U sali Skupštine opštine Prnjavor danas je održan sastanak i predstavljena kampanja  „Zaustavimo nasilje i seksualno nasilje nad ženama i djecom u BiH – šutnja nije zlato“. Kampanja se realizuje u periodu novembar, 2016 – oktobar, 2017. godine i tretira problem neodgovarajućih kazni za počinioce nasilja i seksualnog nasilja nad ženama i djecom u BiH. Sastanak je organizavalo Udruženje „Žena ženama“ u partnerstvu sa Udruženjem građana „Ženski Interaktivni Ruralni Centar“ –„ŽIR“, a u sklopu projekta „Ljudska prava svim ženama u BiH“. Navedeni projekat je sastavni dio programa održivosti civilnog društva u BiH (CSSP) kojeg implementiraju Centri civilnih inicijativa (CCI) i Centar za promociju civilnog društva (CPCD), uz finasijsku podršku Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID) u BiH. Na današnjem sastanku se govorilo o učestalosti i opsegu nasilja i seksualnog nasilja nad ženama i djecom u BiH.