PROJEKAT EVROPSKE INVESTICIONE BANKE “VODOVOD I KANALIZACIJA U REPUBLICI SRPSKOJ II”

Na osnovu memoranduma potpisanog između Ministarstva finansija RS, Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede RS i Grada Prnjavora, u toku je realizacija projekta “Izgradnja vodovodne mreže opštine Prnjavor (naselja Gornja Mravica, Lišnja, Galjipovci – Ratkovac)”. Projekat predstavlja dio projekta Evropske investicione banke “Vodovod i kanalizacija u Republici Srpskoj II”,  kojim su Gradu Prnjavoru odobrena kreditna sredstva u iznosu od oko 2.700.000 KM, dok preostala sredstva od oko 1.600.000 KM finansira Grad Prnjavor.

U okviru ovog projekta biće realizovane dvije komponente: I Izgradnja vodovodne mreže za potrebe MZ Gornja Mravica, Lišnja i Galjipovci, II Izgradnja vodovodne mreže za potrebe MZ Galjipovci i Ratkovac. Ovim projektom je plan da se dugoročno riješi pitanje vodosnabdijevanja za pomenuta naselja, odnosno za oko 2.000 stanovnika.

DODJELA BESPOVRATNIH SREDSTAVA U OKVIRU PAKETA BUDžETSKE PODRŠKE EVROPSKE UNIJE ZA UBLAŽAVANjE POSLjEDICA ENERGETSKE KRIZE I PODSTICANjA ENERGETSKE TRANZICIJE

Odsjek za razvoj Gradske uprave Grada Prnjavor obavještava sve zainteresovane da je objavljen Javni konkurs za dodjelu bespovratnih finansijskih sredstava u okviru Paketa budžetske podrške Evropske unije, za ublažavanje negativnih posljedica energetske krize i podsticanja energetske tranzicije u vidu bespovratne pomoći ranjivim domaćinstvima i privredi na Zapadnom Balkanu.

Na ova sredstva, u pripadajućem iznosu, Republika Srpska je ostvarila pravo usvajanjem Akcionog plana od strane Vijeća ministara BiH.

Prihvatljivi su projekti rekonstrukcije, renoviranja, smanjenja potrošnje energije, te projekti kojima se doprinosi povećanju korišćenja obnovljivih izvora energije, kao mjere energetske efikasnosti.

Sredstva su namijenjena ulaganju u realizaciju projekata iz oblasti energetske efikasnosti i obnovljivih izvora energije, kao mjera energetske efikasnosti u stambenim objektima, a koji se odnose na povećanja energetske efikasnosti u postojećim stambenim objektima u vlasništvu ili suvlasništvu – privatni stanovi i kuće kao i u mikro, malim i srednjim preduzećima.

Predmet prijave na ovaj konkurs ne mogu biti stambeni objekti koji su namijenjeni za dalju prodaju u periodu od najmanje 3 godine.

Prihvatljivi su projekti rekonstrukcije, renoviranja, smanjenja potrošnje energije, te projekti kojima se doprinosi povećanju korišćenja obnovljivih izvora energije, kao mjere energetske efikasnosti.

Detaljne informacije o projektu i prijavne obrasce možete pronaći OVDJE.

KREIRAN PROSPEKT TURISTIČKE PONUDE GRADA PRNjAVORA

U okviru “USAID” projekta “Razvoj održivog turizma u Bosni i Hercegovini”, Odsjek za razvoj Gradske uprave Prnjavor učestvovao je u kreiranju turističkog proizvoda, koji će se naći u turističkoj ponudi za posjetioce Banjaluke i njene okoline. U pitanju je prospekt rađen po modelu “Hub and Spokes”, što podrazumijeva povezivanje glavne destinacije sa različitim turističkim destinacijama i atrakcijama u njenoj okolini. Ovaj inovativni pristup omogućava putnicima da detaljnije istraže kulturno naslijeđe i raznolikost zemlje, sve u okviru 1.5 sat vožnje.

