Javna rasprava o Nacrtu statuta opštine Prnjavor biće održana u utorak 11. aprila sa početkom u 19:00 časova u maloj sali Centra za kulturu. Zainteresovani građani uvid u dokument mogu izvršiti ovdje ili neposredno u šalter sali Opštinske uprave Prnjavor u vremenu od 07:00 do 16:00 časova svakim radnim danom počev od 6. aprila do 11. aprila. Sve primjedbe, prijedloge i sugestije građani mogu dostaviti putem e-mail-a: [email protected] do dana održavanja javne rasprave ili na javnoj raspravi. Pozivamo zainteresovane građane opštine Prnjavor da uzmu aktivno učešće u javnoj raspravi.