Odjeljenje za prostorno uređenje Opštinske uprave opštine Prnjavor obavještava javnost da je u toku izrada Urbanističkog projekta „Gradsko jezgro“ (izmjena V).

Molimo sva zainteresovana lica koja su vlasnici nepokretnosti na k.č. 190/2, 290/1, 290/2, 290/3, 290/4, 290/5, 290/6, 290/7, 290/8, 290/9, 290/10, 209/11, 290/13, 290/15, 290/16, 292/1 i 292/3 k.o. Prnjavor, koje su u obuhvatu dokumenta prostornog uređenja, da u skladu sa članom 42. Zakona  o uređenju prostora i građenju (Sl. glasnik RS 40/13, 106/15 i 03/16) u Odjeljenje za prostorno uređenje dostave svoje prijedloge i sugestije za određena planska rješenja na zemljištu ili objektima u njihovom vlasništvu. Pod neophodnim informacijama i podacima podrazumijeva se opis potreba, mogućnosti, ciljeva ili pravaca razvoja i slično. Krajnji rok za dostavu istih je 15 dana od dana objavljivanja ovog obavještenja.

Za sve informacije građani se mogu obratiti u Odjeljenje za prostorno uređenje ili na kontakt telefon 051/660 – 905.