ПРЕЛИМИНАРНА РАНГ ЛИСТА КОРИСНИКА И РАСПОДЈЕЛА НОВЧАНИХ ПОДСТИЦАЈА ЗА САМОЗАПОШЉАВАЊЕ НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА ПРЊАВОР ЗА 2024. ГОДИНУ

На основу рјешења Градоначелника Града Прњавор, број 01/1-022-44/24 од 29.03.2024. године, члана 10. Правилника о критеријумима, начину и поступку остваривања новчаних подстицаја за самозапошљавање младих на подручју Града Прњавор за 2024. годину (“Службени гласник Града Прњавор”, број 6/24) и Записника са састанка Комисије за оцјену пријава, број 01/1-022-13-2/24 од 10.04.2024. године, Комисија за оцјену пријава за додјелу средстава у оквиру програма помоћи младима кроз “stаrt up” предузетништво,

д о н о с и:

О Д Л У К У

о утврђивању Прелиминарне ранг листе корисника и расподјели новчаних подстицаја за самозапошљавање на подручју Града Прњавор за 2024. годину

I

            Након окончаног поступка по Јавном позиву за одабир корисника новчаних подстицаја за самозапошљавање младих на подручју Града Прњавор за 2024. године, број 01/1-022-13-1/24 од 21.03.2024. године, а према укупном броју освојених бодова, Комисија утврђује Прелиминарну ранг листу корисника којима ће бити додијељени новчани подстицаји за самозапошљавање за 2024. годину:

 

Редни

број

 

Име

 

Име родитеља

 

Презиме

Укупан

број остварених бодова

(max 100)

1. Давид Саша Вујасиновић 71
2. Сања Миодраг Триван 66
3. Драган Недељко Бјелошевић 65
4. Далибор Златко Симић 65
5. Предраг Бошко Љубојевић 65
6. Владан Драган Китић 60
7. Миле Љубиша Сарић 60
8. Анђела Витомир Ћућић 59
9. Славен Саво Гајанин 54
10. Борис Милорад Вујасновић 54
11. Стефан Душан Станковић 45

Пријава апликанта Биљане Душанић није узета у разматрање јер именована не испуњава услове прописане правилником

Пријава апликанта Мирослава Душанића није узета у разматрање јер је именовани одустао.

II

Укупан износ новчаних средстава који се додјељује једном кориснику је       6.000,00 КМ за пет прворангираних корисника, а за кориснике који се на ранг листи налазе на шестој, седмој, осмој, деветој, десетој и једанаестој позицији додјељује се износ од 2.000,00 КМ.

III

Одлука о утврђивању Прелиминарне ранг листе корисника и расподјели новчаних подстицаја за самозапошљавање на подручју Града Прњавор за 2024. годину, објављује се на огласној табли и званичној интернет страници Града Прњавор.

IV

            У складу са чланом 10. Правилника о критеријумима, начину и поступку остваривања новчаних подстицаја за самозапошљавање младих на подручју Града Прњавор за 2024. године (“Службени гласник Града Прњавор”, број 6/24), подносиоци пријава могу поднијети приговор начелнику општине у року од осам дана од дана објаве ове одлуке.

Приговор се доставља на протокол Градске управе Града Прњавор сваким радним даном од 7:00 до 15:00 часова у шалтер сали или поштом на адресу Града Прњавор, ул. Карађорђева број 2, 78430 Прњавор са назнаком „Приговор на Одлуку о утврђивању Прелиминарне ранг листе корисника и расподјели новчаних подстицаја за самозапошљавање на подручју Града Прњавор за 2024. годину“.

V

Коначну ранг листу корисника објавиће градоначелник у року од 10 дана од дана истека рока за подношење приговора.

91. МЕЂУНАРОДНИ ПОЉОПРИВРЕДНИ САЈАМ У НОВОМ САДУ

Одјељење за пољопривреду, водопривреду и шумарство Градске управе града Прњавора обавјештава пољопривредне произвођаче са подручја града Прњавора, да организује једнодневни одлазак на 91. Међународни пољопривредни сајам у Нови Сад.

Одлазак на сајам планиран је за 19.05.2024. године (недјеља), са поласком у 02,00 часова са Трга српских бораца у Прњавору. Повратак са сајма је исти дан у 16,00 часова са централног паркинга сајма.

Планирани путни правац одласка је Прњавор – Модрича – Рача – Нови Сад са повратком истим путним правцем.

Заинтересовани пољопривредни произвођачи могу се јавити лично у канцеларије Одјељења или путем контакт телефона 051/660-860.

