ANKETA O KVALITETU USLUGE OPŠTINSKE UPRAVE

Opštinska uprava opštine Prnjavor pokrenula je anketu o ocjeni kvaliteta servisa/usluga, kao i ocjenu ključnih nepravilnosti u njenom radu koju uočavaju građani. Anketa se provodi u okviru aktivnosti izrade Plana integriteta i građanima će biti dostupna na internet stranici do 31. maja. Plan intergiteta je interni preventivni antikorupcijski dokument u kome je sadržan skup mjera pravne i praktične prirode kojima se sprječavaju i otklanjaju mogućnosti za nastanak i razvoj različitih oblika koruptivnog ponašanja i drugih oblika narušavanja integriteta u okviru institucije kao cjeline, pojedinih organizacionih jedinica i pojedinačnih radnih mjesta, a koji nastaje kao rezultat samoprocjene i samokontrole izloženosti institucije rizicima. Opštinska uprava opštine Prnjavor pokrenula je aktivnosti na pripremi i izradi Plana integriteta, u cilju uspostavljanja i poboljšanja, odnosno unapređenja rada institucije. Plan integriteta je sredstvo za povećanje svijesti o slabim tačkama u radu institucije i odražava sposobnost sistema da se odupre nepravilnostima koje prouzrokuju koruptivne, etički i profesionalno neprihvatljive postupke.

Klikom na link možete popuniti anketni upitnik  https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdqHoHQNYWf3NCfdzdVCWcf7Zwu1OTX4tibykoza32yeD7uRg/viewform

Zahvaljujemo na učešću!

PREDSTAVLjENA KAMPANjA „ZAUSTAVIMO NASILjE I SEKSUALNO NASILjE NAD ŽENAMA I DJECOM U BIH – ŠUTNjA NIJE ZLATO“

U sali Skupštine opštine Prnjavor danas je održan sastanak i predstavljena kampanja  „Zaustavimo nasilje i seksualno nasilje nad ženama i djecom u BiH – šutnja nije zlato“. Kampanja se realizuje u periodu novembar, 2016 – oktobar, 2017. godine i tretira problem neodgovarajućih kazni za počinioce nasilja i seksualnog nasilja nad ženama i djecom u BiH. Sastanak je organizavalo Udruženje „Žena ženama“ u partnerstvu sa Udruženjem građana „Ženski Interaktivni Ruralni Centar“ –„ŽIR“, a u sklopu projekta „Ljudska prava svim ženama u BiH“. Navedeni projekat je sastavni dio programa održivosti civilnog društva u BiH (CSSP) kojeg implementiraju Centri civilnih inicijativa (CCI) i Centar za promociju civilnog društva (CPCD), uz finasijsku podršku Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID) u BiH. Na današnjem sastanku se govorilo o učestalosti i opsegu nasilja i seksualnog nasilja nad ženama i djecom u BiH.

IZBOR NAJUREĐENIJEG DVORIŠTA/FOTO GALERIJA (PRVI DIO)

Komisija za izbor najuređenijeg dvorišta obišla je šest prijavljenih dvorišta u akciji „Izbor najuređenijeg dvorišta“. Članovi komisije obilazak će nastaviti u ponedjeljak, 29. maja. U foto galeriji možete pogledati dvorišta JU Gimnazija Prnjavor i JU Centar srednjih škola „Ivo Andrić“ Prnjavor, zatim dvorište Spasojević Mirjane, Čapljak Dragiše, Vrhovac Dragutina i Vujinović Velibora.

