U kabinetu načelnika opštine Prnjavor danas je potpisan Protokol o saradnji Opštine Prnjavor i Garantnog fonda Republike Srpske. Prema riječima potpisnika, protokol predviđa uslove i način na koji će u narednom periodu biti ostvarena saradnja, a potpisnici su složni u ocjeni da će od toga najviše koristi imati privrednici sa područja opštine Prnjavor.

Načelnik opštine Prnjavor Darko Tomaš istakao je da se značaj protokola koji je danas potpisan odnosi prije svega na domaće privrednike, te izrazio uvjerenost da će predstavljati jedan vid olakšanja u njihovom poslovanju.

“Protokol je manje vezan za Opštinu Prnjavor, koja je ovom procesu tehničko lice, a više za privrednike sa područja naše opštine kojima otvara novu mogućnost, odnosno garancije prilikom njihovih kreditnih zaduženja”, naglasio je Tomaš i dodao da će Opština Prnjavor biti na raspolaganju za pomoć, kako privrednicima, tako i Garantnom fondu.

Direktor Garantnog fonda Republike Srpske Radivoje Krčmar istakao je da je potpisivanje protokola početak saradnje, te da će ona u narednom periodu biti intenzivirana.

“Prije ovoga, imali smo nekoliko sastanaka na kojima smo dogovorili današnje potpisivanje, a naši će saradnici u narednom periodu doći i privrednicima konkretnije ukazati na to koje su pogodnosti i kako im Garanti fond može pomoći”, naglasio je Krmar.