Opštinska uprava opštine Prnjavor pokrenula je proces ažuriranja Strategije razvoja opštine, u okviru kojega je potrebno prikupiti projektne ideje za sektore ekonomskog i društvenog razvoja, kao i zaštitu i unapređenje životne sredine. Projektne ideje treba dostaviti u obliku prijedloga, a lica zainteresovana za učešće u navedenim aktivnostima formu projektnog prijedloga mogu preuzeti ovdje. Popunjene projektne obrasce potrebno je dostaviti putem elektronske pošte na adresu [email protected] . U cilju lakše izrade projektnog prijedloga dat je i primjer popunjenog obrazca (projektni obrazac – primjer). U narednim fazama ažuriranja Strategije razvoja projektne ideje će biti razmatrane u saradnji Opštinskog razvojnog tima i relevantnih subjekata iz lokalne zajednice. Ideje koje doprinose ostvarenju sektorskih ciljeva, koje su dostavljene u formi projektnog obrasca i za koje se mogu obezbijediti resursi i sredstva potrebna za implementaciju mogu biti uvrštene u ažuriranu Strategiju razvoja. Za sve dodatne informacije kontaktirati Odjeljenje za lokalni ekonomski razvoj i društvene djelatnosti Opštinske uprave opštine Prnjavor na broj telefona 051/663-740, lokal 212. Implementacija Strategije razvoja opštine Prnjavor traje već pet godina i metodologija prema kojoj je izrađena Strategija u ovom periodu predviđa osvrt na realizaciju i ostvarene promjene u lokalnoj zajednica, kao i usaglašavanje elemenata Strategije za naredni trogodišnji period.

Projektni obrazac

Projektni obrazac – primjer