PRELIMINARNA RANG LISTA KORISNIKA I RASPODJELA NOVČANIH PODSTICAJA ZA SAMOZAPOŠLjAVANjE NA PODRUČJU GRADA PRNjAVOR ZA 2024. GODINU

Na osnovu rješenja Gradonačelnika Grada Prnjavor, broj 01/1-022-44/24 od 29.03.2024. godine, člana 10. Pravilnika o kriterijumima, načinu i postupku ostvarivanja novčanih podsticaja za samozapošljavanje mladih na području Grada Prnjavor za 2024. godinu (“Službeni glasnik Grada Prnjavor”, broj 6/24) i Zapisnika sa sastanka Komisije za ocjenu prijava, broj 01/1-022-13-2/24 od 10.04.2024. godine, Komisija za ocjenu prijava za dodjelu sredstava u okviru programa pomoći mladima kroz “start up” preduzetništvo,

d o n o s i:

O D L U K U

o utvrđivanju Preliminarne rang liste korisnika i raspodjeli novčanih podsticaja za samozapošljavanje na području Grada Prnjavor za 2024. godinu

I

            Nakon okončanog postupka po Javnom pozivu za odabir korisnika novčanih podsticaja za samozapošljavanje mladih na području Grada Prnjavor za 2024. godine, broj 01/1-022-13-1/24 od 21.03.2024. godine, a prema ukupnom broju osvojenih bodova, Komisija utvrđuje Preliminarnu rang listu korisnika kojima će biti dodijeljeni novčani podsticaji za samozapošljavanje za 2024. godinu:

 

Redni

broj

 

Ime

 

Ime roditelja

 

Prezime

Ukupan

broj ostvarenih bodova

(max 100)

1. David Saša Vujasinović 71
2. Sanja Miodrag Trivan 66
3. Dragan Nedeljko Bjelošević 65
4. Dalibor Zlatko Simić 65
5. Predrag Boško Ljubojević 65
6. Vladan Dragan Kitić 60
7. Mile Ljubiša Sarić 60
8. Anđela Vitomir Ćućić 59
9. Slaven Savo Gajanin 54
10. Boris Milorad Vujasnović 54
11. Stefan Dušan Stanković 45

Prijava aplikanta Biljane Dušanić nije uzeta u razmatranje jer imenovana ne ispunjava uslove propisane pravilnikom

Prijava aplikanta Miroslava Dušanića nije uzeta u razmatranje jer je imenovani odustao.

II

Ukupan iznos novčanih sredstava koji se dodjeljuje jednom korisniku je       6.000,00 KM za pet prvorangiranih korisnika, a za korisnike koji se na rang listi nalaze na šestoj, sedmoj, osmoj, devetoj, desetoj i jedanaestoj poziciji dodjeljuje se iznos od 2.000,00 KM.

III

Odluka o utvrđivanju Preliminarne rang liste korisnika i raspodjeli novčanih podsticaja za samozapošljavanje na području Grada Prnjavor za 2024. godinu, objavljuje se na oglasnoj tabli i zvaničnoj internet stranici Grada Prnjavor.

IV

            U skladu sa članom 10. Pravilnika o kriterijumima, načinu i postupku ostvarivanja novčanih podsticaja za samozapošljavanje mladih na području Grada Prnjavor za 2024. godine (“Službeni glasnik Grada Prnjavor”, broj 6/24), podnosioci prijava mogu podnijeti prigovor načelniku opštine u roku od osam dana od dana objave ove odluke.

Prigovor se dostavlja na protokol Gradske uprave Grada Prnjavor svakim radnim danom od 7:00 do 15:00 časova u šalter sali ili poštom na adresu Grada Prnjavor, ul. Karađorđeva broj 2, 78430 Prnjavor sa naznakom „Prigovor na Odluku o utvrđivanju Preliminarne rang liste korisnika i raspodjeli novčanih podsticaja za samozapošljavanje na području Grada Prnjavor za 2024. godinu“.

V

Konačnu rang listu korisnika objaviće gradonačelnik u roku od 10 dana od dana isteka roka za podnošenje prigovora.

91. MEĐUNARODNI POLjOPRIVREDNI SAJAM U NOVOM SADU

Odjeljenje za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo Gradske uprave grada Prnjavora obavještava poljoprivredne proizvođače sa područja grada Prnjavora, da organizuje jednodnevni odlazak na 91. Međunarodni poljoprivredni sajam u Novi Sad.

Odlazak na sajam planiran je za 19.05.2024. godine (nedjelja), sa polaskom u 02,00 časova sa Trga srpskih boraca u Prnjavoru. Povratak sa sajma je isti dan u 16,00 časova sa centralnog parkinga sajma.

Planirani putni pravac odlaska je Prnjavor – Modriča – Rača – Novi Sad sa povratkom istim putnim pravcem.

Zainteresovani poljoprivredni proizvođači mogu se javiti lično u kancelarije Odjeljenja ili putem kontakt telefona 051/660-860.

