Komisija za obradu zahtjeva za dodjelu studentskih nagrada sačinila je rang listu studenata za studentsku nagradu za 2021. godinu.

Redni broj Ime i prezime Fakultet Broj bodova
1. Svjetlana Topić Filološki fakultet, Banja Luka 22,71
2. Slađana Savković Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad 22,65
3. Marina Nikolić Prirodno-matematički fakultet, Novi Sad 22,61
4. Stefan Stakić Pravoslavni bogoslovski fakultet, Beograd 22,00
5. Slaven Petković Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad 21,72
6. Nevena Đukić Hemijski fakultet, Beograd 20,67
7. Jelena Pakuševski Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad 20,59

 

Studenti koji su ispunili uslove za dodjelu studentske nagrade biće blagovremeno obaviješteni o načinu preuzimanja iste.

 

Predsjednik Komisije:

Mirela Milijaš

 

Rang lista studenata za studentsku nagradu za 2021. godinu.