Rok za prijavu za izbor najuređenijeg dvorišta porodičnog stambenog objekta, dvorišta zajednice etažnih vlasnika, dvorišta školskog objekta, te balkona/terase u stambenom objektu produžen je do 15. maja. Ova akcija organizuje se u okviru proljećnog uređenja, a pravo na učešće imaju sva pravna i fizička lica sa područja opštine Prnjavor. Zainteresovani prijave mogu podnijeti u šalter sali Opštinske uprave opštine Prnjavor kod službenika za informisanje. Nakon isteka roka za prijave, Komisija će obići lokacije prijavljenih kandidata i donijeti odluku o izboru. Kriteriji prilikom odlučivanja su: održavanje i njegovanje biljaka i zemljišta, vrijednost biljnog pokrova, estetski ugođaj i ambijent i uloženi trud i kreativnost. Za najbolje uređena dvorišta predviđene su i novčane nagrade.