Odjeljenje za lokalni ekonomski razvoj i društvene djelatnosti obavještava porodice sa troje i više djece sa područja opštine Prnjavor  koje posjeduju „Ponosnu karticu Republike Srpske“ da mogu preuzeti i svoju „Nestro karticu“ pomoću koje ostvaruju određene popuste na „Nestro petrol“ benzinskim pumpama.

„Nestro kartice“ se mogu preuzeti u kancelariji 43, stara zgrada Opštinske uprave opštine Prnjavor, svaki radni dan u periodu od 08 do 15 časova.