OKTOBAR, 2021/IZDVOJENO IZ ŠTAMPE

ODRŽANA XIII SJEDNICA PRIVREDNOG SAVJETA OPŠTINE PRNjAVOR

U Centru za kulturu Prnjavor danas je održana  trinaesta sjednica Privrednog savjeta. Na sjednici  je diskutovano o obrazovnim profilima JU Centar srednjih škola “Ivo Andrić”, te je nakon toga privrednicima prezentovan projekat “Prijatelji porodice” od strane predstavnika Fondacije “Za porodicu”.

Na sjednicu se odazvao veliki broj predstavnika privrede, koji su ovom prilikom dali svoje sugestije na predložene teme, ali i ponudili moguće prijedloge i načine unapređenja standarda u lokalnoj zajednici.

Načelnik opštine Darko Tomaš zahvalio se prisutnima na konkretnim prijedlozima i inicijativama, koje će biti evidentirane i obrađene kako bi se pronašli najefektivniji odgovori za njihovo rješavanje.

OPŠTINA PRNjAVOR JEDNA OD PET LOKALNIH ZAJEDNICA U PROJEKTU “PREDŠKOLSKA USTANOVA PRIJATELj PRAVILNE ISHRANE”

Danas je u prostorijama Opštinske uprave opštine Prnjavor održan sastanak predstavnika UNICEF-a, Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske, JZU Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske, predškolske ustanove „Naša radost“ i načelnika opštine Prnjavor.

Na sastanku se razgovaralo o projektu “Predškolska ustanova prijatelj pravilne ishrane” koji je trenutno u šestoj fazi realizacije, a Prnjavor je jedna od pet lokalnih zajednica gdje će se isti provoditi.

Svi zajedno ističu da se predškolske ustanove ne odnose samo na čuvanje djece, već i na zdravstveno obrazovni rad, gdje se pored vaspitnog obrazovanja djeca uče zdravoj ishrani i zdravom načinu života, te djeca iz ovakvih ustanova dolaze korak spremnija u osnovne škole.

Nakon upoznavanja sa projektom i budućim aktivnostima, Opština Prnjavor je izrazila spremnost da podrži ovaj projekat i da zajedno sa zaposlenima u predškolskoj ustanovi „Naša radost“ još više unaprijedi uslove predškolskog vaspitanja i obrazovanja naših najmlađih.

„Zahvalnost svim učesnicima današnjeg sastanka na spremnosti za zajednički rad, a posebno zaposlenima u predškolskoj ustanovi i svima koji su doprinijeli da ista bude jedan od boljih segmenata naše zajednice, te ćemo i dalje raditi na poboljšanju predškolskog obrazovanja i vaspitanja“, izjavio je načelnik opštine Darko Tomaš.

URUČENA POSTHUMNA ODLIKOVANjA PORODICAMA POGINULIH BORACA

Predsjednik Republike Srpske, povodom Vidovdana , krsne slave Vojske Republike Srpske i povodom 15. septembra, Dana poginulih i nestalih u odbrambeno – otadžbinskom ratu Republike Srpske, na inicijativu Boračke organizacije Republike Srpske i Republičke organizacije porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila Republike Srpske, a na prijedlog Ministarstva rada i boračko invalidske zaštite, odlikovala je 396 poginulih boraca Vojske Republike Srpske, Medaljom zasluga za narod. Danas je u Javnoj ustanovi „Centar za kulturu“ u Prnjavoru uručeno ukupno 26 odlikovanja porodicama poginulih boraca sa područja opštine Prnjavor.
Za zasluge stečene u borbi, kao i doprinos u stvaranju, odbrani i oslobođenju Republike Srpske, posthumno su odlikovani:

 1. Đekić Miroslav
 2. Đuraš Ranko
 3. Stojčić Branislav
 4. Đukić Milorad
 5. Rakić Mario
 6. Sarić Milenko
 7. Maglić Milenko
 8. Simić Miladin
 9. Gašić Nikola
 10. Kovalj Franc
 11. Stojčić Milomir
 12. Lalić Risto
 13. Popović Uroš
 14. Đurđević Đuro
 15. Simić Milenko
 16. Vujičić Gojko
 17. Kalabić Milomir
 18. Knežević Predrag
 19. Tanasić Dragoljub
 20. Lugonjić Sreten
 21. Matičić Miodrag
 22. Matičić Mirko
 23. Moravac Slobodan
 24. Pejić Luka
 25. Sejdić Esim
 26. Topić Bogoljub

Događaju su prisustvovali načelnik opštine Prnjavor, Darko Tomaš, izaslanik predsjednika Republike Srpske, gospodin Slobodan Župljanin, protojerej-stavrofor Duško Drinić, porodice posthumno odlikovanih boraca Vojske Republike Srpske, te predstavnici Boračke organizacije i organizacija porodica poginulih i nestalih Republike Srpske.

