Odjeljenje za lokalni ekonomski razvoj i društvene djelatnosti obaještava omladinske organizacije, neformalne grupe i pojedince sa područja opštine Prnjavor da Fondacija SHL nudi finansijsku i mentorsku podršku mladima kroz dva oblika podrške: Fond omladinskog angažmana (namijenjen lokalnim inicijativama u Bih) i Movements Across Borders (fond za prekograničnu saradnju mladih iz BiH i Republike Srbije).

Program Omladinski angažman je otvoren tokom cijele godine, tako da ne postoji fiksni rok za dostavljanje projekata.

Sve dodatne informacije zainteresovani mogu pronaći na stranici: http://shl.ba/index.php/lat/omladinski-angazman.