SJEDNICA SKUŠTINE ZAKAZANA ZA ŠESTI NOVEMBAR

Skupština opštine Prnjavor obavještava javnost da će u utorak, 6. novembar sa početkom u 09:00 časova biti održana 20. sjednica Skupštine opštine Prnjavor prema navedenom dnevnom redu:

 1. Aktuelni čas,
 2. Odluke, rješenja i zaključci imovinsko-pravne službe,
 3. Prijedlog Odluke o subvenciji troškova određenim kategorijama građana u postupku legalizacije bespravno izgrađenih objekata na području opštine Prnjavor,
 4. Prijedlog Odluke o načinu i uslovima prodaje nepokretnosti (k.č. br. 555/13 k.o. Prnjavor) u svojini opštine Prnjavor,
 5. a) Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o stipendiranju učenika i studenata, b) Prijedlog Rješenja o imenovanju Komisije za obradu zahtjeva za dodjelu stipendija,
 6. Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o organizovanju Javne ustanove Centar za kulturu Prnjavor
 7. a) Nacrt Odluke o usvajanju rebalansa budžeta opštine Prnjavor za 2018. godinu, b) Nacrt Odluke o izmjeni Odluke o izvršenju budžeta opštine Prnjavor za 2018. godinu,
 8. Godišnji Program rada JU Dječiji vrtić „Naša radost“ Prnjavor za radnu 2018/2019. godinu,
 9. Nacrt Programa rada Skupštine opštine Prnjavor za 2019. godinu,
 10. Izvještaj o izvršenju budžeta opštine Prnjavor za period 01.01.-30.06.2018. godine,
 11. Informacija o ostvarivanju prava porodica poginulih i nestalih boraca, ratnih vojnih invalida, boraca i civilnih žrtava rata u opštini Prnjavor,
 12. Prijedlog Rješenja o imenovanju Savjeta za ukupno praćenje izrade izmjene dijela regulacionog plana „U zoni uticaja magistralnog puta M -16.1 dionica Klašnice – Derventa, teritorija opštine Prnjavor“ (izmjena III).

 

 

ODRŽAN SASTANAK POVODOM REALIZACIJE PROJEKTA „PROMOCIJA EDUKATIVNIH SADRŽAJA O NACIONALNIM MANjINAMA U OSNOVNOŠKOLSKOM OBRAZOVANjU“

U cilju implementacije projekta „Promocija edukativnih sadržaja o nacionalnim manjinama u osnovnoškolskom obrazovanju“ danas je održan uvodni sastanak.

Sastanku su, osim načelnika opštine, Darka Tomaša i predstavnika Opštinske uprave, prisustvovali i predstavnici osnovnih škola sa područja opštine Prnjavor, Saveza nacionalnih manjina Republike Srpske i udruženja nacionalnih manjina koja djeluju na području opštine Prnjavor.

 

 

Načelnik Odjeljenja za lokalni ekonomski razvoj i društvene djelatnosti i koordinator ovog projekta, Ljubiša Šikarac rekao je, da je cilj projekta promocija edukativnih sadržaja o pripadnicima nacionalnih manjina u redovnom osnovnoškolskom obrazovanju i da je realizacija projekta definisana kroz konkretne ciljeve. „Očuvanje kulturnog identiteta i  razvijanje i jačanje multikulturalnosti promocijom kulture i običaja, a kroz uvođenje aktivnosti pod nazivom „Takmičenje osnovnih škola opštine Prnjavor o poznavanju nacionalnih manjina u BiH“. Takođe, i promocija i veća vidljivost konkretnih akcija i rada Opštinske uprave u području promovisanja jezika i prisutnosti nacionalnih manjina“, rekao je Šikarac. On je naglasio, da je projektom planirano, i da zvanična stranica Opštinske uprave bude prevedena na šest različitih jezika nacionalnih manjina, kao i priprema i štampanje biltena„Mala Evropa“. Predsjednik Saveza nacionalnih manjina Republike Srpske, Franjo Rover rekao je da Savez i udruženja nacionalnih manjina stoje na raspolaganju osnovnim školama za potrebne informacije i pomoć oko organizovanja takmičenja o poznavanju nacionalnih manjina. Opština Prnjavor je jedna od pet opština/gradova u BiH, u kojima se kroz individualne projekte sprovodi implementacija krovnog projekta Savjeta Evrope pod nazivom „Jačanje zaštite nacionalnih manjina u BiH“  kojeg finansiraju Evropska Unija i Savjet Evrope, u okviru programa Horizontal Fasiliti (Horizontal Facility) za Zapadni Balkan i Tursku.

