U skladu sa zakonskim i podzakonskim aktima, Međunarodni praznik rada je republički praznik.

U dane republičkog praznika, u okviru prijavljenog radnog vremena mogu da rade:

– subjekti koji obavljaju djelatnost pružanja medicinskih i apotekarskih usluga (humana, stomatološka i veterinarska medicina i apotekarske službe),

– subjekti koji obavljaju djelatnost proizvodnje hljeba, peciva i drugih pekarskih proizvoda i njihove prodaje u prodajnom prostoru koji je u sastavu proizvodnog objekta i u vlastitom prodajnom prostoru specijalizovanom za prodaju hljeba, peciva i drugih pekarskih proizvoda,

– subjekti koji obavljaju djelatnost trgovine na malo motornim gorivima i mazivima – benzinske pumpe,

– subjekti koji obavljaju djelatnost trgovine na malo cvijećem, uz istovremeno registrovanu trgovinu na malo pogrebnom opremom,

– KP “Park” a.d. Prnjavor, tehnička služba za odvoz komunalnog otpada.

Zaključkom Gradonačelnika, prvog dana Međunarodnog praznika rada, 1. maj (srijeda) pored navedenih subjekata, mogu da rade i mesnice u vremenu od 07.00 do 11.00 časova, a drugog dana praznika, 2. maj (četvrtak) mogu da rade sve trgovinske i uslužne radnje, u vremenu od 07.00 do 13.00 časova.

Zaključak je donesen na zahtjev poslovnih subjekata koji obavljaju navedenu djelatnost na području grada i ukazane potrebe za radom istih, a u cilju zadovoljenja potreba građana za vrijeme praznika.