Opština Prnjavor je odabrana kao partnerska opština na realizaciji Programa za lokalnu samoupravu i ekonomski razvoj u Bosni i Hercegovini ProLocal, a koji implementira Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH. Program ima za cilj da doprinese dinamičnijem ekonomskom i socijalnom razvoju u BiH jačanjem konkurentnosti malih i srednjih preduzeća. Fokus programa su mala i srednja preduzeća iz 4 ključna ekonomska sektora – drvoprerada, metaloprerada, turizam i poljoprivreda. Načelnik opštine Prnjavor, dr Siniša Gatarić, održao je juče sastanak sa predstavnicima GIZ-a na kome je predstavljen plan aktivnosti u periodu 2016-2018. godina. Program će podržati uključivanje lokalnih kompanija u međunarodne lance vrijednosti, partnersko upravljanje lokalnim ekonomskim razvojem podržavajući dijalog između javnog i privatnog sektora kroz rad Privrednog savjeta opštine Prnjavor, poboljšanje investicione promocije opštine, kao i upravljanje tržištem rada. Aktivnosti će biti usmjerene i na uključivanje poljoprivrednih proizvođača i prerađivača u lance vrijednosti i SAVA GARDEN inicijativu, te uspostavljanje saradnje sa LAG-om SAVUS. Program takođe uključuje i dodjelu bespovratnih sredstava za projekte koji su u skladu sa programskim okvirom i ciljevima, a prvi javni poziv za dodjelu ovih sredstava biće raspisan u trećem tromjesečju tekuće godine.