Према извјештају Института за јавно здравство РС од 21. јануара 2016. године, број: HH-142-147/V/01/2016 и 26. јануара 2016. године, број НН-323-328/V/01/2016 утврђено је да свих шест узетих узорака воде из водоводне мреже одговара одредбама Правилника о здравственој исправности воде за пиће.

Из Комуналног предузећа „Водовод“ а.д. Прњавор обавјештавају, да су дана 13.01.2016. године и дана 19.01.2016. године узети узорци воде из градског водовода, на основу којих је Институт за јавно здравство РС утврдио, да вода одговара одредбама Правилника. Због неуједначености квалитета воде у претходном периоду и препорука Института за јавно здравство Републике Српске, рјешење о забрани воде за пиће и припрему хране број: 10-510-940/15 од 12.11.2015. године остаје и даље на снази, до добијања упутстава о даљем поступању од стране Института за јавно здравство РС Бања Лука. Резултати контроле воде јавне водоводне мреже од 21. и 26. јануара 2016. године достављени су у Општинску управу општине Прњавор дана 10. фебруара 2016. године.