogućava smanjenje troškova i rizika poslovanja kroz pojednostavljenje administrativnih postupaka u nadležnosti opštine i smanjenje cijene usluga opštinske administracije. Ovom je reformom skraćen rok za rješavanja zahtjeva te transparentan pristup informacijama kroz uspostavu E-registra dostupnog na zvaničnoj web stranici opštine. “Rezultati koji su proizašli iz ovog projekta ogledaju se u : Ukupnoj direktnoj uštedi na godišnjem nivou u iznosu od 121.811,52  KM, ukupnoj indirektnoj uštedi u iznosu od 6.406.963,66 KM i uštedi od 65 dana po zahtjevu” naglašava Gatarić za BUKU.

Privrednici sa kojima smo razgovarali ocjenjuju kao dobar još jedan potez kao ključan za privlačenje budućih investitora ali i za generalno dobar ambijent za privrednike u tom gradu. Opština je osnovala Privredni savjet. U njegovom radu učestvuju uvaženi privrednici iz ove opštine a ima za cilj da se kroz dijalog javnog i privatnog sektora, zajednički radi na unapređenju preduzetništva i konkurentnosti preduzeća, i privrednom i društvenom razvoju opštine, te uspostavlja program postinvesticione podrške postojećim investitorima.

Prnjavor će u narednom periodu biti bliže svijetu. Naime izgradnja autoputa Banjaluka -Doboj, tj. otvaranje njegove prve dionice Prnjavor-Doboj biće definitivno ono što će ovaj region učiniti pristupačnijim. Izgradnjom autoputa će biti omogućeno da sve ono što se proizvodi u Prnjavoru za dva i po sata bude u centrima u regionu, Beogradu, Zagrebu, a u luci Ploče za tri i po sata. “Izgradnja autoputa će imati veliki značaj za privredu opštine Prnjavor, jer se skraćuju vrijeme i troškovi transporta sirovina i gotovih proizvoda, zatim omogućava brže i lakše povezivanje sa administrativnim centrom Republike Srpske, kao i ostatkom Bosne i Hercegovine” kaže Gatarić za BUKU.

Jedna od prednosti a sa kojom zaključujemo razgovor o opštini Prnjavor je i industrijska zona koja se nalazi uz autoput na mjestu isključenja sa auto puta, tako da oni privrednici koji budu imali svoju proizvodnju u privrednoj zoni lako će moći da plasiraju svoje proizvode.

U drugom dijelu priče o Prnjavoru bavićemo se privrednicima iz ove opštine, razgovarali smo sa direktoricom Mesne industrije TRIVAS a posjetili smo i Mladegspak, kompaniju najpoznatiju po porizvodnji kečapa BONITO….

BUKA

ASFALTIRANA DIONICA PUTA U DONjOJ MRAVICI

Dionica lokalnog puta u Donjoj Mravici asfaltirana je u dužini od 400 metara, a radove na asfaltiranju je obišao načelnik opštine Prnjavor dr Siniša Gatarić. „O ovim aktivnostima smo se dogovorili prošle godine sa predstavnicima mjesne zajednice i obećali smo da ćemo to završiti do prvog septembra. Obećanje smo ispunili nekoliko dana prije dogovorenog roka. Radovi su veoma kvalitetno izvedeni, podloga je odlična i nadam se da će ovo biti jedan asfalt koji će dugotrajno biti na raspolaganju mještanima“, rekao je Gatarić.

Mještani redovno koriste ovaj put i sigurno se radi o jednom korisnom projektu, rekao je Radojica Spasojević, predsjednik Savjeta mjesne zajednice Donja Mravica. On se zahvalio načelniku Gatariću što je održao riječ i tom prilikom naglasio da je sve odrađeno onako kako je i dogovoreno. Širina asfaltiranog lokalnog puta u Donjoj Mravici je tri metra, a radove u vrijednosti od 30.000 KM finansirala je Opština Prnjavor.

URUČENI UDžBENICI DJECI RVI

Načelnik opštine Prnjavor, dr Siniša Gatarić, danas je u sali SO uručio školske knjige i vaučere djeci ratnih vojnih invalida. „Prije svega želim da se zahvalim udruženju RVI što jednu ovakvu aktivnost podržava, jer će naše društvo biti jako onoliko koliko ovi mladi ljudi steknu znanja“, rekao je Gatarić.

Dragan Vrhovac, predsjednik udruženja Ratnih vojnih invalida Prnjavor, naglasio je da je ovo već sedma godina kako se organizuje podjela knjiga.

Ove godine udžbenici su obezbjeđeni za 50 učenika, ukupne vrijednosti 3.500 KM, finansirane zajedničkim sredstvima opštine i udruženja. Pored ove aktivnosti, udruženje je uz pomoć lokalne zajednice uputilo i jednu grupu ratnih vojnih invalida na besplatno ljetovanje u Sutomore, a u septembru će jedna grupa ići na banjsku rehabilitaciju u banju Teslić.

U TOKU RADOVI NA ASFALTIRANjU PUTA I DVORIŠTA CRKVE U DONjIM VIJAČANIMA

Danas su u toku radovi na asfaltiranju prilaznog puta i dvorišta crkve u Donjim Vijačanima. Načelnik opštine Prnjavor, dr Siniša Gatarić, iskazao je svoje zadovoljstvo što će asfaltiranje biti završeno pre crkvene slave, Velike Gospojine. „Ovo je investicija u vrijednosti od oko 20.000 KM, asfaltira se 850 kvadrata pristupnog puta i dvorišta. Vijačanska crkva je jedna od najstarijih i najljepših crkvi na ovom području i siguran sam da će uređenje ovoga puta i dvorišta doprinijeti tome da se ljudi još više okupljaju, da puno jednostavnije i lakše dođu ovdje“, rekao je Gatarić.

Sveštenik vijačanske crkve, Brane Aleksić i član Savjeta mjesne zajednice, Milan Petrović, zahvalili su se u svoje lično ime i ime svih parohijana načelniku i rukovodstvu opštine na izdvojenim sredstvima za ovako veliku i značajnu investiciju.