Danas je održan završni sastanak Opštinskog razvojnog tima, u vezi izrade “Strategije razvoja opštine Prnjavor za period 2022-2028. godina”. Na sastanku je predstavljen nacrt kompletnog dokumenta, sa utvrđenim strateškim ciljevima, prioritetima, mjerama i ključnim strateškim projektima. Nacrt je rađen proteklih 10 mjeseci, uz učešće ljudi iz javnog, privrednog, kulturnog, sportskog i drugih sektora naše opštine. U proceduri donošenja ovog dokumenta naredni korak je usvajanje nacrta strategije na sjednici Skupštine opštine Prnjavor, nakon čega nacrt ide na javnu raspravu i na kraju u formi prijedloga na usvajanje na skupštinsku sjednicu.

Prema Zakonu o strateškom planiranju i upravljanju razvojem u Republici Srpskoj, prije slanja nacrta na usvajanje na sjednicu Skupštine opštine Prnjavor, potrebno je objaviti isti na zvaničnoj opštinskoj internet stranici, kako bi svi stanovnici imali priliku da vide dokument i da daju svoje mišljenje i sugestije. Pozivamo sve zainteresovane stanovnike opštine da nam eventualne sugestije, primjedbe, mišljenja na osnovu kojih bi trebalo dopuniti/izmjeniti dokument Nacrt Strategije razvoja opštine Prnjavor 2022-2028. godina, dostave na imejl: [email protected] ili na broj telefona 051/660-152 ili lično u staroj zgradi Opštine Prnjavor, Odsjek za razvoj, kancelarija 44. Sve dodatne informacije mogu se dobiti putem navedenih kontakata.