 

OBAVJEŠTENjE O PRIVREMENOJ OBUSTAVI SAOBRAĆAJA

Odjeljenje za stambeno-komunalne poslove i investicije obavještava građane da je privremeno obustavljen saobraćaj na raskrsnici ulica Vida Nježića, Jovana Dučića i Branka Ćopića, zbog izvođenja radova na rekonstrukciji ulice Vida Nježića. Privremena obustava saobraćaja važi od 26.10.2018. godine do 16.11.2018. godine

ROK ZA PODNOŠENjE ZAHTJEVA ZA REGRESIRANO DIZEL GORIVO 30. OKTOBAR

Odjeljenje za poljorivredu, vodoprivredu i šumarstvo Opštinske uprave opštine Prnjavor obavještava poljoprivredne proizvođače (fizička i pravna lica) sa područja opštine Prnjavor, da je krajnji rok za podnošenje zahtjeva i preuzimanje regresiranog dizel goriva odobrenog za izvođenje proljećnih i jesenjih radova u poljoprivredi u 2018. godini kod ovlašćenih distributera, 30. oktobar 2018. godine. Za sve dodatne informacije poljoprivredni proizvođači mogu se obratiti u kancelarije Odjeljenja ili putem kontakt telefona 051/660-860.

BROŠURA O USPJEŠNIM ŽENAMA PRNjAVORSKE PRIVREDE

Iako je veći dio preduzeća u vlasništvu muškaraca i smatra se da preduzeća, posebno industrijska vode muškarci, iskustva u praksi pokazuju, da u značajnom broju preduzeća žene obavljaju i vode ključne poslove kao što je upravljanje finansijama, organizacija proizvodnje i komunikacija sa klijentima. U Prnjavoru ima mnogo žena koje uspješno obavljaju ove poslove, a u brošuri „Uspješne žene prnjavorske privrede“ predstavljeni su inspirativni i zanimljivi detalji o nekoliko uspjepnih žena, sa kojima, na našu sreću i zadovoljstvo uspješno sarađujemo. Brošura je pripremljena u okviru projekta „Partnerstvo za kvalitetna radna mjesta i konkurentnost“ koji se finansira u okviru projekta „Podrška lokalnim  partnerstvima za zapošljavanje u BiH“. Lokalno partnerstvo Prnjavor je jedno od 19 takvih partnerstava uspostavljenih u zemlji u okviru projekta „Podrška lokalnim partnerstvima za zapošljavanje u Bosni i Hercegovini“, koji finansira Evropska unija sa četiri miliona evra, a provodi Međunarodna organizacija rada (ILO), a koji ima za cilj prekvalifikaciju skoro 2.000 nezaposlenih osoba, te zapošljavanje najmanje njih 620 u 22 opštine u BiH. Članovi Partnerstva Prnjavor su Agencija za razvoj preduzeća Eda Banja Luka (vodeći partner), Opština Prnjavor, Zavod za zapošljavanje Republike Srpske – Biro Prnjavor, Centar srednjih škola „Ivo Andrić“ Prnjavor, MI Trivas d.o.o. i Topling d.o.o.

Uspješne žene prnjavorske privrede – brošura

PR vijest, Agencija za razvoj preduzeća Eda Banja Luka

OBAVJEŠTENjE

Odjeljenje za stambeno-komunalne poslove i investicije opštine Prnjavor, ovim putem obavještava građane, da će na lokalnom putu I reda, Put od magistralnog puta M 16.1 na Kojinom Hanu-Crkvena-Čivčije-Kokori-Brezičani (granica sa opštinom Čelinac), dionica Kojin Han-Crkvena, dana 23.10.2018. godine biti prvremeno obustavnjen saobraćaj u periodu od 8:00 do 15:00 časova, zbog asfaltiranja ove dionice puta.

