Odjeljenje za inspekcijske poslove Opštinske uprave opštine Prnjavor obavještava stanovništvo da je Odlukom o komunalnom redu propisano da se uklanjanje snijega i leda mora vršiti bezbjedno na propisan način, te da je zabranjeno bacanje snijega i leda ispred zgrada na saobraćajnicu i zatvaranje snijegom i ledom slivnika i šahtova. Istom Odlukom propisano je da su snježne padavine i led sa krovova zgrada ako predstavljaju opasnost za prolaznike, dužni ukloniti etažni vlasnici ili pravna lica specijalizovana za obavljanje djelatnosti održavanja stambenih zgrada kome su etažni vlasnici povjerili upravljanje zgradom. Nadzor nad sprovođenjem ove Odluke obavlja komunalna policija koja je na terenu, a kako postoji veći broj stambenih jedinica na kojima se nalaze ledenice molimo stanovništvo da poštuje zakonske odredbe.