JAVNI POZIV FEDERALNOG MINISTARSTVA RASELjENIH OSOBA I IZBJEGLICA

Na osnovu člana 56. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj: 35/05), člana 27. Zakona o raseljenim osobama i povratnicima u Federaciji Bosne i Hercegovine i izbjeglicama iz Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj: 15/05), Uputstva o načinu i procedurama odabira korisnika projekata povratka i rekonstrukcije stambenih jedinica („Službeni glasnik BiH“,broj: 48/06), Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica objavljuje

J A V N I   P O Z I V

Izbjeglicama iz Bosne i Hercegovine, raseljenim osobama u Federaciji Bosne i Hercegovine i povratnicima iz Federacije Bosne i Hercegovine
za podnošenje prijava za obnovu i rekonstrukciju stambenih jedinica u cilju povratka na područje opština Republike Srpske

Pomoć u obnovi i rekonstrukciji stambenih jedinica u cilju povratka dodjeljuje se u okviru implementacije Programa obnove stambenih jedinica dodjelom građevinskog materijala i sredstava za ugradnju i Programa obnove stambenih jedinica po sistemu „ključ u ruke“ raseljenim osobama i povratnicima u Federaciji Bosne i Hercegovine i izbjeglicama iz Bosne i Hercegovine.
Sredstva će se osigurati iz Budžeta Federacije BiH „Transfer za raseljena lica i povratnike“, sredstava Kantona, općina, kreditnih sredstava i drugih donatora.
Implementator projekta je Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica, ili implementator definisan posebnim sporazumom.

KRITERIJI ZA ODABIR KORISNIKA ZA REKONSTRUKCIJU OBJEKATA

OPĆI KRITERIJI

Opći kriteriji su eliminatorni i obavezujući za sve korisnike pomoći

Opći kriteriji za utvrđivanje potencijalnih korisnika projekata povratka i rekonstrukcije stambenih jedinica:
1. da je izbjeglica iz Bosne i Hercegovine, raseljena osoba u Bosni i Hercegovini ili povratnik sa prebivalištem u Federaciji Bosne i Hercegovine.
2. da je iskazao namjeru za povratkom,
3. da je utvrđen status vlasništva ili stanarskog prava nad stambenom jedinicom koja je predmet rekonstrukcije,
4. da je na dan 30.04.1991. godine imao prebivalište u stambenoj jedinici koja je predmet rekonstrukcije,
5. da se stambena jedinica koja je predmet rekonstrukcije smatra neuvjetnom za stanovanje, u skladu sa odgovarajućim standardima o minimumu stambenih uvjeta,
6. da on i članovi njegovog domaćinstva od 1991. godine nemaju na teritoriji BiH drugu stambenu jedinicu koja se smatra uvjetnom za stanovanje, a u skladu sa odgovarajućim standardima o minimumu stambenih uvjeta,
7. da nije primio pomoć u rekonstrukciji, dovoljnu da zadovolji odgovarajuće standarde o minimumu stambenih uvjeta.

I.1.) Dokaz o statusu izbjeglice iz BiH, raseljene osobe u BiH i povratnika

– Dokumenti kojima se dokazuje ispunjavanje općih kriterija da je potencijalni korisnik
pomoći izbjeglica iz BiH, raseljena osoba u BiH i povratnik je potvrda nadležnog organa
o statusu (za sve članove porodice prijavljene za pomoć u rekonstrukciji):
a) izbjeglica iz BiH svoj status dokazuje odgovarajućom potvrdom (izbjeglička
legitimacija/karton), uvjerenje o statusu izbjeglice iz BiH,
b) raseljena osoba u BiH svoj status dokazuje potvrdom/pravosnažnim rješenjem
nadležnog organa općine privremenog boravka o statusu raseljene osobe,
c) povratnik svoj status dokazuje potvrdom nadležnog organa općine/opštine povratka
o statusu povratka uz kopiju CIPS-ove potvrde o prijavi prebivališta izdate u mjestu
prebivališta iz 1991. godine.

