foto: Aleksandar Atić

Danas je na opštinskom sastanku, na inicijativu načelnika opštine Prnjavor, Darka Tomaša, a uz prisustvo predstavnika Privredne komore Republike Srpske i Njemačkog društva za međunarodnu saradnju (GIZ) pokrenut postupak ispunjenja “BFC SEE” standarda, tj. sertifikacije opština i gradova sa povoljnim poslovnim okruženjem.

Ovaj jedinstven program za poboljšanje kvaliteta usluga i informacija koje lokalne samouprave u regionu Jugoistočne Evrope pružaju privrednicima, daje smjernice opštinama i gradovima kako da kreiraju dobru poslovnu klimu i uvedu standarde efikasne i transparentne lokalne administracije. Na taj način će postojeći privredinici, kao i potencijalni investitori, dobiti informacije i usluge iz nadležnosti lokalnih samouprava, ali i kada su u pitanju poslovi i procedure u nadležnosti institucija koje djeluju na republičkom nivou.

foto: Aleksandar Atić

Cilj “BFC SEE” programa, prije svega, jeste uvođenje inovacija u načinu na koji se promovišu lokalni potencijali, kao i pronalaženje konkretnih rješenja za poboljšanje poslovnog okruženja.