U prospektu, čiju je izradu podržalo i Ministarstvo trgovine i turizma Republike Srpske, turistima su predstavljene dvije cjelodnevne ture od Banjaluke do Prnjavora. Prva cjelodnevna tura obuhvata pješačku posjetu centru Prnjavora, odnosno “Zavičajnom muzeju” i “Našoj prodavnici”, mjestu gdje posjetioci mogu kupiti suvenire i domaće proizvode sa područja Prnjavora. Tura se nastavlja vožnjom do crkve Brvnare, spomenika kulture zaštićenog od strane države i dalje vodi do jezera Drenova i manastira Stuplje. Druga cjelodnevna posjeta Prnjavoru predlaže obilazak Banje Kulaši sa velnes tretmanom, te degustaciju vina u vinariji “Fazan” i posjetu ergeli “Vučijak”.

Izrada turističkog proizvoda grada Prnjavora bila je jedna od glavnih tema radionice koja je u februaru ove godine održana u JU “Centar za kulturu” Prnjavor, u prisustvu predstavnika rukovodstva grada, predstavnika Ministarstva trgovine i turizma Republike Srpske, te predstavnika javnih ustanova i ugostiteljskih objekata sa turističkim potencijalom.

Kompletan program posjeta banjalučkoj regiji možete vidjeti OVDJE .

 

 

JAVNI POZIV ZA DODJELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA POLjOPRIVREDNIM PROIZVOĐAČIMA I PRERAĐIVAČIMA

Obavještavamo javnost da je otvoren Javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava poljoprivrednim proizvođačima i prerađivačima, koji se finansira od strane Fondacije za održivi razvoj „Progresus“.

Poziv je otvoren do 14. oktobra 2023. godine do 23.59 časova.

Opšti cilj poziva je povećanje efikasnosti i konkurentnosti poljoprivrednih proizvođača i prerađivača, razvoj tehnologije proizvodnje, unapređenje korišćenja kapaciteta i upravljanja resursima, poboljšanje uslova održivosti i poslovanja.

Na predmetni poziv mogu se prijaviti samostalni preduzetnici i pravna lica registrovana za poljoprivrednu djelatnost.

Ukupni prihvatljivi troškovi nabavke sastoje se iz bespovratnih sredstava i sopstvenog učešća. Iznos bespovratnih sredstava, koja čine najviše 70% ukupnih troškova, kreće se od 2.500 do 25.000 evra, dok ostatak obezbjeđuje aplikant.

Prijava se vrši putem elektronskog sistema Fondacije za podnošenje i obradu prijava, te realizaciju projekata (POS sistem) na adresi pos.forsrpska.org.

U prilogu vam dostavljamo Smjernice za podnosioce prijava, a detaljne informacije o pozivu dostupne su OVDJE.

 

JAVNI POZIV ZA DOSTAVLjANjE PRIJAVA ZA DODJELU NOVČANIH SREDSTAVA ZA SUFINANSIRANjE INVESTICIONIH ULAGANjA ZAJEDNICA ZA UPRAVLjANjE ZGRADAMA NA TERITORIJI GRADA PRNjAVOR

Na osnovu člana 3. Pravilnika o uslovima, načinu i postupku odobravanja i isplate novčanih sredstava na ime pomoći Zajednicama za upravljanje zgradama na teritoriji opštine Prnjavor („Službeni glasnik opštine Prnjavor“, broj 30/17), Gradonačelnik objavljuje

J A V N I    P O Z I V

za dostavljanje prijava za dodjelu novčanih sredstava za sufinansiranje investicionih ulaganja Zajednica za upravljanje zgradama na teritoriji grada Prnjavor

Pozivaju se Zajednice za upravljanje zgradama na teritoriji grada Prnjavor (u daljem tekstu Zajednice) da podnesu prijave za dodjelu novčanih sredstava za sufinansiranje investicionih ulaganja u 2023. godini.

Novčana sredstva dodjeljuju se Zajednicama na osnovu Predračuna investicionog ulaganja.