I.2.) Dokaz o namjeri za povratkom

– Izjavom podnositelja, koja se ovjerava od strane nadležnog organa općine povratka,
dokazuje se:
a) da je iskazana namjera za povratkom,
b) da je stambena jedinica koja je predmet rekonstrukcije neuvjetna za stanovanje u skladu sa odgovarajućim standardima o minimumu stambenih uvjeta,
c) da korisnik /nositelj domaćinstva i članovi njegovog domaćinstva koji su prijavljeni za dobivanje pomoći u rekonstrukciji, od 1991. godine nemaju na teritoriju BiH drugu stambenu jedinicu koja se smatra uvjetnom za stanovanje, u skladu sa odgovarajućim standardima o minimumu stambenih uvjeta,
d) da korisnik nije primio pomoć u rekonstrukciji, dovoljnu da zadovolji odgovarajući standard o minimumu stambenih uvjeta.

I.3.) Dokaz o vlasništvu/ stanarskom pravu

– Dokumenti kojim se dokazuje vlasništvo/stanarsko pravo nad stambenom jedinicom
koja je predmet rekonstrukcije su:
a) ZK (zemljišno-knjižni) izvadak-izvod iz katastarske evidencije, posjedovni list ne stariji od 6 (šest) mjeseci, i / ili
b) CRPC odluka-odluka Komisije za imovinske zahtjeve izbjeglice i raseljene osobe, i / ili
c) Pravosnažno rješenje o povratu/stanarskog prava-rješenje nadležnog općinskog
organa o povratu i / ili uvođenju u posjed.

I.4.) Dokaz o kretanju

– Uvjerenjem o kretanju podnositelja zahtjeva za rekonstrukciju, koje izdaje nadležni
organ unutarnjih poslova dokazuje se da je korisnik pomoći na dan 30.04.1991. godine
imao prebivalište u stambenoj jedinici koja je predmet rekonstrukcije.
Potrebno je priložiti original uvjerenja o kretanju ili ovjerenu kopiju.
U izuzetnim slučajevima, kada se uvjerenjem o kretanju ne može pouzdano utvrditi
prebivalište na dan 30.04.1991. godine, kao dokaz prebivališta pribavlja se izjava dva
svjedoka, ovjerena od strane nadležnog organa općine povratka.

POSEBNI KRITERIJI
Ispunjavanje posebnih kriterija služi Komisiji za odabir korisnika kao osnova za
formiranje rang liste korisnika, poštujući načela transparentnosti i jednakopravnosti
pristupu pomoći za rekonstrukciju.

Posebni kriteriji su:

1. Korisnik pomoći se vratio na svoje prijeratno prebivalište i živi u uvjetima koji su ispod utvrđenog stambenog minimuma, uključujući i korisnike koji privremeno borave u improviziranim naseljima, kampovima, kontejnerima i slično.
2. Korisnik pomoći pripada određenim kategorijama kao što su:
a) socijalna kategorija,
b) osobe s onesposobljenjem/invaliditetom,
c) samohrani roditelji, staratelji ili hranitelji porodice,
d) šehidske porodice/porodice poginulih boraca,
e) porodice nestalih osoba i
f) bivši logoraši.
3. Korisnici koji se nalaze u kolektivnim oblicima zbrinjavanja, alternativnom smještaju ili zadovoljavaju uvjete i ima/ostvaruje pravo na alternativni smještaj.
4. Broj i starosna dob članova domaćinstva koji su se prijavili za povratak na svoje
prijeratno prebivalište.

II.1.) Dokaz o povratku u prijeratno prebivalište
Povratak u prijeratno prebivalište dokazuje se CIPS-ovom potvrdom izdatom u mjestu prebivališta iz 1991.godine, kojom se dokazuje da korisnik ima prijavljeno prebivalište na adresi na kojoj se nalazi objekat/stambena jedinica koja je predmet rekonstrukcije i potvrda nadležnog općinskog/opštinskog organa ili drugog nadležnog organa da je povratnik.

