U okviru projekta “Partnerstvo za kvalitetna radna mjesta i konkurentnost”, koji finansira Evropska unija, a implementira Međunarodna organizacija rada raspisan je poziv nezaposlenim licima u Prnjavoru za prijavu, za učešće u besplatnoj obuci za “CNC” operatera (za drvopreradu i metalopreradu). Obuka je namijenjena nezaposlenim licima sa mjestom prebivališta na području opštine Prnjavor, sa evidencije aktivnih tražilaca posla JU Zavoda za zapošljavanje – Biro Prnjavor, starijim od 18 godina. Poziv za podnošenje prijava je otvoren do utroška raspoloživog iznosa sredstava projekta za ovu namjenu, a najkasnije do 31. decembra 2018. Više informacija o načinu prijavljivanja je dostupno u javnom pozivu, koji se može preuzeti i putem adrese http://bit.ly/2NB77R9 . Lokalno partnerstvo Prnjavor je jedno od 19 partnerstva uspostavljenih u zemlji u okviru projekta „Podrška lokalnim partnerstvima za zapošljavanje u Bosni i Hercegovini“, koji finansira Evropska unija sa 4 miliona eura, a provodi Međunarodna organizacija rada, sa ciljem prekvalifikacije oko 2.000 nezaposlenih osoba, te zapošljavanja najmanje 620 lica u 22 opštine u BiH. Članovi Partnerstva Prnjavor su Agencija za razvoj preduzeća Eda Banja Luka (vodeći partner), Opština Prnjavor, Zavod za zapošljavanje Republike Srpske – Biro Prnjavor, Centar srednjih škola “Ivo Andrić” Prnjavor, MI Trivas d.o.o. i Topling d.o.o.

Javni poziv nezaposlenim licima u Prnjavoru za prijavu za učešće u besplatnoj obuci za: CNC OPERATER (za drvopreradu i metalopreradu) u okviru projekta “Partnerstvo za kvalitetna radna mjesta i konkurentnost”