Opština Prnjavor u svojstvu partnera učestvuje u implementaciji projekta „Partnerstvo za kvalitetna radna mjesta i konkurentnost“, koji finansira Evropska unija u okviru poziva „Podrška lokalnim partnerstvima za zapošljavanje u BiH“, implementiranog od strane Međunarodne organizacije rada. Opština Prnjavor će u saradnji sa Agencijom za razvoj Eda iz Banja Luke, Zavodom za zapošljavanje Republike Srpske i odabranim industrijskim preduzećima iz Prnjavora raditi na uspostavljanju funkcionalnog partnerstva za zapošljavanje opštine Prnjavor u svojstvu kapaciteta za kontinuirano provođenje aktivnih mjera za zapošljavanje. U okviru navedenog projekta obavljen je intervju sa pet većih industrijskih preduzeća sa područja opštine Prnjavor i preduzeća su izrazila potrebu za zapošljavanjem novih radnika u 2017. i 2018. godini. Predstavnici preduzeća su takođe istakli problem neobučene radne snage na tržištu rada i činjenicu da novozaposleni trebaju da prođu obuku za rad u industriji, naglašavajući da obično teret organizacije i troškova obučavanja radne snage snose sama preduzeća. Ovo predstavlja značajno opterećenje za privrednike, a neke profile nije ni moguće obezbijediti na ovaj način, pa je podrška dobrodošla.