NA ULAZU U GRAD POSTAVLjEN GRB OPŠTINE

SAMSUNG CSCU parku koji se nalazi na ulazu u grad, danas je postavljen grb opštine Prnjavor. Načelnik opštine Prnjavor dr Siniša Gatarić je rekao da grb predstavlja simbol grada i da ovakvi detalji čine grad ljepšim i daju mu obilježje urbane sredine. „U proteklom periodu nastojali smo uljepšati svaki dio grada, ali da to bude građanima i praktično. Dobar primjer za to su česme „Povelič“, rekao je Gatarić.

(više…)

OTVORENO DJEČIJE IGRALIŠTE POKLON KOMPANIJE MTEL

SAMSUNG CSCU okviru društveno odgovorne akcije “Dobro djelo”, kompanija m:tel je poklonila dječije igralište opštini Prnjavor, čije je svečano otvaranje upriličeno danas, a obilježili su ga smijeh i radost mališana. Podsjećamo, riječ je o projektu koji je kompanija m:tel pokrenula u cilju da pojedinci, udruženja ili organizacije prijave dobro djelo u svom gradu ili opštini, i to putem zvaničnog sajta akcije www.dobrodjelo.com , nakon čega je lokalnu zajednicu sa najviše dobrih djela m:tel nagradio dječijim igralištem, a opština Prnjavor je bila je nauspješnija u ovom poduhvatu. (više…)

OGLAS O PRODAJI NEPOKRETNOSTI

Opština Prnjavor, sa sjedištem u Prnjavoru u ulici Karađorđeva broj 2, zastupana po načelniku opštine, oglašava prodaju nepokretnosti putem usmenog javnog nadmetanja – licitacije.

Predmet prodaje je nepokretnost označena kao k.č.br.429/2 „Doline“, njiva 7, u ukupnoj površini od 4655 m2 i k.č.br.429/3 „Doline“, njiva 7, u ukupnoj površini od 435 m2, upisane u PL broj 56 k.o. Karać, posjed opštine Prnjavor sa 1/1 dijela (novi premjer), što po starom premjeru odgovara k.č.br. 622/11„Doline“, njiva, u ukupnoj površini od 4655 m2 i k.č.br.622/23 „Doline“, njiva, u ukupnoj površini od 435 m2, upisane u zk.ul.br.654 k.o. Ilova Tabak, vlasništvo i posjed opštine Prnjavor sa 1/1 dijela, koja se nalazi van urbanog područja.

Predmetna nepokretnost prodaje se po početnoj prodajnoj cijeni od 14.498,87 KM, utvrđenoj na osnovu uvjerenja Poreske uprave, Područni centar Banja Luka, PJ Prnjavor.

Oglas – karać pdf

ODRŽAN RADNI SASTANAK O IZRADI LOKALNOG AKCIONOG PLANA

Načelnik opštine Prnjavor dr Siniša Gatarić i predstavnici OEBS-a i Agencije za ravnopravnost polova BiH održali su danas radni sastanak, na kome se razgovaralo o izradi lokalnog akcionog plana za implementaciju Rezolucije Ujedinjenih naroda 1325 „Žene, mir i sigurnost“, sa ciljem unapređenja ljudske sigurnosti, sa posebnim naglaskom na sigurnost lokalnih zajednica sa aspekta rodne ravnopravnosti. Načelnik Gatarić je rekao, da je današnji sastanak nastavak dobre saradnje koju Opština Prnjavor ima sa ovim institucijama. „ Složili smo se, da je neophodno izraditi ovaj lokalni akcioni plan, iako Opština Prnjavor kada je u pitanju rodna ravnopravnosti provodi mnoge aktivnosti. Sada ćemo to i formalizovati, a prvi korak u ovim aktivnostima je potpisivanje memoranduma o saradnji, nakon čega slijedi i izrada lokalnog akcionog plana.“ , istakao je Gatarić.  (više…)

UREĐENO OSTRVO NA ULAZU U GRAD

U okviru proljećnog uređenja grada posađeno je cvijeće na ulazu u Prnjavor. Iz Odjeljenja za stambeno – komunalne poslove, koje provodi aktivnosti na proljećnom uređenju, najavljuju da će u narednim danima biti završeni i radovi na postavljanju grba opštine u gradskom parku.

