Odjeljenje za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo Opštinske uprave opštine Prnjavor obavještava poljoprivredne proizvođače (fizička i pravna lica) sa područja opštine Prnjavor da su u toku aktivnosti podjele zahtjeva za ostvarivanje prava na regres za dizel gorivo za zasnivanje novog ciklusa poljoprivredne proizvodnje u 2017/2018. godini, po spiskovima dostavljenim od strane Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske.

Pravo na dodatne količine regresiranog dizel goriva od 20 litara po hektaru ostvaruju registrovani poljoprivredni proizvođači, za površine koje su u zvaničnoj evidenciji katastra upisane kao obradive katastarske kulture i za koje je upisan način korišćenja poljoprivrednog zemljišta u Registru poljoprivrednih gazdinstava u 2017. godini.

Registrovani poljoprivredni proizvođači regresirano dizel gorivo plaćaju odmah prilikom kupovine, po maloprodajnoj cijeni umanjenoj za iznos regresa od 0,60 KM/litru, s tim da ukupno odobrene količine mogu realizovati u nekoliko odvojenih kupovina, ali samo kod jednog ovlašćenog distributera i u jednom maloprodajnom objektu.

Zahtjev za ostvarivanje prava na regres za dizel gorivo poljoprivredni proizvođači nakon evidentiranja i protokolisanja mogu preuzeti u Odjeljenju za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, i prilikom prve kupovine podnose ga uz neovjerenu kopiju lične karte, odnosno kopiju JIB-a za pravna lica, ovlašćenom distributeru po vlastitom izboru na području cijele Republike Srpske.

Na području opštine Prnjavor poljoprivredni proizvođači regresirano dizel gorivo mogu kupovati kod sljedećih distributera:

 “KRAJINA PETROL” a.d. Banjaluka – Benzinska stanica Prnjavor,
“NESTRO PETROL” a.d. Banjaluka – Benzinska stanica Prnjavor,
“NEŠKOVIĆ” d.o.o. Bijeljina – Benzinska stanica Prnjavor,
“BRČKO GAS” d.o.o. Brčko – Benzinska stanica Prnjavor,
“DUJAKOVIĆ COMPANY” d.o.o. Prnjavor – Benzinska stanica Šarinci.

Rok za podnošenje zahtjeva i preuzimanje regresiranog dizel goriva odobrenog za proljećne i jesenje radove u tekućoj godini je 30. novembar 2017. godine, dok je rok za podnošenje zahtjeva i preuzimanje dodatnih količina regresiranog dizel goriva za zasnivanje novog ciklusa poljoprivredne proizvodnje u 2017/2018. godini 31. decembar 2017. godine.

Takođe, potrebno je da poljoprivredni proizvođači koji imaju aktivan status u Registru poljoprivrednih gazdinstava i koji su prijavili način korišćenja poljoprivrednog zemljišta u 2017. godini, provjere u bankama i APIF-u status svojih bankovnih računa, kako bi mogla biti doznačena sredstva za podršku za zasnivanje novog ciklusa poljoprivredne proizvodnje u 2017/2018. godini u iznosu od 28 KM/ha, a koja će biti realizovana u skladu sa Odlukom Vlade Republike Srpske.

Za sve dodatne informacije poljoprivredni proizvođači mogu se obratiti u kancelarije Odjeljenja ili putem kontakt telefona 051/660-860.