Odjeljenje za inspekcijske poslove obavještava stanovništvo opštine Prnjavor da je u cilju sprečavanja i suzbijanja zaraznih bolesti načelnik opštine Prnjavor donio  Naredbu o obaveznoj jesenjoj sistematskoj deratizaciji na teritoriji opštine Prnjavor. Jesenja sistematska deratizacija će biti sprovedena na teritoriji opštine Prnjavor u periodu od 2. do 29. oktobra, a deratizacija obuhvata: zgrade državne uprave i objekte kojima gazduje opština, predškolske, školske i vjerske objekte, objekte državnih i privatnih preduzeća, objekte privatnih uslužnih, trgovinskih, zanatskih i ugostiteljskih radnji, stambene objekte i individualna domaćinstva, javne zelene površine, obale rijeka i kanalizacionu mrežu. Deratizaciju će obavljati preduzeće „Sanitarac“ doo Vlasenica. Protiv preduzeća i odgovornih lica u preduzećima, vlasnika privatnih samostalnih radnji, vlasnika stambeno-porodičnih zgrada, nosilaca stanarskog prava, vlasnika stanova i pomoćnih objekata koji ne postupe u skladu sa Naredbom biće podnesene prekršajne prijave. Plaćanja usluge deratizacije oslobođena su domaćinstva porodica poginulih i nestalih boraca i ratnih vojnih invalida od 1-4 kategorije. Primjedbe i prigovore na kvalitet izvršene deratizacije u toku akcije, mogu se dostaviti Odjeljenju za inspekcijske poslove – inspekciji za hranu i sanitarnu zaštitu.