Zajednice koje imaju namjeru konkurisati za dodjelu novčanih sredstava trebaju ispunjavati sledeće uslove:

 • Da je podnosilac zahtjeva za investiciono ulaganje registrovan u skladu sa Zakonom o održavanju zgrada („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 101/11), i Pravilnikom o upisu u registar Zajednica zgrada, sa obrascima akata za jedinstvenu primjenu Zakona o održavanju zgrada („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 27/12), odnosno da je upisan u Registar zajednica zgrada koji se vodi u Odjeljenju za stambeno-komunalne poslove i investicije, što dokazuje uvjerenjem izdatim od navedenog odjeljenja,
 • Da dostave dokaz o izmirenim obavezama po osnovu utvrđene komunalne naknade svih etažnih vlasnika (vlasnika stanova, poslovnih prostora i garaža pod zgradom), prilaganjem uvjerenja od strane Odjeljenja za finansije,
 • Da dostave dokaze o izmirenim obavezama po osnovu poreza na nepokretnosti, prilaganjem uvjerenja od strane Poreske uprave Republike Srpske – Organizaciona jedinica Prnjavor,
 • Da dostave dokaz o finansijskom učešću Zajednica u investicionom ulaganju.

Prijave za dodjelu novčanih sredstava podnose se u šalter sali gradske uprave Prnjavor i dostavljaju Odjeljenju za stambeno-komunalne poslove i investicije, sa naznakom „Za komisiju za odabir finansiranja investicionog ulaganja“.

Prijava treba da sadrži:

 • Popunjen obrazac prijave,
 • Ovjerenu kopiju rješenja o registraciji,
 • Ovjerenu kopiju uvjerenja o plaćenoj komunalnoj naknadi,
 • Ovjerenu kopiju uvjerenja o plaćenom porezu na nepokretnosti,
 • Transakcijski račun i
 • Investiciono ulaganje (predračunska vrijednost radova izrađena od strane ovlaštenih lica), kojim Zajednica konkuriše za dodjelu sredstava.

Grad Prnjavor po okončanom javnom pozivu dodjeljuje novčana sredstva Zajednicama čije je finansijsko učešće u Projektu najveće, te čiji kumulativni zbir na rang listi bude odgovarao sredstvima planiranim u budžetu opštine za te namjene.

Komisija pregleda dokumentaciju, sačinjava rang listu Predračuna investicionog ulaganja Zajednica i u roku od tri dana od dana zatvaranja Javnog poziva dostavlja Gradonačelniku prijedlog raspodjele.

Na osnovu dostavljenog prijedloga, Gradonačelnik donosi Odluku o načinu raspodjele sredstava sa određene budžetske pozicije.

Javni poziv za dodjelu sredstava  Zajednicama objavljen je 01.08.2023. godine i traje 8 (osam) dana od dana objavljivanja. Naknadno predate i nepotpune prijave neće biti uzete u razmatranje.

Sve informacije zainteresovani mogu dobiti na telefon broj: 051/663-740, lokal 117.

ODRŽAN SASTANAK PREDSTAVNIKA ŠKOLE, GRADSKE UPRAVE I PRIVREDNIH SUBJEKATA U CILjU UNAPREĐENjA SARADNjE I DUALNOG OBRAZOVANjA

U svrhu daljeg unapređenja saradnje škole sa privrednim subjektima sa područja Prnjavora i sa gradskom upravom, a na programima razvoja sistema dualnog obrazovanja koje provodi Regionalni investicioni fond( eng: Regional Challenge Fund) zemalja zapadnog Balkana, danas je u prostorijama JU CSŠ “Ivo Andrić” Prnjavor održan prvi konsultativni sastanak predstavnika škole, gradske uprave i nekoliko privrednih subjekata sa teritorije naše lokalne zajednice. Predstavnici preduzeća: “Armako”, ” Topinoks”, “Topling” i “Ferostil-Mont” su upoznati sa aktivnostima koje provodi gore navedeni fond kroz pozive za dodjeljivanje bespovratnih sredstava konzorcijumima koji se sastoje od škole kao nosioca budućeg projekta i partnerskih preduzeća, uz podršku lokalnih vlasti i resornog ministarstva.

