Odjeljenje za inspekcijske poslove Opštine Prnjavor obavještava građane da je od 10.07.2017. godine na snazi Odluka o uslovima, načinu držanja i zaštiti pasa i mačaka na području opštine Prnjavor.

Odlukom su propisani uslovi, način držanja i zaštita pasa, način kontrole njihovog razmnožavanja, kretanje u objektima i na javnim površinama, te način postupanja sa neregistrovanim, napuštenim i izgubljenim psima.

Navedenom odlukom je predviđenja obaveza registracije, čipovanja i cijepljenja, kako vlasničkih, tako i pasa lutalica. Predviđene mjere i radnje će provoditi nadležne veterinarske organizacije, a nadzor će vršiti Komunalna policija Opštine Prnjavor.

Svi vlasnici pasa dužni su identifikovati svoje pse na način predviđen ovom odlukom, a za nesavjesne vlasnike pasa predviđene su novčane kazne od 500 do 2000KM za pravno lice, od 300 do 1500KM za odgovorno lice u pravnom licu, odnosno od 100 do 500KM za fizičko lice.

Ovom prilikom napominjemo da je u toku besplatna sterilizacija pasa, a za detaljne informacije vlasnici pasa mogu da se obrate Komunalnoj policiji Opštine Prnjavor na broj 051/660-808.