II.2.) Dokaz o pripadnosti određenim skupinama

II.2.a) socijalna kategorija svoj status dokazuje relevantnim dokazima i to: posljednji
ček od penzije, dokaz da se radi o korisniku socijalnih davanja od nadležnog
centra za socijalni rad ili nadležne općinske službe za socijalnu i dječiju
zaštitu, dokaz da se radi o civilnoj žrtvi rata i da ostvaruje/ne ostvaruje prihode
po tom osnovu,

II.2.b.) status lica sa invaliditetom dokazuje se rješenjem koje se pribavlja od strane
nadležnog organa (ratni vojni invalid, lica sa urođenim ili stečenim
invaliditetom i sl.),

II.2.c.) status samohranog roditelja, staratelja ili hranitelja dokazuje se relevantnim
dokazom koji se pribavlja od strane nadležnog centra za socijalni rad ili
općinskog organa uprave, nadležnog za poslove socijalne i dječije zaštite kod
kojeg se vodi službena evidencija,

II.2.d.) status šehidske porodice / porodice poginulih boraca dokazuje se potvrdom
koja se pribavlja od strane nadležnog organa kod kojeg se vodi službena
evidencija,

II.2.e.) status porodice nestale/ih osoba dokazuje se potvrdom koja se pribavlja od
strane nadležnog organa kod kojeg se vodi službena evidencija,

II.2.f.) status bivšeg logoraša dokazuje se potvrdom koja se pribavlja od strane
nadležnog organa kod kojeg se vodi službena evidencija.

II.3.) Dokaz o boravku u kolektivnim oblicima zbrinjavanja i alternativnom
smještaju

a) činjenica da se korisnik nalazi u kolektivnim oblicima zbrinjavanja, alternativnom smještaju dokazuje se potvrdom nadležnog organa na čijoj teritoriji se nalazi kolektivni centar ili alternativni smještaj.
b) činjenica da korisnik zadovoljava uvjete i ima/ostvaruje pravo na alternativni smještaj dokazuje se potvrdom nadležnog organa općine, kantona, entiteta u kojem korisnik privremeno boravi.

II.4.) Dokaz o brojnosti porodice

Brojnost porodice koje imaju više članova domaćinstva i njihova starosna dob, koji su se prijavili za povratak, dokazuje se kućnom listom, ovjerenom od strane nadležnog općinskog organa.
Uz ovjerenu kućnu listu korisnik je dužan priložiti rodne listove za maloljetne članove, odnosno ovjerenu kopiju CIPS-ove potvrde o mjestu boravišta/prebivališta za punoljetne članove porodice.

Podnošenje prijava i dokumenata

Prijave za obnovu i rekonstrukciju stambenih jedinica u cilju povratka u okviru implementacije „Programa obnove stambenih jedinica dodjelom građevinskog materijala i sredstava za ugradnju“ i „Programa obnove stambenih jedinica po sistemu „ključ u ruke“ raseljenim osobama i povratnicima u Federaciju Bosne i Hercegovine i izbjeglicama iz Bosne i Hercegovine sa potrebnom dokumentacijom kojom se dokazuje ispunjavanje svih općih i posebnih kriterija, dostaviti lično na Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica, ulica Hamdije Čemerlića 2, Sarajevo, svakim radnim danom od 08,00 do 16,00 sati, ili poštom na adresu: Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica, ul. Hamdije Čemerlića 2, 71000 Sarajevo, sa naznakom: „ZA JAVNI POZIV ZA DODJELU POMOĆI ZA OBNOVU I REKONSTRUKCIJU STAMBENIH JEDINICA U CILjU POVRATKA“.

Prijave za rekonstrukciju stambenih jedinica podnose se uz posebno popunjen obrazac koji će biti dostupan na šalterima općina boravka i općina povratka, u prostorijama Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica, Hamdije Čemerlića 2, i na internet stranici Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica www.fmroi.gov.ba, gdje će biti objavljen i tekst Javnog poziva.

Javni poziv traje od 25.10.2021. godine do 25.11.2021. godine i bit će objavljen u
dnevnim novinama.

Prijave koje budu kompletne i dostavljene u roku iz prethodnog stava bit će uzete u razmatranje od strane Komisije za odabir korisnika.

Žalba: Žalbe se podnose Federalnom ministarstvu raseljenih osoba i izbjeglica, ulica Hamdije Čemerlića 2, 71000 Sarajevo u roku od 15 dana od dana javnog oglašavanja rang liste potencijalnih korisnika, koja će biti objavljena na oglasnoj ploči Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica, Kantona, Općina povratka i na internet stranici Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica www.fmroi.gov.ba.