Privrednici su iskazali zainteresovanost za učešće u projektu čijom eventualnom uspješnom realizacijom bi po završetku projekta dobili obučenu radnu snagu koja im je potrebna za poslovne aktivnosti, a škola bi sa svoje strane znatno poboljšala materijalno tehničke uslove i osavremenila odvijanje praktične nastave za uključena zanimanja, a sve u skladu sa zahtjevima modernog tržišta rada. Napominjemo da će u svim predstojećim aktivnostima biti izuzetno značajna i obećana pomoć i podrška gradskih organa Grada Prnjavor.

izvor: JU Centar srednjih škola “Ivo Andrić” Prnjavor

OTVOREN JAVNI POZIV ZA PODRŠKU INVESTICIJAMA U PRERADU I MARKETING POLjOPRIVREDNO-PREHRAMBENIH PROIZVODA

Obavještavamo sve zainteresovane da je od danas, 20.04.2023, otvoren Javni poziv za podršku investicijama u preradu i marketing poljoprivredno-prehrambenih proizvoda, koji se finansira u okviru projekta EU4Agri.

Poziv je otvoren do 20. juna 2023. godine do 23.59 časova.

Opšti cilj poziva je unaprijeđenje prerađivačkog procesa i marketinga u poljoprivrednoj i prehrambenoj industriji.

Na predmetni poziv mogu se prijaviti preduzetnici, zadruge, mikro, mala i srednja preduzeća, te svi projekti koji se isključivo odnose na proizvodnju proizvoda za ljudsku prehranu.

Ukupan budžet Poziva iznosi 2 miliona KM, dok se iznos bespovratnih sredstava po projektu kreće od 30.000 do 350.000 KM.

Detaljne informacije o pozivu dostupne su OVDJE.

Molimo aplikante iz Republike Srpske da na imejl [email protected] potvrde prijavu prijedloga projekta u okviru ovog poziva.

SERVISNE INFORMACIJE ZA 13.03.2023. GODINU

SERVISNE INFORMACIJE ZA 13.03.2023. GODINU

POLICIJSKA STANICA: U protekla 24 časa dogodile su se dvije saobraćajne nezgode, jedna u naseljenom mjestu Donji vijačani, a druga u naseljenom mjestu Vučijak. U oba slučaja je sve prošlo uz materijalnu štetu, na sreću bez povrijeđenih lica.

TERITORIJALNA VATROGASNO-SPASILAČKA JEDINICA: U protekla 24 časa nije bilo intervencija.

JZU DOM ZDRAVLjA PRNjAVOR – HITNA POMOĆ: U protekla 24 časa obavljeno je 83 pregleda pacijenata.

KP „VODOVOD“ a.d. PRNjAVOR: Uredno snabdijevanje vodom. Nema planskih isključenja.

RJ ELEKTRODISTRIBUCIJA: Za danas su najavljena planska isključenja struje zbog radova na nisko naponskoj mreži i to:

 • 09.00 – 15.00 Ratkovac, Galjipovci, Čorle, Srpovci, Lišnja i Mravica,
 • 09.00 – 12.00 Vršani, trafo stanica Jarevac,
 • 12.00 – 14.00 Mlinci,
 • 09.00 – 12.00 Štrpci, trafo stanica Begovci i
 • 12.00 – 14.00 Štrpci, trafo stanica Muse.

