Iako je veći dio preduzeća u vlasništvu muškaraca i smatra se da preduzeća, posebno industrijska vode muškarci, iskustva u praksi pokazuju, da u značajnom broju preduzeća žene obavljaju i vode ključne poslove kao što je upravljanje finansijama, organizacija proizvodnje i komunikacija sa klijentima. U Prnjavoru ima mnogo žena koje uspješno obavljaju ove poslove, a u brošuri „Uspješne žene prnjavorske privrede“ predstavljeni su inspirativni i zanimljivi detalji o nekoliko uspjepnih žena, sa kojima, na našu sreću i zadovoljstvo uspješno sarađujemo. Brošura je pripremljena u okviru projekta „Partnerstvo za kvalitetna radna mjesta i konkurentnost“ koji se finansira u okviru projekta „Podrška lokalnim  partnerstvima za zapošljavanje u BiH“. Lokalno partnerstvo Prnjavor je jedno od 19 takvih partnerstava uspostavljenih u zemlji u okviru projekta „Podrška lokalnim partnerstvima za zapošljavanje u Bosni i Hercegovini“, koji finansira Evropska unija sa četiri miliona evra, a provodi Međunarodna organizacija rada (ILO), a koji ima za cilj prekvalifikaciju skoro 2.000 nezaposlenih osoba, te zapošljavanje najmanje njih 620 u 22 opštine u BiH. Članovi Partnerstva Prnjavor su Agencija za razvoj preduzeća Eda Banja Luka (vodeći partner), Opština Prnjavor, Zavod za zapošljavanje Republike Srpske – Biro Prnjavor, Centar srednjih škola „Ivo Andrić“ Prnjavor, MI Trivas d.o.o. i Topling d.o.o.

Uspješne žene prnjavorske privrede – brošura

PR vijest, Agencija za razvoj preduzeća Eda Banja Luka