OBAVJEŠTENjE

Odjeljenje za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo Opštinske uprave opštine Prnjavor obavještava javnost opštine Prnjavor da će komisija koju je formirao ministar industrije, energetike i rudarstva Republike Srpske, u srijedu, 17.10.2018. godine sa početkom u 10:00 časova, izvršiti pregled na ležištu tehničkog građevinskog kamena-krečnjaka „Grič“ kod Prnjavora, radi donošenja rješenja kojim se odobrava eksploataciono polje „Grič“.

 

 

PREDSTAVA „FRENKI I DžONI“ SUTRA U CENTRU ZA KULTURU

U Centru za kulturu u petak, 12. oktobra sa početkom u 19:30 časova gostuje predstava „Frenki i Džoni“, autora Terensa Mek Nelija. Predstavu je režirala Tea Puharić, a u glavnim ulogama su Sloboda Mićalović i Igor Đorđević, dok je Miloš Obrenović dao glas radijskog spikera. Predstava govori o skidanju emotivnih oklopa, o dozvoljavanju mogućnosti da budemo voljeni. Sloboda Mićalović i Igor Đorđević igraju dvoje usamljenih sredovječnih ljudi – nesigurnu konobaricu Frenki i kuvara Džonija, koji je upravo izašao iz zatvora. Ulaz je besplatan.

 

POZIV ZA BESPLATNU OBUKU NEZAPOSLENIH LICA ZA “CNC” OPERATERA

U okviru projekta “Partnerstvo za kvalitetna radna mjesta i konkurentnost”, koji finansira Evropska unija, a implementira Međunarodna organizacija rada raspisan je poziv nezaposlenim licima u Prnjavoru za prijavu, za učešće u besplatnoj obuci za “CNC” operatera (za drvopreradu i metalopreradu). Obuka je namijenjena nezaposlenim licima sa mjestom prebivališta na području opštine Prnjavor, sa evidencije aktivnih tražilaca posla JU Zavoda za zapošljavanje – Biro Prnjavor, starijim od 18 godina. Poziv za podnošenje prijava je otvoren do utroška raspoloživog iznosa sredstava projekta za ovu namjenu, a najkasnije do 31. decembra 2018. Više informacija o načinu prijavljivanja je dostupno u javnom pozivu, koji se može preuzeti i putem adrese http://bit.ly/2NB77R9 . Lokalno partnerstvo Prnjavor je jedno od 19 partnerstva uspostavljenih u zemlji u okviru projekta „Podrška lokalnim partnerstvima za zapošljavanje u Bosni i Hercegovini“, koji finansira Evropska unija sa 4 miliona eura, a provodi Međunarodna organizacija rada, sa ciljem prekvalifikacije oko 2.000 nezaposlenih osoba, te zapošljavanja najmanje 620 lica u 22 opštine u BiH. Članovi Partnerstva Prnjavor su Agencija za razvoj preduzeća Eda Banja Luka (vodeći partner), Opština Prnjavor, Zavod za zapošljavanje Republike Srpske – Biro Prnjavor, Centar srednjih škola “Ivo Andrić” Prnjavor, MI Trivas d.o.o. i Topling d.o.o.

Javni poziv nezaposlenim licima u Prnjavoru za prijavu za učešće u besplatnoj obuci za: CNC OPERATER (za drvopreradu i metalopreradu) u okviru projekta “Partnerstvo za kvalitetna radna mjesta i konkurentnost”

BILTEN O PROJEKTU POMOĆI PORODICAMA POGOĐENIM POPLAVAMA I KLIZIŠTIMA 2014. GODINE

Program za oporavak od poplava – stambeno zbrinjavanje koji provodi Evropska unija i UNDP osmišljen je sa ciljem da stambeno zbrine oko 3.000 osoba čiji su domovi oštećeni ili uništeni u poplavama 2014. godine, te ekonomski osnaži 555 najugroženijih porodica. Vrijednost programa je 15 miliona evra, a program finansira Evropska unija u iznosu od 12,5 miliona evra u saradnji sa Vladom Republike Srpske, Vladom Federacije BiH, UNDP-om i lokalnim vlastima. Program se implementira u 44 opštine/grada, a informativni bilten o projektu, kao i priče nekih od korisnika može se preuzeti putem linka http://bit.ly/2vufAKJ ili u pdf formatu informativni bilten.