 

www.prnjavorlive.info

JAVNI OGLAS ZA IMENOVANjE TRI ČLANA OPŠTINSKE IZBORNE KOMISIJE PRNjAVOR

Na osnovu člana 2.12 stav 5. Izbornog zakona Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, br. 23/01, 07/02, 09/02, 20/02, 25/02, 04/04, 20/04, 25/05, 52/05, 65/05, 77/05, 11/06, 24/06, 32/07, 33/08, 37/08, 32/10, 18/13, 7/14, 31/16, 41/20, 38/22, 51/22 i 67/22), člana 7. Uputstva o utvrđivanju kvalifikacija, broju, imenovanju, obuci i razrješenju članova izborne komisije osnovne izborne jedinice u Bosni i Hercegovini (“Službeni glasnik BiH”, br. 67/21, 73/21, 1/22 i 13/22), člana 37. Statuta opštine Prnjavor („Službeni glasnik opštine Prnjavor“, br. 15/17 i 12/18) i člana 1. Odluke o objavljivanju Javnog oglasa za imenovanje tri člana Opštinske izborne komisije Prnjavor („Službeni glasnik opštine Prnjavor“, broj 30/22), Skupština opštine Prnjavor, raspisuje 

JAVNI OGLAS

za imenovanje tri člana Opštinske izborne komisije Prnjavor

            I Raspisuje se Javni oglas za imenovanje tri člana Opštinske izborne komisije Prnjavor. U Opštinsku izbornu komisiju Prnjavor imenuju se predsjednik i dva člana.

Kod izbora za članove Opštinske izborne komisije Prnjavor vodiće se računa, u smislu člana 2.14. Izbornog zakona BiH:

1) da sastav Opštinske izborne komisije odražava zastupljenost konstitutivnih naroda, uključujući i ostale, vodeći računa o poslednjem popisu stanovništva provedenom na državnom nivou,

2) da sastav Opštinske izborne komisije odražava ravnopravnu zastupljenost polova u skladu sa Zakonom o ravnopravnosti polova u Bosni i Hercegovini.

II Nadležnost Opštinske izborne komisije regulisana je Izbornim zakonom BiH, Izbornim zakonom Republike Strpske i odgovarajućim podzakonskim propisima.

III Mandat

1) Mandat članova Opštinske izborne komisije traje sedam godina i teče od dana davanja saglasnosti Centralne izborne komisije na rješenje Skupštine opštine Prnjavor o imenovanju članova Opštinske izborne komisije.

2) Članovi Opštinske izborne komisije ne zasnivaju radni odnos.

3) Članovi Opštinske izborne komisije imaju pravo na mjesečnu naknadu u skladu sa Zakonom i Odlukom o visini naknade za rad članova izborne komisije osnovne izborne jedinice u BiH.

IV  Opšti i posebni uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju

Opšti uslovi:

1) da ima pravo glasa,

2) da je lice sa odgovarajućom stručnom spremom i iskustvom u sprovođenju izbora.

Posebni uslovi:

1) da ima prebivalište na području opštine Prnjavor,

2) da ima završen fakultet, VII/1 stepen stručne spreme ili završen fakultet bolonjskog sistema studiranja sa najmanje 180 ETCS i

3) da posjeduje iskustvo u sprovođenju izbora:

 1. članstvo u izbornoj komisiji i
 2. članstvo u biračkom odboru na izborima obuhvaćenim Izbornim zakonom BiH.

V Sukob interesa.

1) U smislu člana 2.3. i 1.8. stav 6.  Izbornog zakona Bosne i Hercegovine za člana Opštinske izborne komisije ne može se kandidovati lice:

 1. 1. koje se ne može kandidovati u smislu odredbi članova 1.6, 1.7 i 1.7a Izbornog zakona BiH,
 2. 2. koje je član najvišeg izvršno-političkog organa političke stranke ili koalicije (predsjednik, potpredsjednik, generalni sekretar ili član izvršnog odbora ili glavnog odbora),
 3. 3. koje je nosilac izabranog mandata ili je član izvršnog organa vlasti, osim u slučajevima predviđenim članom 2.12 stav 4. Izbornog zakona BiH,
 4. 4. koje je kandidat za izbore za bilo koji nivo vlasti,
 5. 5. kojem je izrečena kazna za radnju koja predstavlja težu povredu izbornih zakona ili propisa za koju je lično odgovorno, u poslednje četiri godine, računajući od dana pravosnažnosti odluke,
 6. koje obavlja izvršnu funkciju, kako je utvrđeno odredbama člana 1.8 satv 6. Izbornog zakona BiH, odnosno lice koje je na dužnost imenovao Savjet ministara BiH, Vlada Federacije BiH, Vlada Republike Srpske, kantonalna vlada i skupština opštine.

