U okviru projekta „Partnerstvo za konkurentnost i radna mjesta“, održan je prvi radni sastanak za izradu Akcionog plana zapošljavanja Opštine Prnjavor za period 2018-2020 godine. Radnom sastanku su prisustvovali predstavnici Opštine Prnjavor, Biroa za zapošljavanje, Centra srednjih škola “Ivo Andrić”, preduzeća “Trivas” i Ede. Na sastanku je diskutovano o rezultatima prezentovane analize tržišta rada opštine Prnjavor i potencijalnim mjerama za zapošljavanje, kao i o načinu pripreme Akcionog plana.

Akcioni plan zapošljavanja opštine Prnjavor predstavlja osnovni instrument sprovođenja aktivne politike zapošljavanja i uspostavljanja efikasnog sistema tržišta rada, kojim se definišu prioriteti i ciljevi politike zapošljavanja. Osnov za utvrđivanje Akcionog plana predstavlja Strategija zapošljavanja Republike Srpske za period 2016 – 2020. i Strategija razvoja Opštine Prnjavor za period 2012-2020. Akcioni plan će, pored ostalog, obuhvatiti razrađen plan implementacije za 2018. godinu sa utvrđenim programima, mjerama i projektima koji će se realizovati na teritoriji opštine kako bi se dostigli zacrtani ciljevi i postiglo održivo povećanje zaposlenosti.

Naredne aktivnosti u vezi sa pripremom Akcionog plana će obuhvatiti definisanje ciljeva i mjera za realizaciju ciljeva i razrada plana implementacije, a nosioci tih aktivnosti će biti radna grupa za izradu Akcionog plana koja je sačinjena od članova partnerstva za zapošljavanje opštine Prnjavor. Učesnici sastanka su izrazili uvjerenje da će priprema Akcionog plana predstavljati značajan korak u realizaciji cilja projekta – poslovnog osposobljavanja 75 osoba, zapošljavanja 50 osoba, kao i povećanje zapošljivosti 150 osoba sa područja opštine Prnjavor, te da će u velikoj mjeru doprinijeti usklađivanju ponude i tražnje na tržištu rada opštine Prnjavor.

Projekat je finansiran u okviru projekta Podrška lokalnim partnerstvima za zapošljavanje u Bosni i Hercegovini, koji je finansiran od strane Evropske unije i implementiran od strane Međunarodne organizacije rada (ILO).