Napomena: Za potencijalne korisnike koji se nalaze na rang listama po Javnom pozivu iz 2019. godine, a koji do sada nisu dobili pomoć u obnovi/rekonstrukciji stambene jedinice, potrebno je da podnesu novu ovjerenu Prijavu/Obrazac za dobivanje pomoći za rekonstrukciju stambene jedinice dodjelom građevinskog materijala ili obnova stambene jedinice po sistemu „ključ u ruke“ po Javnom pozivu iz 2021. godine, Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica.

Dokumentacija o ispunjavanju općih i posebnih kriterija za gore navedene potencijalne korisnike, će biti preuzeta sa Javnog poziva iz 2019. godine, te potencijalni korisnici sa rang liste neće biti u obavezi da ponovo dostavljaju istu osim ako su u međuvremenu imali neke promjene.

Također, prilikom obrade svakog pojedinačnog zahtjeva, Komisija za odabir korisnika će tražiti dopunu dokumentacije, ukoliko to bude bilo potrebno za navedene potencijalne korisnike sa rang liste.

Prijave/molbe/zahtjevi potencijalnih korisnika, koji se nalaze na utvrđenim rang listama iz 2019. godine, smatrati će se nevažećim, objavljivanjem rang listi po ovom Javnom pozivu.

Konačne rang liste potencijalnih korisnika objavljene po Javnom pozivu iz 2021. godine, koristit će se za period od 2022. do 2023. godine.

 

M I N I S T A R
dr. sci. Edin Ramić, s.r.

Prijavni obrazac

HUMANITARAC LjUBIŠA ŠLjIVIĆ STIGAO U PRNjAVOR GDJE MU JE UPRILIČEN PRIJEM KOD NAČELNIKA

Načelnik opštine Prnjavor, Darko Tomaš upriličio je prijem za velikog humanitarca Ljubišu Šljivića, koji je nakon 28 dana pješačenja stigao i u Prnjavor.

Riječ je mladom momku, koji je sa namjerom da pomogne u prikupljanju sredstava za liječenje četvorogodišnjeg dječaka Ilije Milanovića, krenuo na put dug 856 kilometara.

 „Želim da pohvalim njegovu ideju, hrabrost i odvažnost za predan humanitarni rad. Ovo je zaista nešto vrijedno pažnje i podrške, a najmanje što smo mogli učiniti ovdje u Prnjavoru jeste da se pridružimo njegovoj akciji i da pružimo pomoć na bilo koji mogući način“, kazao je načelnik Darko Tomaš, dodavši da će opština Prnjavor učestvovati u ovoj humanitarnoj akciji.

Ljubiša Šljivić, diplomirani je ekonomista, sportista i humanista. Ovo neobično putovanje, o kojem vodi virtuelni dnevnik, započeo je u rodnom selu Biljane Donje kod Zadra krajem septembra, a završiće ga u Kragujevcu, gdje trenutno živi.

„Želja mi je da svojim koracima simbolično pozovem ljude dobre volje da doniraju sredstva, kako bi dječak Ilija Milanović iz Kosjerića napravio svoj prvi korak“, poručio je Ljubiša.

Tokom njegovog putovanja, a putem društvenih mreža i lične stranice „Dnevnik jednog bicikliste“ javili su mu se ljudi iz cijelog svijeta koji su donirali novac za liječenje dječaka kojem je Ljubiša posvetio ovo putovanje.

„Do sada sam prešao polovinu puta, tačnije 470 kilometra. Danas sam u Prnjavoru i zaista sam oduševljen gostoljubivošću, te podrškom koju mi pružaju mnogi ljudi koje srećem na ovom putovanju“ , zaključio je Šljivić, koji će u narednim danima nastaviti svoj put prema Kragujevcu.