2) U smislu člana 2.12 stav 7. Izbornog zakona Bosne i Hercegovine član Izborne komisije ne može biti zastupnik, odnosno punomoćnik političkog subjekta koji učestvuje na izborima niti lice koje je pravosnažnom sudskom presudom osuđeno na kaznu zatvora u trajanju od šest mjeseci ili duže.

3) Član izborne komisije može biti predsjednik ili sudija redovnog suda, sekretar skupštine opštine, lica profesionalno zaposlena u opštinskim organima uprave i druga lica, ako ispunjavaju uslove određene članom 2.2 Izbornog zakona BiH, a nemaju smetnji iz člana 2.3 Izbornog zakona BiH.

VI Potrebna dokumenta

Prijava na Javni oglas sadrži prijavni obrazac sa kontakt podacima podnosioca prijave, listom dostavljenih dokumenata i svojeručni potpis podnosioca prijave, i dokumente o ispunjavanju opštih i posebnih uslova, u originalu ili ovjerenoj kopiji, i to:

1) uvjerenje o državljanstvu (ne starije od šest mjeseci),

2) izvod iz matične knjige rođenih,

3) obrazac PBA-3 o prebivalištu (ne stariji od tri mjeseca od dana izdavanja od strane nadležnog organa),

4) dokaz o stručnoj spremi – ovjerenu kopiju diplome o stečenoj stručnoj spremi, nostrifikovanu-priznatu diplomu ukoliko fakultet nije završen u Bosni i Hercegovini, uključujući i diplome stečene nakon 06.04.1992. godine, u nekoj od država nastalih raspadom SFRJ, a u skladu sa propisima nadležnog organa koji vrši nostrifikaciju priznavanje inostranih diploma,

5) dokaz o posjedovanju iskustva u sprovođenju izbora (dokaz o posjedovanju izbornog iskustva mora sadržavati podatke o nazivu izborne komisije i mandatnom periodu, odnosno vrsti i godini izbora i nazivu biračkog mjesta u kojem je kandidat bio član biračkog odbora, te podatak da je imenovani kandidat bio angažovan u radu biračkog odbora i obavljao tu dužnost),

6) dokaz o naučnom zvanju i/ili položenom pravosudnom ispitu i/ili nosiocu pravosudne funkcije i/ili prisustvu obukama u organizaciji Centralne izborne komisije BiH (član 10. stav 7. tačka a) Uputstva propisano je dodatno bodovanje po osnovu stručne spreme kandidata koji su pravni stručnjaci sa iskustvom u sprovođenju izbora i/ili izborni stručnjaci),

7) svojeručno potpisanu i kod nadležnog organa ovjerenu izjavu o nacionalnom izjašnjenju kandidata sa posljednjeg popisa stanovništva u Bosni i Hercegovini,

8) svojeručno potpisanu i kod nadležnog organa ovjerenu izjavu da se na njega ne odnose odredbe člana 2.3 Izbornog zakona BiH,

9) svojeručno potpisanu i kod nadležnog organa ovjerenu izjavu kandidata da ne obavlja izvršnu funkciju kako je to utvrđeno odredbama člana 1.8 stav 6. Izbornog zakona BiH,

10) svojeručno potpisanu i kod nadležnog organa ovjerenu izjavu kandidata da nije lice obuhvaćeno članom 2.12 stav 7. Izbornog zakona Bosne i Hercegovine,

11) popunjen upitnik Centralne izborne komisije.