RADNO VRIJEME U DANE PRAZNIKA

U skladu sa zakonskim i podzakonskim aktima, Međunarodni praznik rada je republički praznik.

U dane republičkog praznika, u okviru prijavljenog radnog vremena mogu da rade:

– subjekti koji obavljaju djelatnost pružanja medicinskih i apotekarskih usluga (humana, stomatološka i veterinarska medicina i apotekarske službe),

– subjekti koji obavljaju djelatnost proizvodnje hljeba, peciva i drugih pekarskih proizvoda i njihove prodaje u prodajnom prostoru koji je u sastavu proizvodnog objekta i u vlastitom prodajnom prostoru specijalizovanom za prodaju hljeba, peciva i drugih pekarskih proizvoda,

– subjekti koji obavljaju djelatnost trgovine na malo motornim gorivima i mazivima – benzinske pumpe,

– subjekti koji obavljaju djelatnost trgovine na malo cvijećem, uz istovremeno registrovanu trgovinu na malo pogrebnom opremom,

– KP “Park” a.d. Prnjavor, tehnička služba za odvoz komunalnog otpada.

Zaključkom Gradonačelnika, prvog dana Međunarodnog praznika rada, 1. maj (srijeda) pored navedenih subjekata, mogu da rade i mesnice u vremenu od 07.00 do 11.00 časova, a drugog dana praznika, 2. maj (četvrtak) mogu da rade sve trgovinske i uslužne radnje, u vremenu od 07.00 do 13.00 časova.

Zaključak je donesen na zahtjev poslovnih subjekata koji obavljaju navedenu djelatnost na području grada i ukazane potrebe za radom istih, a u cilju zadovoljenja potreba građana za vrijeme praznika.

 

 

 

 

 

 

SERVISNE INFORMACIJE ZA 25.04.2024. GODINU

SERVISNE INFORMACIJE ZA 25.04.2024. GODINU

POLICIJSKA STANICA: U protekla 24 časa zabilježena je jedna saobraćajna nezgoda u naseljenom mjestu Štrpci, pri čemu je došlo do slijetanja vozila sa kolovoza. Pričinjena je materijalna šteta na vozilu.

TERITORIJALNA VATROGASNO-SPASILAČKA JEDINICA: U protekla 24 časa nije bilo intervencija.

JZU DOM ZDRAVLjA PRNjAVOR – HITNA POMOĆ: U protekla 24 časa obavljeno je 38 pregleda pacijenata.

KP „VODOVOD“ a.d. PRNjAVOR: Vodosnabdijevanje Grada Prnjavor je uredno. Nema planiranih prekida u isporuci vode.

RJ ELEKTRODISTRIBUCIJA: U toku je očitavanje brojila.

 

www.prnjavorlive.info

GRAD PRNjAVOR DIO PROJEKTA “ZDRAVE ZAJEDNICE U BIH”

Grad Prnjavor učestvuje u projektu „Zdrave zajednice u BiH“ čiji je cilj stvaranje zajednice koja će usvojiti i provoditi zdrave životne navike, te osigurati strateški pristup u oblasti prevencije bolesti i promociji zdravlja.

U Prnjavoru je danas održana prezentacija ovog jedinstvenog projekta koji podrazumijeva aktivnosti i angažman cijelokupne zajednice sa ciljem poboljšanja zdravstvenog stanja stanovništva.

Pomoćnik ministra zdravlja u Vladi Republike Srpske, Milan Latinović je naglasio, da se jedinice lokalne samouprave u narednom periodu trebaju više angažovati na promociji sportskih i fizičkih aktivnosti kao važnog stila života građana, kako bi se kroz projekat „Zdrave zajednice u BiH“ promijenio i unaprijedio sadašnji pristup prema zdravlju i prevenciji bolesti.

 Direktor Instituta za populaciju i razvoj, Emina Osmanagić je podsjetila, da će se programa zdrave zajednice implementirati u naredne četiri godine, sa tendencijom za produženje na još osam godina, te da Program prati potrebe lokalne zajednice kada je riječ o zdravstvenim uslugama i prevenciji bolesti, obuhvata promociju zdravlja i daje podršku gradskoj upravi na sprovođenju zdravstvenih prioriteta.

“Prnjavor ima sve uslove da postane zdrava zajednica i da svojim aktivnostima i programima doprinese razvoju drugih lokalnih zajednica u Republici Srpskoj.”, rekla je Osmanagić.

Gradonačelnik Darko Tomaš , zahvalio se, što je Prnjavor izabran kao jedna od lokalnih zajednica u kojoj će biti implementiran projekat, te naglasio da je grad spreman da stiče nova znanja u oblasti zdravstvene zaštite, ali i da podijeli iskustva iz prakse.

