Grad Prnjavor učestvuje u projektu „Zdrave zajednice u BiH“ čiji je cilj stvaranje zajednice koja će usvojiti i provoditi zdrave životne navike, te osigurati strateški pristup u oblasti prevencije bolesti i promociji zdravlja.

U Prnjavoru je danas održana prezentacija ovog jedinstvenog projekta koji podrazumijeva aktivnosti i angažman cijelokupne zajednice sa ciljem poboljšanja zdravstvenog stanja stanovništva.

Pomoćnik ministra zdravlja u Vladi Republike Srpske, Milan Latinović je naglasio, da se jedinice lokalne samouprave u narednom periodu trebaju više angažovati na promociji sportskih i fizičkih aktivnosti kao važnog stila života građana, kako bi se kroz projekat „Zdrave zajednice u BiH“ promijenio i unaprijedio sadašnji pristup prema zdravlju i prevenciji bolesti.

 Direktor Instituta za populaciju i razvoj, Emina Osmanagić je podsjetila, da će se programa zdrave zajednice implementirati u naredne četiri godine, sa tendencijom za produženje na još osam godina, te da Program prati potrebe lokalne zajednice kada je riječ o zdravstvenim uslugama i prevenciji bolesti, obuhvata promociju zdravlja i daje podršku gradskoj upravi na sprovođenju zdravstvenih prioriteta.

“Prnjavor ima sve uslove da postane zdrava zajednica i da svojim aktivnostima i programima doprinese razvoju drugih lokalnih zajednica u Republici Srpskoj.”, rekla je Osmanagić.

Gradonačelnik Darko Tomaš , zahvalio se, što je Prnjavor izabran kao jedna od lokalnih zajednica u kojoj će biti implementiran projekat, te naglasio da je grad spreman da stiče nova znanja u oblasti zdravstvene zaštite, ali i da podijeli iskustva iz prakse.

Projekat se implementira u 11 lokalnih zajednica u Republici Srpskoj, a radi se o zajedničkom projektu Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske i Federalnog ministarstva zdravlja. Projekat finansira Vlada Švajcarske, a implementira Institut za populaciju i razvoj.