U povodu obilježavanja 8. aprila, Svjetskog dana Roma predsjednik Skupštine opštine Prnjavor, Željko Simić primio je delegaciju romskih udruženja koja djeluju na području opštine Prnjavor. Na sastanku se razgovaralo o položaju ove nacionalne manjine, kao i uslovima života sa posebnim naglaskom  na oblast obrazovanja, zdravlja, zapošljavanja i ekonomskog osnaživanja romske populacije. Predstavnici romskih udruženja ukazali su na probleme sa kojima se susreću prilikom zapošljavanja, obrazovanja, izrazivši očekivanje da će imati punu podršku predstavnika opštinske vlasti u provođenju aktivnosti na unapređenju položaja Roma na području opštine Prnjavor. Romska nacionalna manjina predstavlja najugoženiju manjinsku grupu, koja se suočava sa teškim životnim uslovima i lokalna vlast posebnu pažnju posvećuje pripadnicima ove nacionalne manjine.

Opština Prnjavor je jedina opština u Republici Srpskoj/Bosni i Hercegovini, pa i šire koja je stambeno zbrinula sve romske porodice. Projekat stambenog zbrinjavanja romskih porodica provodio se u dvije faze. U realizaciji ovog projekta Opština Prnjavor je učestvovala sa 20 odsto potrebnih sredstava, dok je Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH, “Karitas” Švajcarska i Vlada Lihtenštajna učestvovala sa sredstvima u iznosu 460.000 KM. Svjetski dan Roma, obilježava se 8. aprila u čast prvog Svjetskog kongresa Roma održanog od 8. do 12. aprila 1971. godine u Londonu, jednog od najvažnijih događaja u istoriji Roma. Na tom kongresu usvojene su odluke o romskoj zastavi i službenoj himni. Prvi kongres Roma u Londonu rezultirao je i proglašenjem službenog romskog jezika, kao i prihvatanjem službenog naziva ˝Rom˝, što na romskom jeziku znači čovjek.