Sa kandidatima koji budu ispunjavali uslove Javnog oglasa Komisija za provođenje postupka po Javnom oglasu za imenovanje tri člana Opštinske izborne komisije Prnjavor obaviće intervju o čemu će kandidati, pisanim pozivom biti obaviješteni najkasnije tri dana prije održavanja intervjua, na adresu koju su naznačili u prijavi.

Centralna izborna komisija sačinjava listu pitanja iz četiri različite oblasti  zakonodavstva i izbornog procesa, za intervju sa kandidatima bez odgovora na pitanja, koja je dostupna na internet stranici Centralne izborne komisije bosne i Hercegovine.

Imajući u vidu ovlašćenja ombudsmana, koja proističu iz člana 16. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 41/03), dokumenti koji budu dostavljeni uz prijavu neće biti vraćeni kandidatima.

VII Rok i mjesto objavljivanja i podnošenja prijava

1) Javni oglas objaviće se u „Službenom glasniku Republike Srpske“ i dnevnom listu „Euroblic“.

2) Rok za podnošenje prijava je osam dana od dana posljednjeg objavljivanja Javnog oglas u jednom od glasila iz tačka 1) poglavlja VII.

3) Javni oglas će se objaviti i na zvaničnoj internet stranici Opštine Prnjavor (www.opstinaprnjavor.net), ali se ta objava neće računati u rokove za prijavljivanje kandidata.

4) Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.

5) Prijave sa dokazima o ispunjavanju opštih i posebnih uslova mogu se dostaviti lično  u šalter salu Opštinske uprave opštine Prnjavor (Ul. Karađorđeva, broj 2) ili putem pošte na adresu: Skupština opštine Prnjavor, Ulica Svetog Save, br. 10, 768430 Prnjavor, sa naznakom „Komisija za provođenje postupka po Javnom oglasu za imenovanje tri člana Opštinske izborne komisije Prnjavor“.

Prijavni obrazac, obrasci izjava iz poglavlja VI tačke: 7, 8, 9. i 10. i Upitnik o podacima kandidata mogu se preuzeti u šalter sali Opštinske uprave opštine Prnjavor ili u nastavku teksta

Prijavni obrazac za člana Opštinske izborne komisije Prnjavor

Izjava o nacionalnom opredjeljenju 

Izjava / član 2.3 Izbornog zakona Bosne i Hercegovine 

Izjava / član 1.8 stav 6. Izbornog zakona Bosne i Hercegovine 

Izjava / član 2.12 stav 7. Izbornog zakona Bosne i Hercegovine 

Upitnik o podacima kandidata 

JAVNI POZIV ZA ANGAŽOVANjE LICA KOJA ĆE VRŠITI USLUGU ANKETIRANjA

Na osnovu člana 59. zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16, 36/19 i 61/21) i člana 3. Odluke o ispitivanju zadovoljstva građana radom Opštinske uprave i Skupštine opštine Prnjavor („Službeni glasnik opštine Prnjavor“, broj 32/17), načelnik opštine Prnjavor raspisuje:

JAVNI POZIV

za angažovanje lica koja će vršiti uslugu anketiranja

Pozivaju se zaiteresovana lica sa područja opštine Prnjavor da podnesu prijavu za vršenje uslugu anketiranja u cilju ispitivanja zadovoljstva građana radom opštinske uprave i Skupštine opštine Prnjavor za 2022. godinu.

Uslovi:

 • Da je lice punoljetno;
 • Da je državljanin Republike Srpske, Bih;
 • Da ima prebivalište na području opštine Prnjavor
 • Da je lice završilo obuku za anketiranje.

Potrebna dokumentacija:

 • Ovjerena kopija lične karte,
 • Uvjerenje o državljanstvu Republike Srpske, BiH;
 • Uvjerenje (dokaz) o završenoj obuci za anketiranje.

Prijave dostaviti na adresu: Opštinska uprava opštine Prnjavor, ulica Karađorđeva broj 2, Prnjavor u roku od 5 dana od dana objavljivanja Javnog poziva.

Prijave na Javni poziv se primaju od 25.11.2022. godine do 30.11.2022. godine.