Komisija za obradu zahtjeva za dodjelu studentskih nagrada sačinila je preliminarnu rang listu studenata za studentsku nagradu za 2021. godinu.

Redni broj Ime i prezime Fakultet Broj bodova
1. Svjetlana Topić Filološki fakultet, Banja Luka 22,71
2. Slađana Savković Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad 22,65
3. Marina Nikolić Prirodno-matematički fakultet, Novi Sad 22,61
4. Stefan Stakić Pravoslavni bogoslovski fakultet, Beograd 22,00
5. Slaven Petković Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad 21,72
6. Nevena Đukić Hemijski fakultet, Beograd 20,67
7. Jelena Pakuševski Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad 20,59

 

Studenti koji su podnijeli zahtjev za dodjelu studentske nagrade u 2021. godini a ne nalaze se na preliminarnoj rang listi nisu ispunili uslove prema Pravilniku o dodjeli studentske nagrade najboljim studentima sa područja opštine Prnjavor („Službeni glasnik opštine Prnjavor“ broj: 17/18, 44/20 i 31/21).

Podnosioci zahtjeva imaju pravo da u roku od osam dana od dana objavljivanja rang liste ulože prigovor Načelniku opštine Prnjavor

 

U Prnjavoru, 18.10.2021. godine

 

Predsjednik Komisije:

Mirela Milijaš

Preliminarna rang lista najboljih studenata u 2021. godini