OPŠTINA PRNjAVOR U PROJEKTU „SPOJIMO DJECU KOSOVA I METOHIJE I REPUBLIKE SRPSKE“

Opština Prnjavor se i ove godine uključila u projekat „Spojimo djecu Kosova i Metohije i Republike Srpske“, koju organizuje Odbor za pomoć Srbima Kosmeta. Na području opštine Prnjavor boraviće 50 djece iz Orahovca, Velike Hoče i Srbice u periodu od 20.-27. avgusta 2016. godine. Djeca su uzrasta od 10 do 14 godina. Opština Prnjavor akciju provodi u saradnji sa osnovnim školama sa područja opštine. Ovim putem pozivamo porodice (roditelje) sa područja opštine Prnjavor, čija su djeca učenici osnovnih škola, da ugoste djecu sa Kosova i Metohije u navedenom periodu. Zainteresovane porodice (roditelji) se za sve dodatne informacije mogu obratiti direktorima osnovnih škola u kojima nastavu pohađaju njihova djeca.

KONKURS ZA SUFINANSIRANjE PROJEKATA KULTURNOG STVARALAŠTVA NACIONALNIH MANjINA U 2016. GODINI

Odjeljenje za lokalni ekonomski razvoj i društvene djelatnosti opštine Prnjavor obavještava da je Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske raspisalo Javni konkurs za sufinansiranje projekata kulturnog stvaralaštva nacionalnih manjina u 2016. godini. Pravo učešća imaju udruženja nacionalnih manjina registrovana na lokalnom nivou i udruženja nacionalnih manjina od posebnog značaja za Republiku. Javni poziv je objavljen 13.05.2016. godine i ostaje otvoren 30 dana od dana objavljivanja. Uslovi za prijavu, način prijavljivanja, uputstva, kao i kompletni obrasci i potrebna dokumentacija dostupni su na internet stranici Ministarstva: http://www.vladars.net/sr-SP-Cyrl/Vlada/Ministarstva/mpk/Pages/default.aspx#collapsible0

POLjOPRIVREDNICI IZ PRNjAVORA POSJETILI NOVOSADSKI SAJAM POLjOPRIVREDE

U organizaciji Odjeljenja za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo pedeset poljoprivrednih proizvođača sa područja opštine Prnjavor posjetilo je u nedjelju 15. maja, 83. Međunarodni poljoprivredni sajam u Novom Sadu. Za poljoprivrednike iz Prnjavora prevoz je obezbjedila Opština Prnjavor, s ciljem upoznavanja prnjavorskih poljoprivrednika sa najnovijim svjetskim dostignućima, kada je riječ o poljoprivrednoj proizvodnji, mehanizaciji, đubrivu, sadnom materijalu i dr. (više…)

REZULTATI KONTROLE KVALITETA VODE JAVNE VODOVODNE MREŽE OD 28.04.2016. GODINE

Prema izvještaju Instituta za javno zdravstvo RS od 28. april 2016. godine, broj: HH-2809-2814/V/04/2016 utvrđeno je da svih šest uzetih uzoraka vode iz vodovodne mreže odgovara odredbama Pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće. Iz Komunalnog preduzeća „Vodovod“ a.d. Prnjavor obavještavaju, da su dana 19.04.2016. godine uzeti uzorci vode iz gradskog vodovoda, na osnovu kojih je Institut za javno zdravstvo RS utvrdio, da voda odgovara odredbama Pravilnika. Zbog neujednačenosti kvaliteta vode u prethodnom periodu i preporuka Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske, rješenje o zabrani vode za piće i pripremu hrane broj: 10-510-940/15 od 12.11.2015. godine ostaje i dalje na snazi, do dobijanja uputstava o daljem postupanju od strane Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite RS Banja Luka.