Program za oporavak od poplava – stambeno zbrinjavanje koji provodi Evropska unija i UNDP osmišljen je sa ciljem da stambeno zbrine oko 3.000 osoba čiji su domovi oštećeni ili uništeni u poplavama 2014. godine, te ekonomski osnaži 555 najugroženijih porodica. Vrijednost programa je 15 miliona evra, a program finansira Evropska unija u iznosu od 12,5 miliona evra u saradnji sa Vladom Republike Srpske, Vladom Federacije BiH, UNDP-om i lokalnim vlastima. Program se implementira u 44 opštine/grada, a informativni bilten o projektu, kao i priče nekih od korisnika može se preuzeti putem linka http://bit.ly/2vufAKJ ili u pdf formatu informativni bilten.