Odjeljenje za inspekcijske poslove obavještava vlasnike i korisnike stambenih i poslovnih objekata da su u obavezi održavati čistoću u dvorištima i na zemljištu koje služi redovnoj upotrebi objekata na način propisan Odlukom o komunalnom redu. U skladu sa zakonskim odredbama, ali i činjenicom da je prisutna sve češća pojava zmija i drugih gmizavaca, Odjeljenje za inspekcijske poslove upozorava građane da su dužni održavati svoja dvorišta, kao i privatne parcele na području grada, kako bi se spriječili neželjene posljedice. Odjeljenje za inspekcijske poslove će u narednom periodu obavljati pojačane komunalno-inspekcijske kontrole po navedenom osnovu, kao i sankcionisanje nesavjesnih vlasnika zapuštenih parcela i dvorišta. Na osnovu Zakona o komunalnoj policiji propisano je da komunalna policija vrši komunalno-inspekcijski nadzor nad primjenom propisa kojima se uređuje održavanje dvorišta, bašta, privremenih objekata kao i drugih objekata i površina koje su od uticaja na izgled i uređenost jedinice lokalne samouprave.