Projekat se implementira u 11 lokalnih zajednica u Republici Srpskoj, a radi se o zajedničkom projektu Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske i Federalnog ministarstva zdravlja. Projekat finansira Vlada Švajcarske, a implementira Institut za populaciju i razvoj.

SERVISNE INFORMACIJE ZA 24.04.2024. GODINU

SERVISNE INFORMACIJE ZA 24.04.2024. GODINU

POLICIJSKA STANICA: U protekla 24 časa zabilježeno je jedno remećenje javnog reda i mira, držanjem opasne životinje u naseljenom mjestu Okolica. Dogodila se jedna saobraćajna nezgoda na Magistralnom putu u naseljenom mjestu Donji Palačkovci, gdje je učestvovala srneća divljač i putničko vozilo.

TERITORIJALNA VATROGASNO-SPASILAČKA JEDINICA: U protekla 24 časa nije bilo intervencija.

JZU DOM ZDRAVLjA PRNjAVOR – HITNA POMOĆ: U protekla 24 časa obavljeno je 43 pregleda pacijenata.

KP „VODOVOD“ a.d. PRNjAVOR: Vodosnabdijevanje Grada Prnjavor je uredno. Nema planiranih prekida u isporuci vode.

RJ ELEKTRODISTRIBUCIJA: -.

 

www.prnjavorlive.info

SERVISNE INFORMACIJE ZA 23.04.2024. GODINU

SERVISNE INFORMACIJE ZA 23.04.2024. GODINU

POLICIJSKA STANICA: U protekla 24 časa nije bilo intervencija.

TERITORIJALNA VATROGASNO-SPASILAČKA JEDINICA: U protekla 24 časa nije bilo intervencija.

JZU DOM ZDRAVLjA PRNjAVOR – HITNA POMOĆ: U protekla 24 časa obavljeno je 35 pregleda pacijenata.

KP „VODOVOD“ a.d. PRNjAVOR: Vodosnabdijevanje Grada Prnjavor je uredno. Nema planiranih prekida u isporuci vode.

RJ ELEKTRODISTRIBUCIJA: Zbog radova na niskonaposnkoj mreži za danas su najavljena planska isključenja struje i to:

  • 08.30 – 13.00 Mlinci,
  • 09.00 – 12.00 Jovanići,
  • 12.00 – 14.00 Maleševići 2 i
  • 09.00 – 11.00 Ukrinski Lug.

 

www.prnjavorlive.info

SERVISNE INFORMACIJE ZA 22.04.2024. GODINU

SERVISNE INFORMACIJE ZA 22.04.2024. GODINU

POLICIJSKA STANICA: U protekla 24 časa dogodile su se dvije saobraćajne nezgode i to jedna u naseljenom mjestu Šibovska i druga na Magistralnom putu kod Prnjavora. U oba slučaja sve je prošlo uz materijalnu štetu na vozilima, na sreću bez povrijeđenih lica.

TERITORIJALNA VATROGASNO-SPASILAČKA JEDINICA: U protekla 24 časa nije bilo intervencija.

JZU DOM ZDRAVLjA PRNjAVOR – HITNA POMOĆ: U protekla 24 časa obavljeno je 87 pregleda pacijenata.

KP „VODOVOD“ a.d. PRNjAVOR: Vodosnabdijevanje Grada Prnjavor je uredno. Nema planiranih prekida u isporuci vode.

RJ ELEKTRODISTRIBUCIJA: Zbog radova na niskonaposnkoj mreži za danas su najavljena planska isključenja struje i to:

  • 08.30 – 11.00 Kojin Han, trafo Mlin,
  • 11.00 – 12.00 Šarinci 1,
  • 12.00 – 14.00 Pečeneg Ilova, trafo Jovanići,
  • 08.30 – 11.00 Naseobina Lišnja,
  • 11.00 – 12.00 Naseobina Lišnja, trafo Krusik i
  • 12.00 – 14.00 Mlinci.

 

www.prnjavorlive.info

DANAS ISPLATA SUBVENCIJE ZA BORAVAK DJECE U PRIVATNIM PREDŠKOLSKIM USTANOVAMA ZA MJESEC APRIL

Za 246 roditelja sa područja grada Prnjavor koji su ostvarili pravo na dodjelu subvencije za boravak 290 djece u privatnim predškolskim ustanovama, danas je isplaćena subvencija za mjesec april 2024. godine.

Ističemo da je javni poziv otvoren tokom cijele godine, te pozivamo roditelje koji se još nisu prijavili da to učine putem šalter sale Gradske uprave Grada Prnjavor.

DANAS ISPLATA STIPENDIJA ZA MJESEC APRIL

Za 264 učenika i studenta sa područja grada Prnjavor koji su ostvarili pravo na dodjelu stipendije za školsku 2023/2024. godinu danas je isplaćena stipendija za mjesec april.

I ove, kao i prošle godine, stipendistima će biti isplaćeno ukupno deset stipendija. Podsjećamo da se stipendije ne isplaćuju za mjesece jul i avgust.