Prema izvještaju Instituta za javno zdravstvo RS, od 21. januara 2016. godine, broj: NN-10339/V/01/2016 i NN-10340-10345/V/01/2016, šest ispitanih uzoraka prečišćene vode, uzetih na dan 28.12.2015. godine, zadovoljavaju odredbe Pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće, u pogledu analiziranih fizičko-hemijskih i mikrobioloških parametara. Uzorak neprerađene (sirove) vode iz vodozahvata ne odgovara ni u pogledu fizičko-hemijskih, ni u pogledu mikrobioloških parametara propisanih odredbama gore navedenog pravilnika. Na osnovu dobijenih rezultata voda se i dalje smatra zdravstveno nebezbjednom i rješenje inspekcije za hranu i sanitarnu zaštitu broj: 10-510-940/15 od 12.11.2015. godine o zabrani korišćenja vode za piće i pripremu hrane i dalje ostaje na snazi.