OBUSTAVA VODOSNABDIJEVANjA U POJEDINIM ULICAMA U GRADU

Komunalno preduzeće “Vodovod” Prnjavor obavještava javnost da, dana 27.10.2021. godine, zbog kvara na vodovodnoj liniji F80 u ulici Miloša Obilića doći će do povremene obustave vodosnadbijevanja u ulicama Miloša Obilića, Vlade Vinčića, Petra Kočića, Stevana Simića i naselju Doline, u periodu od 08:00 do 14:00 časova.
Iz Komunalnog preduzeća “Vodovod” Prnjavor upozoravaju korisnike, da po završetku radova postoji mogućnost pojave mutnoće i odstupanja u kvalitetu vode. Radnici ovog komunalnog preduzeća po saniranju kvara uradiće neophodno odmuljivanje i hiperhlorisanje cjevovoda.

PUŠTEN U FUNKCIJU PROJEKAT VIDEO-NADZORA NA PODRUČJU OPŠTINE PRNjAVOR

Ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske, Dragan Lukač i načelnik Policijske uprave Banja Luka, Miloš Brkić posjetili su danas opštinu Prnjavor gdje su sa načelnikom opštine Darkom Tomaš i rukovodstvom Policijske stanice Prnjavor zvanično pustili u funkciju projekat video-nadzora koji je dogovoren i potpisan 2020. godine, a koji je već dao rezultate na području ove lokalne zajednice.

„Na području Prnjavora u funkciji je 46 kamera, a u narednom periodu analiziraćemo na kojim pravcima ili lokacijama je potrebno postaviti još kamera. Ovo je 52. opština od 64 u Republici Srpskoj gdje smo zajedno sa lokalnim zajednicama i Ministarstvom unutrašnjih poslova uspostavili video-nadzore, koji su veoma bitni za bezbjednost naših građana i njihove imovine“, rekao je ministar Lukač ističući da su u pojedinim opštinama, od postavljanja video-nadzora smanjena krivična djela i prekršaji čak do 50%.

Načelnik opštine Prnjavor, Darko Tomaš uputio je veliku zahvalnost ministru unutrašnjih poslova Republike Srpske, Draganu Lukaču i načelniku Policijske uprave Banja Luka, gospodinu Milošu Brkiću na posjeti opštini Prnjavor.

„Danas smo zvanično pustili u rad video-nadzor koji smo već godinu i po dana realizovali na području opštine. Ministarstvo za evropske integracije i međunarodnu saradnju Republike Srpske i Opština Prnjavor su finansirali ovaj projekat u ukupnoj vrijednosti od 300.000 KM. Od 15.10.2021. godine u funkciji je sistem kažnjavanja svih neregistrovanih vozila i za 11 dana evidentirano je ukupno 426 prekršaja, što dovoljno govori o efikasnosti istog. Uvjeren sam da ćemo i u narednom periodu nastaviti na realizaciji zajedničkih projekata  koji su prije svega za bezbjednost građana i njihove lične imovine“, dodao je načelnik.

Posebnu zahvalnost načelnik Tomaš uputio je svim pripadnicima Policijske stanice Prnjavor, na čelu sa komandirom Milivojem Milijašem, koji svojim profesionalnim odnosom prema poslu doprinose većoj sigurnosti svih članova naše zajednice.

Na sastanku u Opštini razgovaralo se o unapređenju i daljem širenju video-nadzora, ali i o drugim važnim projektima. Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske je u protekloj godini realizovalo projekte koji se prije svega ogledaju u materijalnoj i tehničkoj opremljenosti Policijske stanice Prnjavor. Zajednički projekat sa ergelom „Vučijak“ bio je i formiranje konjičke jedinice Žandarmerije.

 

 

 

240.000 EVRA PODRŠKE ZA OCD I INCIJATIVE MLADIH

U okviru projekta Mladi Balkana: povezivanje obrazovanja, sposobnosti i potencijala partnerstva u regionalnoj praksi zapošljavanja (BY LEAP) otvoren je Poziv za dodjelu malih grantova. Rok za dostavljanje prijedloga projekata je 18. novembar 2021. godine.

Cilj poziva je podrška nevladinim organizacijama i inicijativama mladih u njihovom učešću u reformama koje se odnose na preduzetništvo mladih i aktivnostima za mlade preduzetnike u cilju unapređenja njihovog poslovanja.

Na predmetni Poziv mogu se prijaviti organizacije civilnog društva ili neprofitne organizacije osnovane u BiH, Srbiji, Albaniji, Crnoj Gori, Sjevernoj Makedoniji ili Turskoj.

Ukupan budžet poziva iznosi 240 000 evra.

Više informacija putem linka https://by-leap.com/grant2021/