Данас је одржан завршни састанак Општинског развојног тима, у вези израде “Стратегије развоја општине Прњавор за период 2022-2028. година”. На састанку је представљен нацрт комплетног документа, са утврђеним стратешким циљевима, приоритетима, мјерама и кључним стратешким пројектима. Нацрт је рађен протеклих 10 мјесеци, уз учешће људи из јавног, привредног, културног, спортског и других сектора наше општине. У процедури доношења овог документа наредни корак је усвајање нацрта стратегије на сједници Скупштине општине Прњавор, након чега нацрт иде на јавну расправу и на крају у форми приједлога на усвајање на скупштинску сједницу.

Према Закону о стратешком планирању и управљању развојем у Републици Српској, прије слања нацрта на усвајање на сједницу Скупштине општине Прњавор, потребно је објавити исти на званичној општинској интернет страници, како би сви становници имали прилику да виде документ и да дају своје мишљење и сугестије. Позивамо све заинтересоване становнике општине да нам евентуалне сугестије, примједбе, мишљења на основу којих би требало допунити/измјенити документ Нацрт Стратегије развоја општине Прњавор 2022-2028. година, доставе на имејл: [email protected] или на број телефона 051/660-152 или лично у старој згради Општине Прњавор, Одсјек за развој, канцеларија 44. Све додатне информације могу се добити путем наведених контаката.