Odjeljenje za prostorno uređenje obavještava građane i stručnu javnost sa područja opštine Prnjavor da mogu izvršiti javni uvid u zahtjev i dokumentaciju za izdavanje ekološke dozvole za farmu za tov pilića, na lokaciji k.č. 1360/1 i 1358/1 k.o. Gornji Palačkovci, što odgovara br. parcela 130/3 i 130/6 (stari premjer) k.o. Palačkovci, opština Prnjavor kapaciteta 20.000 brojlera po turnusu, investitora Ružičić Darka iz Gornjih Palačkovaca, opština Prnjavor, u prostorijama Opštinske uprave opštine Prnjavor, Odjeljenja za prostorno uređenje, ulica Karađorđeva broj 2, prizemlje, kancelarija broj 4, i to svakim radnim danom od 7:00 do 15:00 časova u periodu od 23.10.2017. godine do 23.11.2017. godine. Primjedbe i mišljenja na navedenu dokumentaciju za izdavanje ekološke dozvole za farmu za tov pilića, kapaciteta 20 000 brojlera po turnusu, investitora Ružičić  Darka iz Gornjih Palačkovaca, opština Prnjavor, dostaviti u pismenoj formi lično ili poštom Odjeljenju za prostorno uređenje, Opštinske uprave opštine Prnjavor. Sve informacije u vezi sa javnim uvidom u predmetni zahtjev mogu se dobiti lično u Odjeljenju za prostorno uređenje, kancelarija broj 4. i putem telefona broj 051/663-162 i 051/663-740, lokal 227.