РАДНО ВРИЈЕМЕ У ДАНЕ ПРАЗНИКА

У складу са законским и подзаконским актима, Међународни празник рада је републички празник.

У дане републичког празника, у оквиру пријављеног радног времена могу да раде:

– субјекти који обављају дјелатност пружања медицинских и апотекарских услуга (хумана, стоматолошка и ветеринарска медицина и апотекарске службе),

– субјекти који обављају дјелатност производње хљеба, пецива и других пекарских производа и њихове продаје у продајном простору који је у саставу производног објекта и у властитом продајном простору специјализованом за продају хљеба, пецива и других пекарских производа,

– субјекти који обављају дјелатност трговине на мало моторним горивима и мазивима – бензинске пумпе,

– субјекти који обављају дјелатност трговине на мало цвијећем, уз истовремено регистровану трговину на мало погребном опремом,

– КП “Парк” а.д. Прњавор, техничка служба за одвоз комуналног отпада.

Закључком Градоначелника, првог дана Међународног празника рада, 1. мај (сриједа) поред наведених субјеката, могу да раде и меснице у времену од 07.00 до 11.00 часова, а другог дана празника, 2. мај (четвртак) могу да раде све трговинске и услужне радње, у времену од 07.00 до 13.00 часова.

Закључак је донесен на захтјев пословних субјеката који обављају наведену дјелатност на подручју града и указане потребе за радом истих, а у циљу задовољења потреба грађана за вријеме празника.

 

 

 

 

 

 

СЕРВИСНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА 25.04.2024. ГОДИНУ

СЕРВИСНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА 25.04.2024. ГОДИНУ

ПОЛИЦИЈСКА СТАНИЦА: У протекла 24 часа забиљежена је једна саобраћајна незгода у насељеном мјесту Штрпци, при чему је дошло до слијетања возила са коловоза. Причињена је материјална штета на возилу.

ТЕРИТОРИЈАЛНА ВАТРОГАСНО-СПАСИЛАЧКА ЈЕДИНИЦА: У протекла 24 часа није било интервенција.

ЈЗУ ДОМ ЗДРАВЉА ПРЊАВОР – ХИТНА ПОМОЋ: У протекла 24 часа обављено је 38 прегледа пацијената.

КП „ВОДОВОД“ а.д. ПРЊАВОР: Водоснабдијевање Града Прњавор је уредно. Нема планираних прекида у испоруци воде.

РЈ ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈA: У току је очитавање бројила.

 

www.prnjavorlive.info

ГРАД ПРЊАВОР ДИО ПРОЈЕКТА “ЗДРАВЕ ЗАЈЕДНИЦЕ У БИХ”

Град Прњавор учествује у пројекту „Здраве заједнице у БиХ“ чији је циљ стварање заједнице која ће усвојити и проводити здраве животне навике, те осигурати стратешки приступ у области превенције болести и промоцији здравља.

У Прњавору је данас одржана презентација овог јединственог пројекта који подразумијева активности и ангажман цијелокупне заједнице са циљем побољшања здравственог стања становништва.

Помоћник министра здравља у Влади Републике Српске, Милан Латиновић је нагласио, да се јединице локалне самоуправе у наредном периоду требају више ангажовати на промоцији спортских и физичких активности као важног стила живота грађана, како би се кроз пројекат „Здраве заједнице у БиХ“ промијенио и унаприједио садашњи приступ према здрављу и превенцији болести.

 Директор Института за популацију и развој, Емина Османагић је подсјетила, да ће се програма здраве заједнице имплементирати у наредне четири године, са тенденцијом за продужење на још осам година, те да Програм прати потребе локалне заједнице када је ријеч о здравственим услугама и превенцији болести, обухвата промоцију здравља и даје подршку градској управи на спровођењу здравствених приоритета.

“Прњавор има све услове да постане здрава заједница и да својим активностима и програмима допринесе развоју других локалних заједница у Републици Српској.”, рекла је Османагић.

Градоначелник Дарко Томаш , захвалио се, што је Прњавор изабран као једна од локалних заједница у којој ће бити имплементиран пројекат, те нагласио да је град спреман да стиче нова знања у области здравствене заштите, али и да подијели искуства из праксе.

Пројекат се имплементира у 11 локалних заједница у Републици Српској, а ради се о заједничком пројекту Министарства здравља и социјалне заштите Републике Српске и Федералног министарства здравља. Пројекат финансира Влада Швајцарске, а имплементира Институт за популацију и развој.

СЕРВИСНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА 24.04.2024. ГОДИНУ

СЕРВИСНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА 24.04.2024. ГОДИНУ

ПОЛИЦИЈСКА СТАНИЦА: У протекла 24 часа забиљежено је једно ремећење јавног реда и мира, држањем опасне животиње у насељеном мјесту Околица. Догодила се једна саобраћајна незгода на Магистралном путу у насељеном мјесту Доњи Палачковци, гдје је учествовала срнећа дивљач и путничко возило.

ТЕРИТОРИЈАЛНА ВАТРОГАСНО-СПАСИЛАЧКА ЈЕДИНИЦА: У протекла 24 часа није било интервенција.

ЈЗУ ДОМ ЗДРАВЉА ПРЊАВОР – ХИТНА ПОМОЋ: У протекла 24 часа обављено је 43 прегледа пацијената.

КП „ВОДОВОД“ а.д. ПРЊАВОР: Водоснабдијевање Града Прњавор је уредно. Нема планираних прекида у испоруци воде.

РЈ ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈA: -.

 

www.prnjavorlive.info

СЕРВИСНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА 23.04.2024. ГОДИНУ

СЕРВИСНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА 23.04.2024. ГОДИНУ

ПОЛИЦИЈСКА СТАНИЦА: У протекла 24 часа није било интервенција.

ТЕРИТОРИЈАЛНА ВАТРОГАСНО-СПАСИЛАЧКА ЈЕДИНИЦА: У протекла 24 часа није било интервенција.

ЈЗУ ДОМ ЗДРАВЉА ПРЊАВОР – ХИТНА ПОМОЋ: У протекла 24 часа обављено је 35 прегледа пацијената.

КП „ВОДОВОД“ а.д. ПРЊАВОР: Водоснабдијевање Града Прњавор је уредно. Нема планираних прекида у испоруци воде.

РЈ ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈA: Због радова на нисконапоснкој мрежи за данас су најављена планска искључења струје и то:

  • 08.30 – 13.00 Млинци,
  • 09.00 – 12.00 Јованићи,
  • 12.00 – 14.00 Малешевићи 2 и
  • 09.00 – 11.00 Укрински Луг.

 

www.prnjavorlive.info

СЕРВИСНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА 22.04.2024. ГОДИНУ

СЕРВИСНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА 22.04.2024. ГОДИНУ

ПОЛИЦИЈСКА СТАНИЦА: У протекла 24 часа догодиле су се двије саобраћајне незгоде и то једна у насељеном мјесту Шибовска и друга на Магистралном путу код Прњавора. У оба случаја све је прошло уз материјалну штету на возилима, на срећу без повријеђених лица.

ТЕРИТОРИЈАЛНА ВАТРОГАСНО-СПАСИЛАЧКА ЈЕДИНИЦА: У протекла 24 часа није било интервенција.

ЈЗУ ДОМ ЗДРАВЉА ПРЊАВОР – ХИТНА ПОМОЋ: У протекла 24 часа обављено је 87 прегледа пацијената.

КП „ВОДОВОД“ а.д. ПРЊАВОР: Водоснабдијевање Града Прњавор је уредно. Нема планираних прекида у испоруци воде.

РЈ ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈA: Због радова на нисконапоснкој мрежи за данас су најављена планска искључења струје и то:

  • 08.30 – 11.00 Којин Хан, трафо Mлин,
  • 11.00 – 12.00 Шаринци 1,
  • 12.00 – 14.00 Печенег Илова, трафо Јованићи,
  • 08.30 – 11.00 Насеобина Лишња,
  • 11.00 – 12.00 Насеобина Лишња, трафо Крусик и
  • 12.00 – 14.00 Млинци.

 

www.prnjavorlive.info

ДАНАС ИСПЛАТА СУБВЕНЦИЈЕ ЗА БОРАВАК ДЈЕЦЕ У ПРИВАТНИМ ПРЕДШКОЛСКИМ УСТАНОВАМА ЗА МЈЕСЕЦ АПРИЛ

За 246 родитеља са подручја града Прњавор који су остварили право на додјелу субвенције за боравак 290 дјеце у приватним предшколским установама, данас је исплаћена субвенција за мјесец април 2024. године.

Истичемо да је јавни позив отворен током цијеле године, те позивамо родитеље који се још нису пријавили да то учине путем шалтер сале Градске управе Града Прњавор.

ДАНАС ИСПЛАТА СТИПЕНДИЈА ЗА МЈЕСЕЦ АПРИЛ

За 264 ученика и студента са подручја града Прњавор који су остварили право на додјелу стипендије за школску 2023/2024. годину данас је исплаћена стипендија за мјесец април.

И ове, као и прошле године, стипендистима ће бити исплаћено укупно десет стипендија. Подсјећамо да се стипендије не исплаћују за мјесеце јул и август.