Odjeljenje za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo Opštinske uprave opštine Prnjavor obavještava poljoprivredne proizvođače (fizička i pravna lica) sa područja opštine Prnjavor da je započelo aktivnosti na prijemu zahtjeva za prijavu sjetvenih površina zasijanih merkantilnom pšenicom u jesenjoj sjetvi 2016. godine. Pravo na podsticajna sredstva za proizvodnju merkantilne pšenice u 2017. godini ostvaruju registrovani poljoprivredni proizvođači koji su zasijali minimalno 1,5 ha merkantilne pšenice na poljoprivrednom zemljištu prijavljenom u RPG kao način korišćenja u 2017. godini, kao i oni koju su u proizvodnom ciklusu primijenili preporučene sjetvene normative, od minimalno 170 kg sjemenske pšenice po hektaru. Kao dokaz o primjeni preporučenih količina deklarisanog sjemena pšenice poljoprivredni proizvođači uz zahtjev za podsticaj moraju priložiti račune o nabavci istog: maloprodajni fiskalni račun uz potpisanu i ovjerenu fakturu koja glasi na ime podnosioca zahtjeva za podsticaj, ili potpisanu i ovjerenu veleprodajnu fakturu na ime podnosioca zahtjeva (pravna lica). Podsticajna sredstva za proizvodnju merkantilne pšenice planirana su u iznosu od 200 KM/ha. Zahtjev za podsticaj za proizvodnju merkantilne pšenice poljoprivredni proizvođači mogu popuniti u Odjeljenju za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, a na uvid je potrebno dostaviti ličnu kartu i karticu tekućeg/žiro računa iz banke. Krajnji rok za prijavu zasijanih površina je 30. april 2017. godine. Za sve dodatne informacije poljoprivredni proizvođači mogu se obratiti u kancelarije odjeljenja ili putem kontakt telefona 051/660-860.