ISPLAĆENA STIPENDIJA ZA MAJ

Opštinska uprava opštine Prnjavor obavještava studente i učenike korisnike stipendije opštine Prnjavor u školskoj 2016/2017. godini, da je isplaćena stipendija za mjesec maj. Budžetom za 2017. godinu planirana su sredstva za stipendije u iznosu od 300.000 KM, što predstavlja povećanje u odnosu na prethodnu godinu. U skladu sa povećanjem iznosa za stipendije povećana je i pojedinačna visina stipendije, tako da mjesečni iznos stipendije za redovne studente iznosi 100 KM, za studente iz reda boračkih kategorija i posebno nadarenu i talentovanu djecu 150 KM, za učenike 70 KM, dok tri studenta sa Kosova i Metohije imaju stipendiju u iznosu od 100 KM. U ovoj godini biće isplaćeno deset stipendija, za razliku od prethodne tri godine kada su studenti i učenici dobili devet stipendija u toku godine.

U TOKU AKTIVNOSTI NA PRIKUPLjANjU PROJEKTNIH PRIJEDLOGA U PROCESU AŽURIRANjA STRATEGIJE RAZVOJA

Opštinska uprava opštine Prnjavor pokrenula je proces ažuriranja Strategije razvoja opštine, u okviru kojega je potrebno prikupiti projektne ideje za sektore ekonomskog i društvenog razvoja, kao i zaštitu i unapređenje životne sredine. Projektne ideje treba dostaviti u obliku prijedloga, a lica zainteresovana za učešće u navedenim aktivnostima formu projektnog prijedloga mogu preuzeti ovdje. Popunjene projektne obrasce potrebno je dostaviti putem elektronske pošte na adresu [email protected] . U cilju lakše izrade projektnog prijedloga dat je i primjer popunjenog obrazca (projektni obrazac – primjer). U narednim fazama ažuriranja Strategije razvoja projektne ideje će biti razmatrane u saradnji Opštinskog razvojnog tima i relevantnih subjekata iz lokalne zajednice. Ideje koje doprinose ostvarenju sektorskih ciljeva, koje su dostavljene u formi projektnog obrasca i za koje se mogu obezbijediti resursi i sredstva potrebna za implementaciju mogu biti uvrštene u ažuriranu Strategiju razvoja. Za sve dodatne informacije kontaktirati Odjeljenje za lokalni ekonomski razvoj i društvene djelatnosti Opštinske uprave opštine Prnjavor na broj telefona 051/663-740, lokal 212. Implementacija Strategije razvoja opštine Prnjavor traje već pet godina i metodologija prema kojoj je izrađena Strategija u ovom periodu predviđa osvrt na realizaciju i ostvarene promjene u lokalnoj zajednica, kao i usaglašavanje elemenata Strategije za naredni trogodišnji period.

Projektni obrazac

Projektni obrazac – primjer

SUTRA POZORIŠNA PREDSTAVA „CELO TELO TU ME BOLI“

U Centru za kulturu sutra će biti održana predstava „Celo telo tu me boli“ Gradskog pozorišta Jazavac iz Banjaluke. Predstava počinje u 19:30 časova, a ulaz je besplatan. U predstavi igraju: Nikolina Jelisavac, Ljubiša Savanović i Velimir Blanić. Adaptaciju teksta i režiju predstave potpisuje Nikola Kolja Pejaković, po motivima teksta LEKCIJA, Ežene Joneska. Predstava se na komičan način bavi našim društvom i prikazuje sudar dva svijeta u apsurdnoj svakodnevnici koja nameće i potencira iskrivljene vrijednosti.

PRODUŽEN ROK ZA PRIJAVU ZA NAJUREĐENIJE DVORIŠTE

Rok za prijavu za izbor najuređenijeg dvorišta porodičnog stambenog objekta, dvorišta zajednice etažnih vlasnika, dvorišta školskog objekta, te balkona/terase u stambenom objektu produžen je do 15. maja. Ova akcija organizuje se u okviru proljećnog uređenja, a pravo na učešće imaju sva pravna i fizička lica sa područja opštine Prnjavor. Zainteresovani prijave mogu podnijeti u šalter sali Opštinske uprave opštine Prnjavor kod službenika za informisanje. Nakon isteka roka za prijave, Komisija će obići lokacije prijavljenih kandidata i donijeti odluku o izboru. Kriteriji prilikom odlučivanja su: održavanje i njegovanje biljaka i zemljišta, vrijednost biljnog pokrova, estetski ugođaj i ambijent i uloženi trud i kreativnost. Za najbolje uređena dvorišta predviđene su i novčane nagrade.

