Načelnik opštine Prnjavor dr Siniša Gatarić i predstavnici OEBS-a i Agencije za ravnopravnost polova BiH održali su danas radni sastanak, na kome se razgovaralo o izradi lokalnog akcionog plana za implementaciju Rezolucije Ujedinjenih naroda 1325 „Žene, mir i sigurnost“, sa ciljem unapređenja ljudske sigurnosti, sa posebnim naglaskom na sigurnost lokalnih zajednica sa aspekta rodne ravnopravnosti. Načelnik Gatarić je rekao, da je današnji sastanak nastavak dobre saradnje koju Opština Prnjavor ima sa ovim institucijama. „ Složili smo se, da je neophodno izraditi ovaj lokalni akcioni plan, iako Opština Prnjavor kada je u pitanju rodna ravnopravnosti provodi mnoge aktivnosti. Sada ćemo to i formalizovati, a prvi korak u ovim aktivnostima je potpisivanje memoranduma o saradnji, nakon čega slijedi i izrada lokalnog akcionog plana.“ , istakao je Gatarić. 

SAMSUNG CSCŠef terenske kancelarije OEBS-a Dmitri Lordanidi je naglasio da redovno i sa zadovoljstvom dolazi u Opštinu Prnjavor, te da mu je danas posebno zadovoljstvo što su dobili podršku načelnika Gatarića za izradu lokalnog akcionog plana. „Misija OEBS-a obraća posebnu pažnju na ova pitanja i nadam se da će provođenje ovog akcionog plana biti uspješno u opštini Prnjavor“, rekao je Lordanidi. Opština Prnjavor provodi brojne aktivnosti na unapređenju ravnopravnosti polova, a krajem 2014. godine donesen je i lokalni akcioni plan za ravnopravnost polova opštine Prnjavor, čime je napravljen prvi korak ka poboljšanju položaja žena i uvođenju rodne ravnopravnosti na području opštine Prnjavor. Rezultat ovih aktivnosti je i nagrada za ravnopravnost polova, koju je načelnik opštine Prnjavor dr Siniša Gatarić dobio u martu mjesecu, kao prvi muškarac u BiH koji je dobio ovu nagradu.