ZAVRŠENA IZGRADNjA JAVNE RASVJETE U VELIKOJ ILOVI I REKONSTRUKCIJA U NASEOBINI LIŠNjA

U mjesnoj zajednici Velika Ilova, zaseok Trivalići završeni su radovi na izgradnji javne rasvjete. Riječ je o ugradnji lampi na postojeće betonske stubove, nisko naponske mreže. Takođe, završeni su i radovi na rekonstrukciji postojeće javne rasvjete uz magistralni put M16.1, Klašnice-Prnjavor-Derventa, dionica kroz naseljeno mesto Naseobina Lišnja. Radi se o zamjeni 29 rasvjetnih tijela, jer su ista bila neispravna zbog tehničkih nedostataka u konstrukciji. Radovi su finansirani iz opštinskog budžeta u sklopu plana kapitalnih ulaganja, a izvođač radova je preduzeće “MIG ELEKTRO” doo Mrkonjić Grad.

 

 

IZBOR NAJUREĐENIJIH DVORIŠTA – U TOKU OBILAZAK PRIJAVLjENIH DVORIŠTA

slika 1Obilazak dvorišta prijavljenih u akciji „Izbor najuređenijeg dvorišta“, Komisija za izbor najuređenijeg dvorišta započela je u ulici Rade Vranješević na broju 1. Na ovoj adresi nalaze se dva dvorišta, prijavljena u kategoriji – dvorište školskih objekata, i to dvorište JU Gimnazija Prnjavor i JU Centar srednjih škola „Ivo Andrić“ Prnjavor. Komisija je obišla i četiri dvorišta u kategoriji – dvorište porodičnih stambenih objekata, i to dvorište Spasojević Mirjane u ulici Svetog Jovana, zatim dvorište Čapljak Dragiše u ulici Braće Jugovića, kao i dvorište Vrhovac Dragutina u Okolici i dvorište Vujinović Velibora u ulici Cara Lazara.

Članovi komisije obilazak prijavljenih dvorišta će nastaviti u ponedjeljak, 29. maja. U akciji „Izbor najuređenijeg dvorišta“ prijavljeno je ukupno 12 dvorišta i to 9 dvorišta porodičnih stambenih objekata i 3 dvorišta školskih objekata. Inače, prijave za izbor najuređenijeg dvorišta porodičnog stambenog objekta, dvorišta zajednice etažnih vlasnika, dvorišta školskog objekta, te balkona/terase zainteresovani građani su mogli podnijeti do 15. maja. Nakon obilaska prijavljenih dvorišta, Komisija će izabrati najuređenija.

Kriteriji prilikom odabira su: održavanje i njegovanje biljaka i zemljišta, vrijednost biljnog pokrova, estetski ugođaj i ambijent, uloženi trud i kreativnost, te ukupno idejno i hortikulturno rješenje.

dvorište JU Gimnazija Prnjavor

dvorište JU Centar srednjih škola “Ivo Andrić”

dvorište Spasojević Mirjane

dvorište Čapljak Dragiše

dvorište Vrhovac Dragutina

dvorište Vujinović Velibora

PRNjAVOR: KOMEMORACIJA POVODOM SMRTI GORANA MARIĆA

Komemoracija povodom smrti Gorana Marića, odbornika u Skupštini opštine Prnjavor, održana je u prnjavorskom Centru za kulturu. Marić je sahranjen danas u mjesnom groblju u Potočanima. Goran Marić, odbornik u Skupštini opštine Prnjavor, prije dva dana iznenada je preminuo. Bio je borac prve kategorije i RVI osme kategorije. Odbornik u SO Prnjavor bio je u dva mandata. U prnjavorskom Centru za kulturu danas je održana komemoracija povodom njegove smrti, a posljednje riječi uputili su mu najbliži saradnici i prijatelji.

“Htio bih u ime Skupštine opštine i svoje lično ime, u ime OO NDP-a, i u ime svih prijatelja Gorana Marića, da izrazim najdublje saučešće porodici Gorana Marića, sa riječima da je zaista ovaj gubitak veliki udarac za nas sve i da će jako teško biti nadoknaditi takvog čovjeka, koji je u svakom ternutku bio iznad svega čovjek”, riječi su kojima se od svog prijatelja oprostio Miro Šikarac, predsjednik OO NDP Prnjavor. “Goran je uvijek bio spreman da pomogne, da priskoči u pomoć, on nas je sve uveseljavao i na najbolji način znao da bude svima prijatelj, i kad je najteže, a i kad smo se radovali”, rekao je Šikarac.