DEVETI MAJ NERADNI DAN

U skladu sa zakonskim i podzakonskim aktima Dan pobjede nad fašizmom (9. maj) je republički praznik. U dane republičkog praznika ne rade republički organi i organizacije, organi jedinice lokalne samouprave, preduzeća, ustanove i druge organizacije i lica koja profesionalno obavljaju uslužne i proizvodne djelatnosti. U cilju zadovoljena neophodnih potreba građana, a u skladu sa Odlukom o radu u dane republičkih praznika, u okviru prijavljenog radnog vremena mogu da rade: subjekti koji obavljaju djelatnost pružanja medicinskih i apotekarskih usluga (humana, stomatološka i veterinarska medicina i apotekarske službe), subjekti koji obavljaju djelatnost proizvodnje hljeba, peciva i drugih pekarskih proizvoda i njihove prodaje u prodajnom prostoru koji je u sastavu proizvodnog objekta i u vlastitom prodajnom prostoru specijalizovanom za prodaju hljeba, peciva i drugih pekarskih proizvoda, subjekti koji obavljaju djelatnost trgovine na malo motornim gorivima i mazivima (benzinske pumpe) i subjekti koji obavljaju djelatnost trgovine na malo cvijećem uz istovremeno registrovanu trgovinu na malo pogrebnom opremom.

BORAVAK DJECE SA KOSOVA I METOHIJE U PRNjAVORU

Opština Prnjavor se i ove godine pridružila akciji „Spojimo djecu sa Kosova i Metohije i Republike Srpske“ koju organizuje Odbor za pomoć Srbima Kosmeta uz podršku Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske. Na području opštine Prnjavor boraviće 50 djece iz Osnovne škole „Milun Jakšić“ Banje, kao i Osnovne škole „Radoš Tošić“ Osojane, u periodu od 17. do 24. juna 2017. godine. Djeca su uzrasta od 10 do 15 godina. Opština Prnjavor akciju provodi u saradnji sa osnovnim školama sa područja opštine. Ovim putem pozivamo porodice (roditelje) sa područja opštine Prnjavor, čija su djeca učenici osnovnih škola, da ugoste djecu sa Kosova i Metohije u navedenom periodu. Za sve dodatne informacije, zainteresovane porodice (roditelji) mogu se obratiti direktorima osnovnih škola u kojima njihova djeca pohađaju nastavu.

PRIJEM ZA DALIBORA VRHOVCA

Načelnik opštine Prnjavor Darko Tomaš organizovao je danas prijem za Dalibora Vrhovca, trenera Atletskog kluba „San“, koji je osvojio srebrnu medalju na 9. Olimpijskim igrama za veterane u Oklandu u Novom Zelandu. „Povod današnjeg prijema nisu samo rezultati koje je Vrhovac ostvario u Novom Zelandu, nego i njegov veliki doprinos razvoju prnjavorske atletike. Dalibor je primjer pravog sportiste, čovjeka koji je cijeli svoj život posvetio sportu“, rekao je Tomaš. On je dodao, da u narednom periodu treba raditi na ujedinjenju atletskog sporta, kako ne bi dolazilo do osporavanja nečijih rezultata.

„Zajedno trebamo raditi na promociji dobrih rezultata. Ovo jeste takav rezultat i nije samo promocija nekog pojedinca, nego i cijele lokalne zajednice.“, rekao je Tomaš. Vrhovac se zahvalio načelniku Tomašu na prijemu i finansijskoj pomoći koju je dobio od Opštine za odlazak na takmičenje, te najavio pripreme za Balkansko prvenstvo i Evropske olimpijske igre u Torinu. Dalibor Vrhovac je osvojio srebrnu medalju u trci na 10. 000 m na 9. Olimpijskim igrama za veterane, koje su bile održane od 21-30 aprila u Oklandu u Novom Zelandu, a na kojima je učestvovalo oko 28 000 sportista iz 119 zemalja u 28 sportova i 45 disciplina.

AŽURIRANjE PODATAKA O NAČINU KORIŠTENjA ZEMLjIŠNOG POSJEDA

Odjeljenje za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo Opštinske uprave opštine Prnjavor obavještava registrovane poljoprivredne proizvođače (fizička i pravna lica) sa područja opštine Prnjavor, da su u skladu sa Uredbom o upisu u Registar poljoprivrednih gazdinstava i Registar korisnika podsticajnih sredstava (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 30/13, 65/13, 20/14 i 57/16), u obavezi svake godine u periodu od 01. januara do 15. maja izvršiti redovno godišnje ažuriranje podataka o načinu korištenja zemljišnog posjeda (vrstama usjeva/zasada na zemljišnim parcelama u tekućoj godini), kao i o vrsti i brojnom stanju stočnog fonda. Ažuriranje podataka se vrši u Agenciji za posredničke, informatičke i finansijske usluge (APIF) u Prnjavoru, a isto je neophodno izvršiti zbog ostvarivanja prava na novčane podsticaje od strane Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske, kao i drugih prava po osnovu registracije do kraja tekuće godine. Za sve dodatne informacije poljoprivredni proizvođači mogu se obratiti u kancelarije Odjeljenja ili putem kontakt telefona 051/660-860.