Opštinska uprava opštine Prnjavor pokrenula je anketu o ocjeni kvaliteta servisa/usluga, kao i ocjenu ključnih nepravilnosti u njenom radu koju uočavaju građani. Anketa se provodi u okviru aktivnosti izrade Plana integriteta i građanima će biti dostupna na internet stranici do 31. maja. Plan intergiteta je interni preventivni antikorupcijski dokument u kome je sadržan skup mjera pravne i praktične prirode kojima se sprječavaju i otklanjaju mogućnosti za nastanak i razvoj različitih oblika koruptivnog ponašanja i drugih oblika narušavanja integriteta u okviru institucije kao cjeline, pojedinih organizacionih jedinica i pojedinačnih radnih mjesta, a koji nastaje kao rezultat samoprocjene i samokontrole izloženosti institucije rizicima. Opštinska uprava opštine Prnjavor pokrenula je aktivnosti na pripremi i izradi Plana integriteta, u cilju uspostavljanja i poboljšanja, odnosno unapređenja rada institucije. Plan integriteta je sredstvo za povećanje svijesti o slabim tačkama u radu institucije i odražava sposobnost sistema da se odupre nepravilnostima koje prouzrokuju koruptivne, etički i profesionalno neprihvatljive postupke.

Klikom na link možete popuniti anketni upitnik  https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdqHoHQNYWf3NCfdzdVCWcf7Zwu1OTX4tibykoza32yeD7uRg/viewform

Zahvaljujemo na učešću!