Predsjednik SO Prnjavor Željko Simić uputio je, u ime Skupštine opštine Prnjavor, porodici prerano preminulog Gorana Marića, iskreno saučešće. “Skupština opštine je izgubila vrijednog odbornika, čovjeka koji je imao široke vidike, koji je volio svoju Mjesnu zajednicu Potočane. Volio je ljude koji su ga birali, svoj narod i uvijek se zalagao za interese ljudi koje je predstavljao. Neka je vječna slava i hvala Goranu Mariću na svemu onome što je učinio i za opštinu Prnjavor i za lokalni parlament”, rekao je Simić. Goran Marić preminuo je u 54. godini života. Radio je i u privatnom sektoru kao izvođač građevinskih radova. Iza njega ostalo je dvoje djece i supruga. Marić je sahranjen danas u mjesnom groblju u Potočanima.

TV K3

SUTRA KOMEMORACIJA POVODOM SMRTI ODBORNIKA GORANA MARIĆA

Komemoracija povodom smrti Gorana Marića odbornika u Skupštini opštine Prnjavor biće održana sutra u 10:00 časova u Centru za kulturu. Sahrana će biti obavljena u 13:00 časova u mjesnom groblju u Potočanima. Goran Marić odbornik NDP u Skupštini opštine Prnjavor juče je iznenada preminuo u 53. godini. Otac je dvoje djece, završio je srednju građevinsku školu. Radio je u privatnom sektoru kao izvođač gravinskih radova. Bio je borac prve kategorije, RVI osme kategorije 40%. Odbornik u Skupštini opštine Prnjavor bio je u dva mandata.

IZRADA KUĆNIH TABLI KOD PREDUZEĆA REGISTROVANIH ZA OBAVLjANjE OVE DJELATNOSTI

Opštinska uprava opštine Prnjavor obavještava građane da kućne brojeve za stambene jedinice mogu izraditi kod preduzeća registrovanih za prozvodnju uličnih tabli naziva ulica i tabli kućnih brojeva. Građani kućne brojeve mogu izraditi individualno kod preduzeća registrovanih za obavljanje ove djelatnosti, a na osnovu rješenja o kućnom broju koje je izdalo Odjeljenje za stambeno – komunalne poslove i investicije.

UČEŠĆE U PROJEKTU „PARTNERSTVO ZA KVALITETNA RADNA MJESTA I KONKURENTNOST“

Opština Prnjavor u svojstvu partnera učestvuje u implementaciji projekta „Partnerstvo za kvalitetna radna mjesta i konkurentnost“, koji finansira Evropska unija u okviru poziva „Podrška lokalnim partnerstvima za zapošljavanje u BiH“, implementiranog od strane Međunarodne organizacije rada. Opština Prnjavor će u saradnji sa Agencijom za razvoj Eda iz Banja Luke, Zavodom za zapošljavanje Republike Srpske i odabranim industrijskim preduzećima iz Prnjavora raditi na uspostavljanju funkcionalnog partnerstva za zapošljavanje opštine Prnjavor u svojstvu kapaciteta za kontinuirano provođenje aktivnih mjera za zapošljavanje. U okviru navedenog projekta obavljen je intervju sa pet većih industrijskih preduzeća sa područja opštine Prnjavor i preduzeća su izrazila potrebu za zapošljavanjem novih radnika u 2017. i 2018. godini. Predstavnici preduzeća su takođe istakli problem neobučene radne snage na tržištu rada i činjenicu da novozaposleni trebaju da prođu obuku za rad u industriji, naglašavajući da obično teret organizacije i troškova obučavanja radne snage snose sama preduzeća. Ovo predstavlja značajno opterećenje za privrednike, a neke profile nije ni moguće obezbijediti na ovaj način, pa je podrška dobrodošla.