Obavještavamo da USAID/Sweden FARMA II poziva domaće neprofitne, profitne i nevladine organizacije, obrazovne institucije ili pružaoce poslovnih razvojnih usluga, da predaju projektne prijedloge za pružanje usluga podrške osnaživanju žena kroz uzgoj i preradu ljekovitog bilja.

Zainteresovane organizacije, legalno registrovane i prepoznate u skladu sa zakonima BiH, mogu preuzeti informacije o projektu putem sljedećeg linka: http://farmabih.ba/assets/content/rfp-004-2016-women-empowerment-through-map-cultivation-and-processing-1471879519.pdf.

Projektne prijedloge potrebno je dostaviti najkasnije do 23. septembra 2016. godine do 16:00 časova putem email-a ([email protected]) ili lično/poštom na adresu jedne od kancelarija USAID/Sweden FARMA II projekta.

Sve dodatne informacije zainteresovani mogu pronaći na stranici: http://farmabih.ba/bs/press/rfp-004-2016-osnazivanje-zena-kroz-uzgoj-i-preradu-ljekovitog-bilja/36.